NRK Meny
Normal

- Media tek ikkje ansvar

Journalistane overser at borgarkrigen på Sri Lanka har blussa kraftig opp, no krev tamilane i Noreg handling.

Røde Kors begraver tamilske opprørere på Sri Lanka

Hjelpearbeidarar frå Røde Kors gravlegg tamilar.

Foto: Sanath Priyantha / AP

Media rettar søkelyset på det som skjer på Gazastripa, samtidig høyrer vi lite om at borgarkrigen på Sri Lanka er inne i ei alvorleg krise.

- No må det skje noko

Godfrey Manoharam i den tamilske ungdomsorganisasjonen i Noreg sto i går i spissen for ein demonstrasjon i Bergen for skape meir merksemd om Sri Lanka, fredag deltek han i demonstrasjon utanfor Stortinget.

- Media retter einsidig søkelys på det som skjer på Gazastripa, dermed blir dekninga av Sri Lanka veldig dårleg. No må det skje noko så hjelpa ikkje kjem for seint, seier han.

Superkjendis

NRK-journalist Sverre Tom Radøy har skrive boka ”Reiser på Sri Lanka – Norges øy i Tropene”. Han kjenner Sri Lanka svært godt etter lange opphald i landet, og fortel at Noreg har ei utruleg sentral rolle på øya.

- Det er to store kjendisar på Sri Lanka, den eine er George Bush, den andre er Erik Solheim. Folk som ikkje har lest ei avis på 20 år, veit likevel mykje om Noreg, og ved eit tilfelle opplevde eg at ein munk langt inne i jungelen spurte meg om korleis det står til med det norske oljefondet, seier Radøy.

Ingen suksesshistorie

Trass i den tette koplinga mellom Noreg og Sri Lanka, rapporterer svenske, danske og britiske journalistar langt oftare om den alvorlege konflikten samanlikna med norske media. Radøy har ingen god forklaring på kvifor media i Noreg overser Sri Lanka.

- Vanlegvis er norske journalistar svært opptekne av nordmenn i utlandet. Kanskje har den manglande dekninga samanheng med at engasjementet til Noreg ikkje er ei suksesshistorie, men derimot en parallell til den mislykka Oslo-avtala, undrar NRK-journalisten.

- Sjå heile innslaget om Sri Lanka