Hopp til innhold
Ett felles akuttsykehus i Innlandet
Foto: NRK

Sykehuset Innlandet

Oppsummert

Spørsmålet om hvordan Sykehuset Innlandet skal være organisert har allerede pågått i mange år. Styret i Helse Sør-Øst vedtok torsdag å bygge et nytt hovedsykehus for Innlandet, plasseringen er ikke bestemt.

 • Varsler innsparinger på 300 sykehus-millioner

  Denne uken skal styret i Sykehuset Innlandet vedta ny økonomisk langtidsplan. Forslaget legger samlet sett opp til en innsparing på 300 millioner kroner frem mot 2027.

  Det skriver Ringsaker blad.

  Administrerende direktør Alice Beate Andersgaard varsler derfor store omstillinger de kommende årene.

  Det er blant annet snakk om sammenslåing av avdelinger, flytting av virksomhet og endringer i pasienttilbudet.

  Omstillingene skal frigjøre midler, og forberede for nye investeringer og bygging av Mjøssykehuset.

  Sykehusøkonomien har over tid vært krevende. Så langt i år har driften ved de store divisjonene gått med et underskudd på nær 200 millioner.

  Midler fra fellespotten gjør at det samlete resultatet likevel ser bedre ut med minus 12 millioner.

  Foto: Administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Alice Beate Andersgaard.

  Administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Alice Beate Andersgaard
  Foto: Stein S Eide / NRK
 • 89-åring ble levert på døra til naboen

  Sykehuset Innlandet tar sjølkritikk etter en hendelse i juni der en 89 år gammel kvinne fra Ringsaker ble sendt til feil adresse etter sykehusopphold, melder Ringsaker Blad.

  Drosjen kjørte henne til naboen, som inntil videre tok vare på henne.

  Så viste det seg at hun hadde blodforgiftning og lavt blodtrykk, og ble sendt med ambulanse tilbake til sykehuset.

  Etter tre uker døde hun av blodforgiftning. De pårørende sier at dette utfallet var gitt, men at de reagerer på måten hun er blitt behandlet på.

  Sykehuset Innlandet beklager at dialogen med pårørende ikke har vært god nok.

 • Sykehustabbe i Ringsaker

  Sykehuset Innlandet tar sjølkritikk etter en hendelse der en 89 år gammel kvinne fra Ringsaker ble sendt til feil adresse etter sykehusopphold, melder Ringsaker Blad. Drosjen kjørte henne til naboen, som inntil videre tok vare på henne.

  Deretter fikk pårørende og hjemmetjenesten beskjed om hva som hadde hendt, og kom til stedet. Så viste det seg at hun hadde blodforgiftning og lavt blodtrykk, og ble sendt med ambulanse tilbake til sykehuset.

  Etter tre uker døde hun av blodforgiftning. De pårørende sier at dette utfallet var gitt, men at de reagerer på måten hun er blitt behandlet på.

  Sykehuset Innlandet beklager at dialogen med pårørende ikke har vært god nok.

 • Seks av ti pasientskader ble ikke rapportert fra sykehuset Innlandet

  Seks av ti pasientskader i Sykehuset Innlandet ble ikke rapportert, selv om de førte til erstatning, skriver Gudbrandsdølen dagningen.

  Norsk pasientskadeerstatning (NPE) gjennomgikk over 1.200 saker der pasienter fikk erstatning for behandlingssvikt mellom 2018 og 2021.

  Bare 478 av disse sakene ble oppdaget av sykehusenes avvikssystemer, mens 738 saker, som utgjør 60 prosent, ble ikke registrert.

  Ifølge rapporten er det bekymringsfullt at få pasientskader blir rapportert, da dette gjør det vanskelig å oppnå lokale forbedringer og redusere pasientskader.

 • Alt klart for hovedsykehus i Moelv

  Regjeringen går videre med planene for Mjøssykehuset i Moelv.

  Det bekrefter Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse i Moelv i formiddag.