Hopp til innhold

Bent Høie: Hovedsjukehuset i Innlandet skal bygges i Moelv

De to største byene mister sjukehus, mens den minste byen får.

Mjøsbrua

Det nye hovedsjukehuset i Innlandet skal legges ved Mjøsbrua i Moelv.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Helseminister Bent Høie har avgjort den årelange striden om nytt hovedsjukehus i Innlandet.

Bent Høie om penger til private helseforetak

Helseminister Bent Høie har bestemt ny sjukehusstruktur i Innlandet.

Foto: NRK

Han følger opp styrevedtakene fra Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst og har bestemt at det nye hovesjukehuset for Innlandet skal bygges i Moelv i Ringsaker.

Det betyr at de største byene i fylket, Hamar og Gjøvik, mister sine sjukehus. Også Sanderud psykiatriske sjukehus i Stange og Reinsvoll psykiatriske sykehus i Vestre Toten legges ned.

Lillehammer beholder et stort akukttsjukehus, mens Elverum får det mindre, elektive sjukehuset med planlagt behandling, samt ny luftambulansebase.

Sjukehuset i Hamar

Hamar sjukehus blir lagt ned.

Sykehuset i Elverum

Elverum sjukehus beholdes som elektivt sjukehus (planlagt behandling).

Sykehuset Innlandet Sanderud

Sanderud psykiatriske sykehus i Stange blir lagt ned.

Sykehuset i Gjøvik

Gjøvik sykehus blir lagt ned.

Ordfører Ingunn Trosholmen foran sykehuset på Lillehammer

Lillehammer sykehus består som akuttsykehus.

Reinsvoll

Reinsvoll psykiatriske sykehus på Vestre Toten legges ned.

Bred støtte

Helseminister Bent Høie mener den sjukehusstrukturen han nå har bestemt for Innlandet blir en god løsning.

– Det er fordi dette alternativet samlet sett fremstår som det beste, og det alternativet som jeg opplever har bredest politisk tilslutning, sier Bent Høie.

De aller fleste kommunene og ordførerne i Innlandet har uttalt at de foretrekker Moelv, med unntak av blant annet Hamar, Stange og Løten.

Bent Høie mener det blir et gode for innbyggerne i hele Innlandet å få et nytt, stort sykehus som samler flere spesialistfunksjoner, blant annet både somatikk og psykiatri.

Har ikke lyttet til faglige råd

Ordfører i Hamar, Einar Busterud hadde forventet dette utfallet, men mener avgjørelsen er feil.

– Det er en politisk avgjørelse på tvers av alle faglige råd, sier Busterud.

Einar Busterud, ordfører i Hamar, BBL

Hamar-ordfører Einar Busterud mener alle faglige råd er feid under teppet.

Foto: Ola Bjørlo Strande

Han reagerer på at argumentene fra kommunepolitikerne er tillagt større vekt enn argumentene fra fagfolk, uavhengig av innbyggertallet i kommunene.

– Jeg er skuffet over at en helsestatsråd ikke legger mer vekt på helsefaglige argumenter, sier ordføreren.

Han påpeker at det er fire store sjukehus i norsk sammenheng som nå blir lagt ned. Og at balansen mellom øst og vest i fylket ikke er ivaretatt.

De to store sjukehusene blir nå liggende under tre mil fra hverandre.

– Det blir en voldsom sentralisering, men på et sted hvor det dokumentert rekrutteres dårligere. Det er dårlig for miljøet og det er dårlig for pasientene. Derfor tror jeg ikke det overlever konseptfasen, sier Einar Busterud.

Nullalternativet

I konseptfasen skal det også utredes et reelt nullalternativ (null-pluss alterntiv). Det innebærer at dagens sykehus består, men at det bygges nytt sykehus i Hamar.

Helseminister Bent Høie tror ikke det vil forandre noe, men sier at det hele veien skal være et referansealternativ å sammeligne med.

– For å se at dette fortsatt står seg som det beste alternativet, sier Høie.

Strålende fornøyd

Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen er svært godt fornøyd med Bent Høies avgjørelse.

Anita Ihle Steen, ordfører i Ringsaker kommune.

Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen (Ap) er naturlig nok veldig fornøyd med Bent Høies avgjørelse.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Først og fremst er dette en stor dag for hele Innlandet. Endelig er vi på slutten av en prosess og har fått en konklusjon. De store vinnerne i dag er alle innbyggerne i Innlandet, de som skal være pasienter ved det nye sjukehuset, sier Ihle Steen.

Hun sier det selvfølgelig også gir fantastiske muligheter og har store ringvirkninger for Moelv og for Ringsaker.

Pasient- og brukerombudet i Innlandet er også fornøyd.

– Som ombud for pasienter og brukere i Innlandet mener jeg dette er en viktig og god dag for Innlandet. Endelig er beslutningen tatt og vi kan se frem til et hovedsykehus med helhet og spesialiserte helsetjenester som vil bli på høyde med det beste i landet, sier Tom Østhagen.

Moelv vs Brumunddal

Etter nesten 20 års debatt har det siste halve året vært innspurten.

Først landet styret i Sykehuset Innlandet på Moelv.

I desember 2020 gikk Helse Sør-Øst inn for Brumunddal. Men i mai i år vedtok et splittet styre likevel Moelv med styrelederens dobbeltstemme.

Innlandet fylkeskommune var også splittet i sin høringsuttalelse, men det ble flertall for Moelv.

En samfunnsanalyse som Cowi gjennomførte på oppdrag fra Helse Sør-Øst konkluderte med at Brumunddal, eller så nær en større by som mulig, var best.

Nye premisser

Diskusjonene har vært heftige i alle årene sjukehusstruktur har vært diskutert. Og det som er oppnådd av enighet har vært skjørt.

Premissene har endret seg underveis, likeledes meningene blant befolkning og politikere.

Enigheten om Moelv var størst da det skulle bygges ett nytt storsjukehus for hele Innlandet. Da det ble bestemt at det i tillegg skulle være igjen et akuttsjukehus og et elektivt sjukehus startet drakampen på nytt.

Les alt her:

Slik blir de nye sjukehusene

Mjøssykehus med en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, lokalisert til Moelv.

Stort akuttsykehus med gastrokirurgi, ortopedisk kirurgi, fødetilbud og akutt indremedisin lokalisert i Lillehammer.

Elektivt sykehus med indremedisinsk profil, dagkirurgi og skadepoliklinikk lokalisert i Elverum sammen med en samhandlingsarena og ny luftambulansebase.

Akuttsykehus på Tynset med dagens virksomhetsinnhold, styrket med mer elektiv kirurgi.

Lokalmedisinske sentra lokalisert til Nord-Gudbrandsdal, Valdres og Hadeland.

Distriktspsykiatriske sentra og polikliniske tjenester innen psykisk helsevern for barn og unge lokalisert til Elverum, Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Tynset, Otta, Valdres og Hadeland.

Det skal i konseptfasen utredes om det kan legges indremedisinske akuttfunksjoner til det elektive sykehuset i Elverum for opptaksområdet som i dag har sykehuset i Elverum som sitt lokalsykehus.