Hopp til innhold

Ny sjukehusstruktur for Innlandet er vedtatt

Styret i Helse Sør-Øst har vedtatt å gå inn for å bygge Mjøssjukehuset på Moelv.

Etter en mangeårig diskusjon er det nå stemt over hvor sjukehusene i Innlandet skal ligge i framtida.

På bordet lå alternativene Mjøssjukehus i Moelv eller det såkalte null-pluss alternativet.

Torsdag vedtok Helse Sør-Øst at hovedsjukehuset i Innlandet skal bygges i Moelv.

Det vil si at de to største byene, Hamar og Gjøvik, kan miste sine sjukehus.

Nå er det opp til helseministeren og regjeringa å ta den endelige avgjørelsen.

Jeg har fått med meg vedtaket som styret i Helse Sør-Øst har fattet i dag. Som det fremgår av vedtaket vil Helse Sør-Øst nå oversende saken til Helse- og omsorgsdepartementet. Jeg vil sette meg nærmere inn i vedtaket og følge opp saken, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Politisk kommentator Lars Nehru Sand tror regjeringa vil videreføre vedtaket.

– Sjansen er teoretisk til stede, men jeg tror det vil være store omkostninger for en helseminister fra Arbeiderpartiet om man skal begrunne at vedtaket skal overprøves, sier han.

Mjøsbrua

I MOELV: Torsdag gjorde styret i Helse sør-øst et endelig vedtak om framtidas sjukehusstruktur i Innlandet. Det nye hovedsjukehuset i Innlandet skal legges ved Mjøsbrua i Moelv.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Mangeårig diskusjon

Seks av de ti styremedlemmene stemte for Mjøssjukehus i Moelv under torsdagens styremøte i Helse Sør-Øst.

I vedtaket ligger også at Lillehammer skal være et akuttsjukehus og at det blir et elektivt sjukehus i Elverum.

To av styrets medlemmer ba om en utsettelse av saken. De tre ansattrepresentantene gikk imot, de ville ha null-pluss alternativet.

Sjukehus

VEDTATT: Styret i Helse Sør-Øst vedtok i torsdag å gå inn for å bygge Mjøssjukehuset på Moelv i Ringsaker.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Starten av møtet ble innledet med at det ikke var ønskelig med hverken klapping eller buing under innleggene.

For diskusjonene har vært heftige i alle årene sjukehusstruktur har vært diskutert. Og det som er oppnådd av enighet har vært skjørt.

Premissene har endret seg underveis, det samme har meningene blant befolkning og politikere.

HVA ER GREIA?: NRK forklarer sjukehusstriden i Innlandet.

I 2014 fikk Sykehuset Innlandet i oppdrag å utrede fire alternativer: Ett stort sjukehus for hele fylket, to store akuttsjukehus, tre akuttsjukehus - eller fire, omtrent som i dag.

Det et mange meninger og mange innspill. Men konklusjonen blir at Innlandet skal få ett stort akuttsjukehus.

Vedtaket til Helse Sør-Øst skaper sterke reaksjoner blant befolkningen i fylket:

5 på gata om hovedsjukehus i Moelv

– Det er det verste som kunne skjedd. Dette er ikke bra, de tar ikke hensyn til folk i det hele tatt. Det blir bare et enda større pengesluk enn det vi har nå, sier Renny Eide i Elverum.

Foto: Stein S Eide / NRK
5 på gata om hovedsjukehus i Moelv

– Jeg er ikke helt for det. Jeg hadde vel håpet på det andre, sier Martin Laupsa i Elverum.

Foto: Stein S Eide / NRK
6F5920C1-B6DE-4A87-A75F-30446CB723A6

– Det synes jeg ikke noe om. Det er bortkasta penger. Det er helt horribelt, sier Eva Løvlien Rustad i Åmot.

Foto: Frode Meskau / NRK
F076080F-3E1F-4561-9EE7-2FC3ED27097D

– Jeg synes veldig dårlig om det. Jeg mener Elverum burde blitt prioritert - pussa opp og utvidet. Jeg er ikke fornøyd, sier Svein Erik Rød i Åmot.

Foto: Frode Meskau / NRK
Aud Leren

– Dette var et riktig vedtak. Dette har vært diskutert i så mange år at nå var det godt at det ble en løsning, sier Aud Leren fra Otta.

Foto: Even Lusæter / NRK
Ellen Øyberg

Ellen Øyberg fra Lom mener at det blir alt for langt å kjøre til det hovedsykehus som ligger i Moelv. – Hovedsykehuset skulle vært i Lillehammer, mener hun.

Foto: Even Lusæter / NRK

Mener kampen ikke er over

Einar Busterud er ordfører i Hamar. Han mener vedtaket om Mjøssjukehus i Moelv er det samme som et vedtak om utsettelse. Han mener null-pluss alternativet er det beste.

– Det har aldri blitt gjort et sjukehusvedtak i Norge med flere forbehold enn dette. Realiteten er vel at det ikke er gjort noe vedtak her. Jeg tror vi møter sjukehussaken i mange vegkryss i åra fremover også, dessverre.

sjukehud

TROR DET VIL SNU: – Jeg tror dette egentlig er et utsettelses-vedtak, og at de kommer til å ende opp med en helt annen løsning til slutt, sier Busterud.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Busterud sier det ikke er økonomi til å gjøre så store engangsinvesteringer, og mener styret i Helse Sør-Øst må erkjenne dette.

– Saken er ikke over, og dette arbeidet vil vi fortsette med. Dette er et kjemperisiko-prosjekt, sier han.

Flere tusen personer gikk i fakkeltog i Hamar onsdag kveld for å bevare sjukehus i Hamar.

– Det er fint at mange er engasjert, og det er nyttig for prosessen å få ulike perspektiver på saken, sier Svein Gjedrem, styreleder i Helse Sør-Øst.

Fakkeltog for sjukehus i Hamar

FAKKELTOG FOR HAMAR: Flere tusen personer gikk i fakkeltog i Hamar onsdag kveld for å bevare sjukehus i Hamar.

Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Les også Sykehusstrid fikk et punktum: Med ny regjering blusser konflikten opp igjen

Bra for Gjøvik

Ordfører Torvild Sveen i Gjøvik er fornøyd med dagens vedtak, selv om det innebærer at sykehuset på Gjøvik legges ned.

– Først og fremst er det viktigst for innbyggerne her i Innlandet. De skal ha en pasienttjeneste som de faktisk kan stole på har den bredden og den kvaliteten som er nødvendig for å ha likeverdige tilbud, sier han.

sjukehud

STØTTER MJØSSJUKEHUSET: Torvild Sveen (Sp) er ordfører i Gjøvik kommune.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Kan ta lang tid

Torsdagens styremøte handlet mye om økonomi, mer om det enn geografi.

Gjedrem sier saken har stor betydning for Innlandet, regionen og nasjonen.

– Denne saken kan også kreve en inngående behandling i regjeringa når tiden kommer. Ingen kan love at dette blir behandla på 14 dager i regjeringa. Steinene vil bli snudd ganske mange ganger, sier han.

sjukehud

LANG PROSESS: – Styret har hatt sin prosess. Vi har brukt de ressursene i administrasjonen i Helse Sør-Øst til å utrede saken, og det har Sjukehuset Innlandet også. Det er viktig å komme et lite skritt videre i en prosess som fortsatt vil vare lenge, sier Svein Gjedrem, styreleder i Helse Sør-Øst.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Styrelederen sier at dette prosjektet - altså hovedsjukehus ved Mjøsa - er økonomisk bærekraftig.

– Det er knytta bekymring for økonomien i sjukehuset Innlandet. Mange avdelinger bruker for mye penger. Dette må være i orden før en starter å bygge et hovedsjukehus.

Derfor er tidspunktet for når det kan bli byggestart uvisst.

Her er det to faktorer som påvirker: Den økonomiske styringa innad i Sjukehuset Innlandet, og økonomien i Norge i framtida.

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Terje Rootwelt, anbefaler at det bygges et nytt mjøssjukehus i Moelv og at null-pluss alternativet forkastes.

Terje Rootwelt, administrerende direktør Helse Sør-Øst.

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Terje Rootwelt, anbefaler at det bygges et nytt mjøssjukehus i Moelv og at null-pluss-alternativet forkastes.

Foto: Helse Sør-Øst RHF

På torsdagens styremøte sa han at det er gjennomført en grundig utredning av begge disse alternativene.

Men Rootwelt peker på at det alltid vil være risiko knytta til rekruttering og økonomi.

Les også Arbeidsplassen kan bli lagt ned: – Kollegaer hadde tårer i auga i dag

NRK, christoffer, elverum, simen, sykehus