Munevver Yildiz
Foto: Jon-Annar Fordal / NRK

NRKs nye ansikt

Munevver Yildiz er med på å gi NRK et nytt ansikt. En av tre nyansatte skal ha en flerkulturell bakgrunn.

- Du er hun med den lyse, blide stemmen. NRK Nordland-lytter Jan Halvorsen bruker ikke lang tid på å forstå hvem som har stoppet han. – Jeg hører deg jo ofte på radioen, sier han.

Vi er i gågata i Bodø. Reporter Munevver Yildiz skal lage en liten rundspørring om hvilket forhold folk har til Redningsselskapet.

Kurdisk bakgrunn

Praten går lett. - Jeg liker denne jobben, elsker å snakke og bli kjent med folk, sier Yildiz.

NRK-reporteren er født i kurdisk område av Tyrkia for snart 36 år siden. Åtte år gammel kom hun til Norge, Oslo og Groruddalen. Der er hun vokst opp, snakker både kurdisk og tyrkisk.

I dag går det på kav bodøværing. I alle fall for de fleste av intervjuobjektene sin del. Munevver hører vi godt har bodd i Oslo storparten av sitt liv. Noen skynder forbi, men de fleste tar seg tid til å svare på NRK-reporterens spørsmål.

Snart må hun tilbake på NRK-kontoret litt lenger bort i gata. Rundspørringen skal senere samme dag inngå som et av flere elementer i ettermiddagssendinga. Hvor et av temaene er Redningsselskapets 125 år og deres lange virksomhet som redningsmenn langs vår forblåste kyst.

Munevver Yildiz - reddes av redningsskøyta i Bodø

Travel dag på jobben: Redningsselskapet feirer 125 år og NRK har flere innslag. I ett av dem blir Munevver Yildiz kastet på sjøen.

Foto: NRK

- Et godt tilfang

- Munevver glir godt inn i arbeidsmiljøet ved distriktskontoret, sier distriktsredaktør Tone Kunst ved NRK Nordland.

- Gjennom sin flerkulturelle bakgrunn, og med sine brede språkferdigheter har hun opparbeidet seg et annet kildenett enn andre journalister. Bodø er også blitt en flerkulturell by, og å ha en reporter med Munevvers bakgrunn tilfører oss noe ekstra, sier Kunst.

NRKs innhold må i størst mulig grad tilpasses et multikulturelt publikum. (NRKs mangfoldsplan)

Egen mangfoldsplan

Det var i fjor NRK vedtok en egen mangfoldsplan for å styrke rekrutteringen av medarbeidere med flerkulturell kompetanse. En av tre nyrekrutterte i faste stillinger skal ha flerkulturell kompetanse.

Flerkulturell kompetanse defineres både ut fra annen bakgrunn, nettverk og språk.

I planen slås det også fast at NRKs skal tilby mer innhold hentet fra folk som lever i en ung, urban virkelighet, og at NRK skal utvikle mer innhold tilpasset et multikulturelt publikum.

Les mer: Mangfold i NRK

Munevver Yildiz intervjuer Jan Halvorsen i gågata i Bodø

Jan Halvorsen blir intervjuet i gågata i Bodø og kjenner fort igjen stemmen han har hørt så ofte i radiosendingene til NRK Nordland. - Å det er du ja, sier han med et smil.

Foto: Jon-Annar Fordal / NRK

- Åpner dører

Munevver Yildiz mener dette er rett vei å gå. – Når NRK i større grad tar inn folk med en annen bakgrunn, får redaksjonene raskt et helt annet perspektiv på det de holder på med, påpeker Yildiz.

- Med helt andre erfaringer, bakgrunn og språkferdigheter enn hos den gjengse nordmann åpnes dører og man kommer tettere inn på folk fra ulike miljøer, påpeker hun.

Det har hun selv også erfart i Bodø. Hun har dekket flere saker hvor hennes bakgrunn og språkkunnskaper har vært til god hjelp. Samtidig er hun nøye med å påpeke at hun inngår som en allround reporter ved kontoret, og dekker alle typer saker. Og ikke er noen spesiell reporter med ansvar for et flerkulturelt stoffområde.

Startet dagen på redningsskøya

Biblioteket i Bergen har langt mer enn bøker å tilby besøkende. Programleder Hege Iren Hanssen har vært på skattejakt, både i bokhyllene og i kjellerhvelvet på det snart hundre år gamle biblioteket.

Se video: Godt å kunne flere språk når klatremiljøet i Bodø åpner dørene for nye landsmenn.

Dagen vi møter henne har hun startet om bord på en redningsskøyte. Redningsselskapets 125 års jubileum markeres kraftig i Bodø denne dagen. Yildiz var direkte inne i morgensendinga på NRK P1, og det er derfor hun nå går rundt i gågata og snakker med folk. Hun skal avslutte dagen med et nytt innslag på direkten i kveldssendinga på TV.

- Jeg stortrives i jobben min. Elsker å farte rundt og snakke med folk. Samtidig har det vært mye å lære seg. Jeg er jo en urban Oslo-kvinne som plutselig har fått jobb ved et av NRKs distriktskontor. Da er det mange saker og forhold jeg har lite peiling på i utgangspunktet, fortsetter hun.

Null peiling på seismikk

- Ja, du visste ikke mye om seismikk, skyter kollega Martin Steinholt inn med et smil.

Livet som nybakt mor kan være hektisk, og gi liten tid til egenpleie og trening. Men i Bodø kan en danseinstruktør ha funnet løsningen.

Se video: Babydans i Bodø - Munevver Yildiz lager sak.

- Nei, det gjorde jeg definitivt ikke. Jeg hadde ikke peiling. Læringskurven har vært bratt, men jeg tror da det stort sett har gått bra. Det er mange rundt meg som har vært flinke til å dele kunnskap og viten. Jeg har blitt flott tatt imot og fulgt opp, svarer hun.

Steinholt skryter av tilveksten hun representerer i redaksjonen. – Det har vært kjempebra for oss å få inn en person med en helt annen bakgrunn enn de fleste her. Hun har gjerne et annet utgangspunkt for mange av de sakene som skal lages ved et distriktskontor. Det fører oss ofte ut av vår egen komfortsone. Dermed går vi kanskje en ekstra runde, og sakene blir annerledes og bedre, sier han.

VG lista Topp 20

Ved å henvende seg mot en ung, urban virkelighet håper NRK å nå enda bredere i det flerkulturelle Norge.

Foto: Tom Øverlie / NRK

NRK Flere

Munevver Yildiz er rekruttert gjennom et eget program NRK har satt i gang for å få inn flere journalister med flerkulturell bakgrunn. NRK Flere heter tiltaket hvor flerkulturelle med journalistisk bakgrunn gjennomgår et 10 måneders opplegg. Først fire måneders opplæring og deretter seks måneders praksis.

Yildiz studerte statsvitenskap på Blindern, tjente godt ved siden av som tolk og oversetter og regnet med å bli byråkrat av et eller annet slag etter hvert. Men så tok hun medievitenskap for å fylle på bachelor-graden sin.

Dermed fikk hun snusen og lysten på journalistikken. Kom inn på journaliststudier i Bodø og flyttet nordover. I 2012 fikk jeg sommerjobb ved NRK Nordland, så ble det senere praksisperiode her, en 50 prosentstilling og i desember i fjor 100 prosent stilling som NRK-journalist.

Les også:

- Speile det nye, flerkulturelle Norge

- NRK Flere er en flott døråpner for flerkulturelle som har lyst til å forsøke i NRK. Men det er ingen gullbillett inn i NRK. Du kommer inn en egen dør, får sjansen til å vise hva du duger til, men når praksisperioden er over konkurrerer du på lik linje med alle andre NRK-journalister om nye oppgaver og stillinger, forteller hun.

Hun er stolt over å være en del av den store NRK-familien. – Nye landsmenn oppdager jo raskt NRK er og hva mediebedriften står. Min mor er svært så stolt over å ha en datter som jobber i "norske kringkastingen". Mange bruker NRKs tilbud når de skal lære seg norsk, og mange ser raskt NRKs solide posisjon i det norske samfunnet, fortsetter hun og legger til.

- Da er det også viktig og riktig av NRK å ta grep for å speile det nye, flerkulturelle Norge bedre, sier journalist Munevver Yildiz ved NRK Nordland.