VG lista Topp 20

VG lista Topp 20

Foto: Tom Øverlie / NRK

Mangfold og minoriteter

MANGFOLD: Nær 16 prosent av befolkningen i Norge er innvandrere eller barn av innvandrere. I Oslo-området er andelen mer enn 30 prosent. For å løse samfunnsoppdraget må NRK nå like godt fram i alle deler av befolkningen.

NRK har i dag en oppslutning på 72 prosent blant folk med innvandrerbakgrunn. Målet er at 80 prosent av disse skal bruke NRK-innhold.

Vår omverdensanalyse viser at innvandrerbefolkningens mediebruk likner totalbefolkningens mediebruk, men bruken sprer seg på flere kanaler og nettsteder, både norske og utenlandske.

Å fange disse befolkningsgruppenes oppmerksomhet i en internasjonal, fragmentert medievirkelighet, er særlig viktig.

Innhold for hele befolkningen

NRK har i dag en oppslutning på 72 prosent blant folk med innvandrerbakgrunn.

NRKs årsrapport 2015

Mens man tidligere har snakket om innhold om og for innvandrere, er målet nå å løse samfunnsoppdraget vårt like godt i alle befolkningsgrupper. Vi må gjøre alle sjangerområder mest mulig interessante for hele befolkningen.

Denne utfordringen henger sammen med en annen utfordring, nemlig hvordan vi skal lykkes i å nå et ungt publikum. Dersom vi lykkes i å treffe de unge med innholdet vårt, vil det langt på vei også styrke vår evne til å nå innvandrerbefolkningen som i gjennomsnitt er yngre enn totalbefolkningen.

NRK har valgt å løse mangfoldsutfordringen langs to akser: Det må utvikles og produseres mer innhold som er særlig målrettet mot publikum som lever i en ung, urban virkelighet.

Mange av dem som egentlig ikke feirer jul, liker det jula har å by på. Vi har snakket med folk på Grønland i Oslo om deres julefavoritter.

JUL PÅ NORSK: Denne videoen fra Østlandssendingen om julefeiring blant innvandrere fikk stor spredning i sosiale medier.

Det er høyest tetthet av innvandrere i bynære strøk, særlig i Oslo og i byer og tettsteder i det sentrale østlandsområdet. Radiokanalen NRK mP3 som i 2015 har styrket sin markedsandel betydelig, henvender seg særlig til et ungt, flerkulturelt publikum.

Den andre aksen består i å sørge for at nyutviklet innhold i størst mulig grad er tilpasset et multikulturelt publikum. Det handler om relevans, referanser, gjenkjennelse og innholdets evne til å engasjere.

I den populære nettserien «Skam» som har de eldste tenåringene som målgruppe, spiller for eksempel rollefiguren Sana – en ung, muslimsk jente – en sentral rolle.

Skam

NETTSERIE: Fra en scene i nettserien «Skam» der venninnegjengen ble med Vilde på legebesøk. Bak fra venstre: Chris, Nora, Sana, Eva. Foran: Vilde.

Foto: Daniel McStay

Flerkulturell kompetanse

NRK legger stor vekt på speile en multikulturell befolkning når det gjelder medvirkende i drama, underholdning, barneinnhold og faktainnhold.

NRK har i 2015 vedtatt en egen mangfoldsplan som har som mål å styrke rekrutteringen av medarbeidere med flerkulturell kompetanse. En av tre nyrekrutterte i faste stillinger skal ha flerkulturell kompetanse.

Flerkulturell kompetanse beskrives slik:

  • Perspektiv – På bakgrunn av egen erfaring å ha et annet perspektiv på samfunnet enn det som er rådende i redaksjonen/avdelingen.
  • Nettverk – Å kjenne personer og skikker som går utover det avdelingen har umiddelbar tilgang til. Å ha et annet nettverk som gjør det mulig å få tilgang til nye grupper medvirkende.
  • Språk – Å forstå eller snakke andre språk enn de man behersker fra før i avdelingen/redaksjonen.

Eget rekrutteringsprogram

NRK FleRe 2015

STIPENDIATER: Flere-stipendiatene 2015: Andrew Mukuria, Nam Nguyen, Milena Knezevic, Penny Wayne Claire og Ali Iqbal Tahir.

Foto: Ole Kaland / NRK

NRK har et eget rekrutteringsprosjekt der vi siden 2008 har rekruttert journalister med flerkulturell kompetanse – NRK Flere.

49 stipendiater har vært gjennom opplæring og praksis, 26 av disse er fortsatt i NRK, 24 av dem i fast jobb. En del har fått jobb i andre mediebedrifter. Prosjektet har blitt evaluert i 2015 med tanke på å videreutvikle det.

Emrah Senel

FLERE: I forbindelse med terrorangrep i Tyrkia i oktober 2015 kommenterte Emrah Senel situasjonen i Dagsrevyen.

Foto: Iram Ansari / NRK

Emrah Senel (29) er en annen tidligere Flere-stipendiat. Han har tyrkisk familiebakgrunn og har arbeidet flere år i Nyhetsavdelingen hvor han har hatt god bruk for sine språkferdigheter og flerkulturelle innsikt, til glede for både kolleger og publikum. Han har flere ganger kommentert den politiske og voldelige utviklingen i Tyrkia, både på TV, radio og nett.

Minoriteter

NRK har i sitt oppdrag et særlig ansvar for å synliggjøre nasjonale minoriteter. Det er fem nasjonale minoriteter i Norge: Jøder, rom (sigøynere), romani (tatere), skogfinner og kvener. Det er lite hensiktsmessig å lage eget innhold for de nasjonale minoritetene, med unntak av kvenene.

NRK sender på kvensk og finsk i et eget ukentlig radioprogram på NRK P2. Programmet kan høres på radio i den nordligste landsdelen, men er tilgjengelig over hele landet gjennom nettradio.

NRK har i 2015 hatt egne dialogmøter med representanter for nasjonale minoriteter for å kartlegge behov og ønsker. Mens de kvenske og norsk-finske miljøene ønsker seg både innhold på eget språk og en synliggjøring i det norske mediebildet, ønsker de andre nasjonale minoritetene først og fremst synliggjøring og innhold som kan skape forståelse for og innsikt i de ulike minoritetens verdier og utfordringer.

Hvem tror du at du er?

SLEKT: Store deler av Mona Levins slekt ble utryddet under krigen og i NRK-programmet «Hvem tror du at du er» ville hun prøve å finne ut hvem de var. Det ble en reise som vekket sterke følelser.

Foto: Monster AS

NRK vil i 2016 se nærmere på hvordan innhold om og for nasjonale minoriteter kan formidles på beste måte. Ofte kan populære fortellergrep gjøre den beste jobben ut mot publikum. Når vi i programserien «Hvem tror du at du er» møter Mona Levin som tar seerne med tilbake til egne slektsrøtter, blir det samtidig en innføring i jødenes historie både før, under og etter andre verdenskrig.

I 2015 sendte NRK dokumentaren «Hvem hoppet før Wirkola» som viser en reise som langt fra bare handler om skihopp. I denne filmen tar Bjørn Wirkola og historiker Arvid Petterson oss med på en ferd inn i historien om kvenene/finnene i Alta.

Dokumentaren «En tater på vandring» handler om Elias Akselsen. Han er en artist, trubadur og sangevangelist, som av mange regnes som en av Norges fremste formidlere av taternes historie og tradisjoner.

Vi sendte også den britiske dokumentaren «Møtet med dødsleirene», basert på bilder fra de første fotografene som var med inn i de tyske konsentrasjonsleirene i april 1945. «Tilintetgjørelsen» er en dokumentarserie i åtte deler som handler om hvordan Adolf Hitler kom til makten i Tyskland i januar 1933, og om hvordan jødeforfølgelsene ble satt i gang.

DE SOM HOPPET FØR WIRKOLA

SKIHOPP: Inge Wirkola (f.v.), Bjørn Wirkola, Kjell Ove Strøm, Trond Marø, og Svein-Erik Danielsen ser på at Maiken Lund Olsen hopper i programmet «Hvem hoppet før Wirkola.»

Foto: Siivet AS

«Trikken til Auschwitz» handler om Samuel Steinmann, som var den siste gjenlevende av de norske jødene som ble sendt til Auschwitz 26. november 1942. Dokumentaren «Ninas barn» handler om jødiske barn under andre verdenskrig.

Musikkprogrammene «Spillerom», «Folkemusikktimen» og «Jungeltelegrafen» har alle oppmerksomhet rettet mot minoritetskulturer. Musikk er et sterkt uttrykk for folkegruppers identitet. NRK satset i 2015 stort på urfolksfestivalen Riddu Riđđu i Kåfjord.

Gjennom innslag i radio, TV og på nett formidlet vi en rekke samiske artister, sammen med urfolk- og minoritetsartister fra mange deler av verden.

I 2015 overleverte et utvalg ledet av Knut Vollebæk en rapport om Norges behandling av romani (taterne). I den forbindelse hadde NRK flere reportasjer og intervjuer, blant annet i Dagsrevyen, med representanter for taterne om deres situasjon.

Innvandrerbefolkningen er ung og deres NRK-bruk ligner på den som 12–29-åringene har

Innvandrerbefolkningen er ung og deres NRK-bruk ligner på den som 12–29-åringene har

Daglig dekning i prosent. Innvandrerbefolkningen er første- eller annengenerasjons innvandrere. Kilde: Gallup media 2015.