Hopp til innhold
Ett felles akuttsykehus i Innlandet
Foto: NRK

Sykehuset Innlandet

Oppsummert

Spørsmålet om hvordan Sykehuset Innlandet skal være organisert har allerede pågått i mange år. Styret i Helse Sør-Øst vedtok torsdag å bygge et nytt hovedsykehus for Innlandet, plasseringen er ikke bestemt.

 • Flere akuttinnleggelser

  Sjukehuset Innlandet har de siste månedene fått flere akuttinnleggelser enn det som er vanlig.

  I februar og mars i år var det i hver av månedene rundt 300 flere akuttinnleggelser i Sjukehuset Innlandet enn i de samme månedene i normalåret 2019, før pandemien.

  Sjukehuset Innlandet har ikke økt beredskapen.

  Flere sjukehus landet rundt opplever stor pågang til akuttavdelingene.

  Grunnen kan være en ny koronabølge, utskrivingsklare pasienter som ikke kan tilbakeføres til kommunen og personer fra Ukraina som trenger medisinsk hjelp.

  Sykehuset Innlandet, Lillehammer
  Foto: Ruth Barsten / Ruth Barsten
 • Nytt Mjøssykehus utsettes i ett år

  En rekke sykehusbygg på Sør- og Østlandet ligger an til å bli utsatt. Bakgrunnen er hovedsakelig de økte byggekostnadene.

  Det går fram av økonomisk langtidsplan for Helse Sør-Øst, som styret i helseforetaket vedtok onsdag formiddag.

  Det medfører blant annet ett års utsatt oppstart av nytt Mjøssykehus.

  Legetillitsvalgt Christian Grimsgaard stemte imot langtidsplanen.

  – Vi er på vei inn i eldrebølgen og trenger mer kapasitet overalt. Det blir nå satt på vent fordi prosjektene i Oslo tar mye av det vi har av oppsparte midler, sier Grimsgaard til NRK.

  De samlede investeringene i Helse Sør-Øst fram til 2030 ligger an til å bli 12,7 milliarder kroner dyrere enn antatt. 8,6 milliarder skyldes prisvekst.

 • Har bestemt seg for sjukehustomter

  Styringsgruppa i Helse Sør-Øst mener et nytt hovedsjukehus bør bygges på Moskogen i Moelv, mens et eventuelt erstatningssjukehus for Hamar bør bygges på Sanderud. Det skriver HA.

  – Styringsgruppas anbefaling er basert på en samlet evaluering, og vi mener at vi har kommet fram til to gode alternativer, sier leder for styringsgruppen og administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Terje Rootwelt.

 • Møter ikke opp til behandling

  Hittil i år er det 9.652 pasienter som ikke hatt møtt opp til behandling ved Sykehuset Innlandet. Det tilsvarer 4,5 prosent av pasientene.

  Den samme prosentandelen gjelder for sykehusene i Helse Sør-Øst.

  Administerende direktør i Helse-Sør-Øst, Terje Rootwelt, sier det er viktig at pasientene kommer til avtalt time hvis sykehusene skal klare å ta igjen den behandlingen som ble utsatt under pandemien.