Ett felles akuttsykehus i Innlandet
Foto: NRK

Sykehuset Innlandet

Oppsummert

Spørsmålet om hvordan Sykehuset Innlandet skal være organisert har allerede pågått i mange år. Styret i Helse Sør-Øst vedtok torsdag å bygge et nytt hovedsykehus for Innlandet, plasseringen er ikke bestemt.

 • Sier opp i protest

  Avdelingssjef Stian Westad på sykehuset i Lillehammer slutter i protest mot endringer som skyldes at Granheim lungesykehus skal legges ned. Endringen kan medføre at funksjonene på kvinneklinikken blir spredt på ulike steder i bygningen, melder GD.

  Stian Westad, lege og avd.sjef, Lillehammer sykehus
  Foto: OLE MARTIN SPONBERG / NRK
 • Lanserte sjukehustomt på Biri

  Gjøvik kommune ønsker å bygge et nytt hovedsjukehus for Innlandet ved Vismunda vest for Biri. Dette ble lagt fram for formannskapet i kommunen i dag. Tomta er på 178 dekar og ligger ifølge kommunen fire minutters kjøring på ny vei fra Mjøsbrua.

  Bjørn Iddberg legger fram forslag til sjukehustomt
  Foto: Terje G. Hong / NRK
 • Bent Høie lover rask avklaring

  Helseminister Bent Høie (H) skal behandle avgjørelsen om å bygge et nytt hovedsykehus for Innlandet ved Mjøsbrua. – Jeg vil behandle saken innen kort tid, så vi får en avklaring, sier Bent Høie til NRK.

  Bent Høie
  Foto: Hans Cosson-Eide / NRK
 • Vil utsette plassering

  Styret i Helse Sør-Øst diskuterer nå den nye sykehusstrukturen i Innlandet. Til nå sier to styremedlemmer at de bør vente med å bestemme plasseringen av det nye hovedsykehuset, til de vet hvilke av dagens sykehus som skal beholdes.

  Styremøte i Helse Sør-Øst
  Foto: Terje Hong
Anne Enger om høringsrunde
Fra sykehusmøte på Honne. fra sykehuset på gjøvik FRA RUBRIKKTEKST: Meningene er delte om det er ønskelig med et storsjukehus ved MjøsaI kveld var det folkemøte om temaet på Biri:
Mange har fryktet for framtiden for akutt-tilbudet ved Tynset sykehus.Nå melder Helse- og Omsorgsdepartementet at det fortsatt skal være døgnåpent akuttkirurgi ved sykehuset. - Jeg ble veldig glad for beskjeden, sier Randi Ane Storhaug, tillitsvalgt ved sykehuset.