Hopp til innhold

Sykehuset kunne spart millioner på å droppe innleie av vikarer

De må kutte hundrevis av millioner. Samtidig leier de vikarer som koster nesten dobbelt så mye som egne ansatte.

Barneintensiven på OUS Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus må kutte i barneintensiven. Intensivavdelingene er blant dem som bruker mest innleie – det er dyrt.

Foto: Foto:Anders Bayer / OUS

Oslo universitetssykehus må kutte i barneintensiven. Intensivavdelingene er blant dem som bruker mest innleie – det er dyrt.

Foto: Foto:Anders Bayer / OUS

Norske sykehus bruker milliarder hvert år på å leie inn for eksempel leger, jordmødre og sykepleiere.

Neste år har Oslo universitetssykehus (OUS) satt av 120 millioner kroner på å leie inn vikarer.

Det er mer enn summen de skal kutte i blant annet nyfødtintensiven ved sykehuset.

Innleie-sprekk

De siste årene har sykehuset brukt mye mer enn de har satt av hvert år. I fjor over dobbelt så mye.

Og de var ikke alene:

Helse Sør-Øst-sykehusene brukte 950 millioner på innleie i fjor.

Nesten 600 millioner mer enn planlagt.

Så mye brukte sykehusene på Sør- og Østlandet på innleide vikarer i fjor:

OUS forklarer «sprekken» med blant annet høyt sykefravær.

Noen avdelinger har brukt veldig mye på å leie inn folk:

  • Klinikk for psykisk helse og avhengighet hadde satt av 300.000 kroner, men endte med å bruke nesten 6 millioner.
  • Ortopedisk klinikk hadde satt av 3,8 millioner, men brukte over tre ganger så mye.
  • Akuttklinikken brukte aller mest, rundt 90 millioner. Innleie-budsjettet var på 35 millioner.

Oslo universitetssykehus (OUS) har i flere år hatt som mål å leie inn mindre.

De har blant annet sin egen vikar-pool, for å minske behovet for å leie inn vikarer.

Kutter innleie

Nå strammer helseforetaket inn:

Målsetninga vår er redusere bruken av innleie betydelig i 2023, og avvikle den helt for noen områder, sier sykehusets HR-direktør Susanne Flølo.

Klinikkene er bedt om å kutte ned. Noen har innført innleiestopp.

HR-direktør Susanne Flølo hos Oslo universitetssykehus.

HR-direktør Susanne Flølo (bildet) sier Oslo universitetssykehus jobber aktivt for å få ned innleiebruken.

Foto: Privat

Målet er å spare penger.

OUS har nemlig strenge krav til overskudd, blant annet for å få råd til nye sykehus.

Da må bruken av innleide vikarer ned:

Det er dyr arbeidskraft for oss, sier Flølo.

Dobbelt så dyrt

Innleie er omtrent dobbelt så dyrt som faste årsverk, ifølge NRKs beregninger:

61 årsverk

Oslo universitetssykehus (Ous) har budsjettert med 61 innleide årsverk for klinikkene sine.

Det kan i praksis bety flere enn 61 ansatte, fordi ikke alle som leies inn jobber 100%.

120 millioner

For disse 61 årsverkene har de satt av ca. 120,5 millioner kroner.

Det betyr at de bruker omtrent 2 millioner kroner på hvert årsverk.

Dyrere enn faste

Det er billigere for sykehuset å ha folk ansatt selv:

  • Snittlønna for årsverkene ansatt i sykehuset er på rundt 742.000 kroner.
  • Om du tar med pensjon og arbeidsgiveravgift, koster hver ansatt rundt 1 million kroner.

Dette er uten at overtid er regna med.

Eller, for å si det på en annen måte:

For hvert årsverk som må leies inn kunne sykehuset ansatt én til.

Det er ufornuftig bruk av skattepenger, sier fylkesleder Bård Erik Ruud i Norsk Sykepleierforbund.

Sykehuset har satt av 120 millioner til 60,5 årsverk.

En snittpris på rundt 2 millioner kroner.

Kunne droppa ABC-kutt

Hadde de som leies inn vært ansatt hos sykehuset i stedet, ville de i snitt spart ca. 60 millioner kroner.

Det er mye mer penger enn sykehuset håper å spare på å samle thorax-kirurgen på Rikshospitalet.

Og: for 60 millioner kunne de drevet ABC-klinikken, som ble lagt ned i mars i år, i tre år til.

For klinikken som ble lagt ned fra mars i år, brukte 16 årsverk i fjor.

Fyller vaktplanen

Men prisen per årsverk kan ikke sammenlignes direkte, mener HR-direktør Flølo.

Å leie inn vikarer er så dyrt fordi de som leies inn stort sett brukes i helger og om natta, sier hun.

Innleie brukes på de dyre timene i døgnet eller uka.

Det er da de sliter mest med å fylle vaktplanen.

Men selv i disse vaktene ville det vært billigere å bruke egne ansatte, bekrefter hun.

Det har de rett og slett ikke folk til. For sykehuset sliter med rekruttering, særlig av sykepleiere og leger med spesialkompetanse.

Markedet er tomt, dessverre, sier Flølo.

Derfor har de behov for å leie inn folka de mangler.

Les også Helseministeren ber sykehusene kutte ned på vikarer

Flolø mener likevel det er mulig å kutte i innleie av vikarer.

Blant annet ved å tilby videreutdanning så flere av deres egne sykepleiere kan bli spesialister.

Og ved å planlegge driften, se om noen av oppgavene spesialistene gjør kan løses av andre.

Underbemanning gir innleie

Sykehusene må også ta litt ansvar selv, mener Ruud og Sykepleierforbundet.

bård erik ruud

Fylkesleder Oslo Norsk Sykepleierforbund Bård Ruud mener pressa budsjetter og tøff turnus gjør at flere blir syke eller slutter, og innleia øker.

Foto: Privat

Som mener den høye vikarbruken er et tegn på noe annet:

Underbemanning er selvforsterkende. Der det mangler folk på jobb, så slutter folk. Da øker behovet for innleie, sier Ruud.

Hei!

Har du tanker om saken du har lest?

Eller tips om for eksempel integrering, helsevesenet, fengsler, tilrettelegging i skolen eller psykisk helse? Kanskje om noe helt annet fra Stor-Oslo som bør tas tak i?

Ta gjerne kontakt!