NRK Meny
Normal

Akademikerne kommer!

Nå skal du ha takk!
På 1300tallet økte etterspørselen etter menn som kunne lese og skrive. De skriftlærde samlet elever rundt seg, grunnla skoler og ble rådgivere for prinser og prinsesser. Noen av dem fikk fast jobb. Kanslerembete var et populært sysselsettingstiltak for akademikere i renessansen.
Hva var det som foregikk?

Waterhouse: Decamerone
Foto: Wikipedia

Hør: Giovanni Boccaccio og Horace Silver, 2

Giovanni Boccaccio


Boccaccio (1313-1375) var en sånn type. Skriftlærd og med en klar vilje til å varsku publikum om veien videre. Han ville både opplyse og informere og var således en tidlig «infotainer.» Best kjent er Boccaccios tekst Dekameronen kanskje fordi historiene der er litt pikante. I Studio Sokrates tutler vi med en annen tekstsamling av Boccaccio, « Om berømte kvinner »

Men et spørsmål presser seg på: Hva var det som foregikk i perioden vi i dag ser på som renessansen?

Tja.. En ting var at akademikerne kom på scenen. Prestene i kirka fikk konkurranse.

Tilbakeblikk


Palmer & Colton var standardverket den gang da jeg leste historie. De har et kapittel om 1300tallet og her heter det:

  • «Slik vi ser verdens historie i dag, er det én type hendelser som setter voldsom fart i utviklingen: Det er når en sivilisasjon bryter med grunnvollene i sin egen religion. Dette foregår ikke slik at store menneskemengder bryter med sin religiøse tro. Tvert i mot. De holder gjerne fast på sine religiøse forestillinger. Men de bearbeider, - de prøver å rydde plass for nye, ikke-religiøse interesser. De prøver å fri seg fra forestillingen om at religion er alle tings Mor. De gjør religionen til et område ved siden av andre områder som er vesentlige for mennesker.» (Palmer & Colton, 1971, s 47. Fritt oversatt av meg)

Jeg tror dette er «verdensåndens vingeslag» i Boccaccios tid.

Sekularisering


I moderne tid (fra det 13. århundre og utover) er kristendommen den første trosretning som blir utsatt for denne omveltningen. Men sekularisering foregår over hele planeten vår. Kineserne reviderer Konfucius, (Hyper) muslimer er virksomme i ulike former for praksis som ikke er omtalte i Koranen, i India skapes et moderne samfunn som går langt ut over hinduismens forskrifter. I moderne tid virker det som om samfunn som var dominerte av den latinske kristendomsforståelsen var først ute.

Presteskapet var sjefene. Alt kretset rundt geistligheten og kirken. Tre hundre år seinere var kristendommen étt av flere andre sentrale samfunnsfelt.

Og midt inne i begynnelsen av denne prosessen finner vi Giovanni Boccaccio - og hans tekster om berømte kvinner.

Musikken:


To komposisjoner av og med vår mann, pianisten og komponisten Horace Silver i denne utgaven av Studio Sokrates. Silver likte godt små band, han har faktisk skrevet en liten lærebok om kunsten å instruere medmusikanter i sånne grupper. De av dere som bruker Spotify kan lytte til musikken her: Studio Sokrates spilleliste i Spotify

1: Juicy Lucy
2: Cool Eyes

Kulturstrøm

  • Franklin begraves i Detroit

    Soulsanger Aretha Franklin begraves i hjembyen Detroit i USA fredag 31. august. Franklin døde av kreft, 76 år gammel. I dagene før begravelsen blir båren til Franklin plassert i museet for Afro-Amerikansk historie i Detroit.

    PEOPLE-ARETHA FRANKLIN/
    Foto: Handout . / Reuters