Ett felles akuttsykehus i Innlandet
Foto: NRK

Sykehuset Innlandet

Oppsummert

Spørsmålet om hvordan Sykehuset Innlandet skal være organisert har allerede pågått i mange år. Styret i Helse Sør-Øst vedtok torsdag å bygge et nytt hovedsykehus for Innlandet, plasseringen er ikke bestemt.

 • Store innsparinger med Mjøssykehus

  Sykehuset Innlandet vil spare 375 millioner kroner hvert år etter at Mjøssykehuset er tatt i bruk. Det går fram av nye beregninger som er gjort i forbindelse med utredningene av ny sykehusstruktur i Innlandet, skriver GD.

 • Mulig sjukehusplassering uroer

  Dersom Helse Sør-Øst foreslår å legge nytt Mjøssjukehus til Brumunddal, rokker det ved hele den vedtatte sjukehusorganiseringen, sier Gjøvik-ordfører Torvild Sveen. Helseforetaket legger fram sitt forslag til organisering av sjukehusene i desember.

 • Er glad for sykehus-utspill

  Hamar-ordfører Einar Busterud syns det er bra at Helse Sør-Øst åpner for at Mjøssykehuset kan ligge et stykke sør og øst for Mjøsbrua. Ifølge tidligere vedtak skal det ligge ved Mjøsbrua, men HSØ antyder at et alternativ kan være Brumunddal.

  Einar Busterud, ordfører i Hamar
  Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK
 • – Mjøsbrua er blitt veldig lang

  Gjøvik-ordføreren reagerer sterkt på antydninger fra Helse Sør-Øst om at det kommende Mjøssykehuset kan ligge i Brumunddal. Torvild Sveen mener at tidligere vedtak om «ved Mjøsbrua» ikke kan misforstås, og viser til at det er 18 km til Brumunddal.

  Torvild Sveen, ordfører Gjøvik
  Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK
Anne Enger om høringsrunde
Fra sykehusmøte på Honne. fra sykehuset på gjøvik FRA RUBRIKKTEKST: Meningene er delte om det er ønskelig med et storsjukehus ved MjøsaI kveld var det folkemøte om temaet på Biri:
Mange har fryktet for framtiden for akutt-tilbudet ved Tynset sykehus.Nå melder Helse- og Omsorgsdepartementet at det fortsatt skal være døgnåpent akuttkirurgi ved sykehuset. - Jeg ble veldig glad for beskjeden, sier Randi Ane Storhaug, tillitsvalgt ved sykehuset.