Hopp til innhold

NRK vil ha flere flerkulturelle

En av tre nyrekrutterte medarbeidere skal ha flerkulturell kompetanse innen 2021. NRK har vedtatt en femårsplan som skal sikre et større mangfold i arbeidsstokken.

NRK FleRe 2015

Et eget utdanningsprogram - NRK FleRe er et konkret tiltak for å rekruttere flerkulturelle til NRK. Her 2015-kullet: Fra venstre: Andrew Mukuria, Nam Nguyen, Milana Knezevic, Penny Wayne Claire Kembba og Ali Iqbal Tahir.

Foto: Ole Kaland / NRK

Ambisjonen gjelder på alle organisasjonsnivå, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

- Målet er å speile befolkningen i større grad enn vi gjør i dag, sier han.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen

NRK skal i årene som kommer gjennom sine ansatte speile befolkningen bedre enn i dag, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Foto: Terje Reite / NRK

Når ikke innvandrerbefolkningen

Drøyt fire prosent av NRKs fast ansatte har i dag flerkulturell bakgrunn, mens i Norge er tallet nesten fire ganger så høyt. NRK når heller ikke ut med innholdet sitt til innvandrerbefolkningen i stor nok grad. Det gjelder spesielt barn av innvandrere fra Asia, Afrika og Sør-Amerika.

– NRKs ambisjon er å være en raus og mangfoldig fellesarena. Og da må vi være det, sier kringkastingssjefen. – Hvis en stadig større del av befolkingen ikke føler seg inkludert, så blir noe av argumentasjonen for å ha en allmenkringkaster svekket.

Bakgrunn eller kompetanse

Hva menes så med «flerkulturell kompetanse»? Er det det samme som bakgrunn og noe man har fordi man er født sånn eller blitt sånn? Denne typen kompetanse kan man ikke lese seg til. Flerkulturell kompetanse i NRKs sammenheng kan beskrives ut fra tre stikkord: perspektiv, nettverk og språk.

Perspektiv – På bakgrunn av egen erfaring å ha et annet perspektiv på samfunnet enn det som er rådende der en jobber. Det kan innebære at man selv har innvandret til Norge eller at man definerer seg selv, eller opplever, at man blir definert som del av en minoritet.

Nettverk – Å kjenne personer og skikker som går utover det redaksjonen har umiddelbar tilgang til. Å ha et annet nettverk gjør det mulig å få tilgang til nye grupper av personer til programmene eller arbeidet.

Språk – Å forstå eller snakke andre språk enn de kollegene behersker fra før i avdelingen/redaksjonen.

Imran Iram Ansari direkte inne i Dagsrevyen

Iram Ansari direkte inne i Dagsrevyen.

Foto:  -ukjent fotograf- / NRK

Suksesshistorier

Fordelen med å ha medarbeidere som snakker urdu kom tydelig frem da Iram Ansari rykket ut og dekket helikopterulykken i Pakistan hvor den norske ambassadøren omkom i mai i år. Det er også en fordel for NRK å ha en programleder som Dang Trinh, som ikke bare snakker godt norsk og vietnamesisk, men også kjenner de vietnamesiske kulturkodene fra sin egen familie.

Begge er rekruttert til NRK gjennom trainee-prosjektet «FleRe».

Siden 2008 har NRK lært opp til sammen 50 flerkulturelle stipendiater gjennom FleRe som har hatt sin base i Østlandssendingen. 20 av disse har per i dag fast jobb i NRK, fem er fortsatt i praksis og fem arbeider i andre mediebedrifter.

Programleder Dang Trinh, Supernytt.

Dang Trinh byr på Supernytt.

Foto: NRK

– Det er tydelig at FleRe er et trainee-program som virker, sier kringkastingssjefen. Og det er også fint at noen av dem har fått jobb i andre mediebedrifter.

I mangfoldsplanen understrekes det at det er viktig for NRK at alle medarbeiderne, og ikke minst lederne, øker sin flerkulturelle forståelse, sitt ‘mangfoldsvett’ om man kan si det slik. Bare på den måten kan NRK holde tritt med samfunnsutviklingen.

Les mer: Mangfoldsprisen til NRK