Hopp til innhold

Bergsons daimon

Sokrates snakket ofte om sin daimon.
Han hørte en stemme som veiledet ham i vanskelige anliggender.
Bergson mener filosofene bør bli mer oppmerksomme på intuisjonen.

Daimon (Foto Wikipedia)
Foto: Wikipedia

Hør: Studio Sokrates, Bergson og Baker del 5. 20.12.2008

Daimon
I Bergsons tekst om den filosofiske intuisjonen får «den indre stemmen» en spesiell rolle. Vi husker Sokrates som ofte nevnte sin indre daimon, en ånd eller kraft, eller kanskje intuisjon – som fikk ham til å stoppe opp og å lytte. Daimon fikk Sokrates til å tenke seg om.

Bergson hevder at den filosofiske intuisjonen fungerer på samme måte som Sokrates daimon. Han skriver:

«Det forekommer meg at intuisjonen i teoretiske anliggender ofte oppfører seg som Sokrates Daimon i det praktiske liv. Det er i hvert fall i denne form den først gir seg til kjenne, og i denne form fortsetter den tydeligst å virke: Den forbyr. Overfor tankerekker som vanligvis anerkjennes, teser som synes innlysende, påstander som hittil har gått for vitenskapelige, hvisker den i øret på filosofen det ene ordet: Umulig! (…) Hvorfor har ikke intuisjonen i høyere grad fanget filosofihistorikernes oppmerksomhet?» (Bergson, s. 103)

Chet:
Vi begynte denne serien om Chet Baker og Henri Bergson med noen tanker om Chets melankoli. Chet visste hva det var å bli forsmådd og sviktet. Og han greide å gi uttrykk for dette i musikken han skapte.

Vi ser også en annen side ved Chet Baker klarere nå: Uansett hvor store hans personlige vanskeligheter var – så la han aldri vekk trompeten. Viljen til å ytre seg i musikken var sterkere enn lastene han slet med som misbruker. Den som ser dette oppdager en kjerne av edelt metall i Chet Bakers liv og musikk.

Musikken
1: ESP
2: You Can't Go Home Again

Kulturstrøm

  • TMZ: Ronnie Turner er død

    Tina Turners son Ronnie Turner er død, ifølge TMZ. Han blei 62 år gammal. Det er førebels ikkje kjent kva han døydde av. Men den amerikanske nettstaden skriv at Ronnie Turner har hatt fleire helseplager dei seinare åra.