Hopp til innhold

UNE får sterk kritikk i sak om kirkeasylanter: – Farlig for dem å returnere til Sri Lanka

Landets eneste kirkeasylanter er i sjokk etter nytt avslag. For sjette gang sier UNE nei til å gi dem beskyttelse. Måten vedtaket er gjort på, får sterk kritikk.

Dilani Johnsen Collin

I september er det åtte år siden Dilani Johnsen Collin og foreldrene gikk inn i Finnsnes kirke. Nå har de fått enda et avslag i søknaden om beskyttelse og opphold på humanitært grunnlag.

Foto: Linda Pedersen / NRK

Dilani Johnsen Collin og foreldrene hennes fikk sine første avslag på sine søknader om beskyttelse på humanitært grunnlag i 2011. Da bodde de på asylmottak.

Tre år senere gikk de inn i Finnsnes kirke. Etter nye avslag var de redde for å bli henta ut og sendt ut av Norge.

Familien sier de frykter for sine liv om de returnerer til Sri Lanka. Både far og datter sier at de jobbet for de tamilske tigrene under borgerkrigen.

Dette er bekreftet av flere vitner.

Én av dem er Lars Bleymann. Han har bakgrunn fra Forsvaret, og var tidligere fredsobservatør på Sri Lanka.

Bleymann bodde tre år i landet, og kom tett på de tamilske tigrene.

– Det er ingen tvil om at både Dilani og faren hadde en sterk tilknytning til LTTE, og det er ingen tvil om at det er farlig for dem å returnere tilbake til Sri Lanka, sier han.

Lars Bleymann.

Lars Bleymann var fredsobservatør under Borgerkrigen på Sri Lanka. Han er ikke i tvil om at det er farlig for familien Collin å returnere til landet.

Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

– Vi tør ikke reise tilbake

Utlendingsnemnda (UNE) tror verken på kirkeasylantene eller Bleymann. De mener det er trygt for familien å returnere til hjemlandet.

De har derfor avslått søknaden om beskyttelse og opphold på humanitært grunnlag.

Det er vanskelig å forstå for familien Collin.

– Jeg har ikke ord. Det er vanskelig å forklare min smerte. Det gjør vondt å stadig høre fra UNE at de ikke tror på oss, sier Dilani Johnsen Collin.

– Jeg vet ikke hva jeg kan gjøre videre, sier hun.

18. september er det åtte år siden hun og foreldrene gikk inn i Finnsnes kirke.

– Vurderer dere å reise tilbake?

– Nei, aldri. Vi tør ikke å reise tilbake til Sri Lanka. Da er vi ferdige. Vi tør ikke reise tilbake, sier Collin.

Familien Collin, fra venstre Dilani, Angela og Collin, har bodd i biblioteket i Finnsnes kirke i snart åtte år.

Familien Collin, fra venstre Dilani, Angela og Collin, har bodd i biblioteket i Finnsnes kirke i snart åtte år.

Foto: William Jobling

Mener UNE har feilbehandlet

Kjellrun Skoglund i støttegruppa til familien Collin er sjokkert over enda et avslag fra UNE.

– Vi fikk jo sjokk da vi fikk det. Vi trodde at denne gangen skulle det gå gjennom, for vi har så mange vitner og beviser på at det er farlig for dem å returnere. Vi er fortvilte og vet ikke hva vi skal gjøre. Vi er nærmest i sjokktilstand, sier hun.

Skoglund og støttegruppa er klare på at UNE har behandlet saken feil.

– For det første har de brukt samme nemndleder. Vi hadde bedt om å få en annen nemndleder, og om familien kunne få uttale seg til en nemnd. Men ingenting ble tatt hensyn til. Det er den samme nemndlederen som beslutter, sier Skoglund.

I saker der det er grunnlag for tvil, skal det behandles av en nemnd med tre medlemmer. Det har ikke blitt gjort i denne saken.

Næringslivstopp Hilde Midthjell har også engasjert seg i saken. Hun er klar på at UNE ikke har behandlet saken slik de skal.

– Det er helt opplagt at det er tvil i denne saken. Hvilken rettssikkerhet er det egentlig når det er den samme nemndleder som vurderer om det er grunnlag for tvil?

Næringslivstopp Hilde Midthjell er Dilani Collins hjelper. Midthjell har gått systematisk igjennom hele saken for å få UNE til å snu.

Næringslivstopp Hilde Midthjell er Dilani Collins hjelper. Midthjell har gått systematisk igjennom hele saken for å få UNE til å snu.

Foto: William Jobling / NRK

UNE står på sitt

UNE mener derimot at de har behandlet saken riktig.

De har registrert at de får kritikk for at saken ikke har vært behandlet i et nemndmøte med flere medlemmer, men poengterer at det ikke er grunnlag for det i denne saken.

– Men selv om det ikke har vært nemndmøte i denne saken, mener vi den har fått en svært grundig behandling, sier enhetsleder i UNE, Ingun Halle.

Hun viser til at UNE har behandlet klagen og seks anmodninger om å omgjøre vedtaket.

– I tillegg har familien brakt saken inn for retten. Der har vi fått medhold både i tingretten og lagmannsretten om at denne familien ikke trenger beskyttelse. Det også i flere omganger, sier Halle.

I etterkant av at saken ble behandlet i retten, har det kommet nye rapporter fra FN og Europaparlamentet. I tillegg er det flere vitner som har bekreftet historien til familien.

Halle sier at de har vurdert disse opplysningene, men står likevel ved sin vurdering om at det er trygt for familien å vende tilbake.

– Vi følger veldig nøye med på den situasjonen som er nå på Sri Lanka. Men vi mener at den uroen og volden som er der, ikke først og fremst retter seg mot tamiler eller de som har hatt en viss tilknytning til LTTE, sier hun.

Portrett Ingun M. Halle, seksjonssjef, Utlendingsnemda

Enhetsleder i UNE, Ingun Halle, sier de ikke tror på familiens forklaring.

Foto: Jorun Vang

Tviler på familiens forklaring

Halle poengterer at det først og fremst ikke er situasjonen på Sri-Lanka de er uenige om, men familiens forklaring.

– Vi tror at de har hatt en viss tilknytning til LTTE, men vi tror ikke at den har vært så omfangsrik som det de sier.

UNE hevder at familien har bygget ut sin forklaring gjennom mange år, mens de har vært i Norge.

– Saken har vært prøvd i retten i flere omganger. Både tingretten og lagmannsretten har ikke funnet ut at deres opplysninger er troverdige, sier Halle.

Den vurderingen er familiens støttegruppe sterkt uenig i.

Det stemmer ikke med virkeligheten. De har bare lagt til ekstra informasjon én gang etter at de fikk første avslag. Alt det som ble lagt til er bekreftet av vitner, sier Midthjell.

– Det er helt absurd at UNE har neglisjert vitner som kjenner til familiens virksomhet på Sri-Lanka, og rapporter fra FN og EU som bekrefter at det er sikkerhetsrisiko med retur av tidligere LTTE-aktive.

Hilde Midthjell

Næringslivstopp Hilde Midthjell er svært kritisk til hvordan UNE har behandlet saken.

Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

Les også: UNE sier nei for tredje gang til familien i kirkeasyl – nå går støttegruppa til retten

Ber om frihet
Ber om frihet