Solon med torsk

Et av Kivijärvis mest kjente bilder er 'Solon med torsk', tatt under trålfisket i Barentshavet.

Foto: Kåre Kivijärvi / Nasjonalbiblioteket

Krangler om hvem som skal vise Kivijärvi-bilder

Full krangel mellom Hammerfest kommune og privat galleri. Gallerieierne sier de er ført bak lyset i arbeidet med utstilling av uerstattelige Kivijärvi-bilder.

Krangelen dreier seg om 30 originale fotografier signert Kåre Kivijärvi. Bildene ble tatt i 1961, og viser det barske livet om bord i de daværende Findus-trålerne, som hadde hjemmehavn i Hammerfest. Motivene har i ettertid fått status som nasjonale skatter.

Kåre Kivijärvi ble født i Hammerfest, utdannet seg til fotograf i Tyskland, og ble en av de største fotografene Norge har sett.

– Vi er ganske sjokkert og overrasket over at vår nærmeste samarbeidspartner tar vår idé på denne måten, sier daglig leder ved Galleri Verk i Hammerfest, Edel Maria Brynjulfsen.

Ikke dialog

Tre år er gått siden kultursjef i Hammerfest, Gerd Hagen, åpnet for at det skulle etableres et museum for Kåre Kivijärvi i fotografens hjemby, Hammerfest. Dette går fram av kommunens egen strategiplan, der det private galleriet "Verk" skulle få oppgaven med å lage et forprosjekt.

I dag snakker ikke lengre partene sammen, for kommunen vil samle alt av Kivijärvis verker på ett sted. Eierne av "Verk" har brukt minst 150.000 kroner på prosjektet, og føler seg ført bak lyset av Hammerfest kommune.

– I prosessen med at Norway Seafoods skulle legge ned ble vi litt bekymret. Vi viste om alle bildene til Kåre Kivijärvi og Inger Sitter. Så vi kontakt daværende direktør og ba om et møte om hva fremtiden til de bildene skulle være. Vi ønsket selvfølgelig at de skulle bli i Hammerfest. Dette var kommunen enig i, sier Brynjulfsen.

Edel Maria Brynjulfsen

Edel Maria Brynulfsen, daglig leder ved Galleri Verk i Hammerfest.

Foto: Allan Klo/NRK

Stor kunstner

I hans hender gikk fotografiet fra å være håndverk til å bli kunst. Han reiste verden rundt og tok bilder som fortsatt fanger de som snubler over verkene hans. Han var den første fotografen som slapp inn i høykulturens best bevoktede festning - Høstutstillingen på Kunstnernes Hus.

I 2012, over 20 år etter Kivijärvis død, dukket det opp 9 ruller med ufremkalt film på loftet i huset der han bodde de siste årene av sitt liv. 9 ruller med ukjente fotografier.

Fra de store banker

'Fra de store banker'. Tatt på en av Findus' trålere i Barentshavet på tidlig 60-tall.

Foto: Kåre Kivijärvi / Nasjonalbiblioteket

Fått støtte fra kommunen

Da Norway Seafoods bestemte seg for å legge ned virksomheten i Hammerfest, gjorde Galleri Verk og Brynjulfsen dette.

Informerte de kulturavdelingen ved Gerd Hagen og ordfører om at de ønsket å gå i dialog med Norway Seafoods om å få beholde bildene i Hammerfest. Dette fikk de positive signaler på, forteller hun. De ga også beskjed om at dette var et prosjekt som de ønsket å vise frem i sitt galleri.

– Vi har hele tiden vært åpen om at vi ser for oss et Kåre Kivijärvi galleri i Verk innovasjonssenter, og at de bildene på Norway Seafoods kunne være et flott supplement. Vi så aldri for oss at Verk skulle eie noen bilder, det sier seg selv. Det er kommunen sine bilder og slik skal det være. Men det kunne vært en veldig flott måte for et Kåre Kivijärvi galleri å ha en slik base med bilder som man kunne vise frem for publikum, sier hun.

– Fikk dere på det tidspunktet noe inntrykk av at kommunen hadde egne planer?

– Nei, overhodet ikke. Både næringsavdelingen og Gerd i kulturavdelingen har vært veldig positiv hele veien. Vi har fått økonomisk støtte til å gjennomføre et forprosjekt. Vi har også blitt skrevet inn i strategiplanene til Hammerfest kommune, sier hun.

Kommunen fikk ansvaret

Eierne av bildene, er selskapet Havfisk, som tidligere var underlagt Norway Seafoods. Konsernsjef Vebjørn Barstad vet at hans forgjenger i selskapet hadde samtaler med Galleri Verk på et tidlig stadium, men at det var i alles interesse at kommunen fikk det overordnede ansvaret rundt forvaltningen av bildene.

– Jeg har konkludert med at vi ønsker at kommunen skal forvalte disse kunstskattene. Jeg er helt sikker på at kommunen vil gjøre det på en god måte, sier Barstad.

– Men dere har ingen innvendinger mot at det stilles ut i det lokale som er stilt til rådighet av disse private aktørene?

– Det har vi ingen motforestillinger til dersom det er noe som kommunen vil være med på. Det er helt ok for oss bare kommunen sørger for at kunsten blir godt påpasset, sier han.

Ikke dialog

Det siste året har det knapt vært dialog mellom Hammerfest kommune og Galleri Verk. Sistnevnte hevder de har forsøkt å få kommunen i tale, både skriftlig og muntlig - uten å lykkes. Her er kultursjef i Hammerfest, Gerd Hagen.

– I fjor ble det avgjort at Havfisk Finnmark AS ønsket at Hammerfest kommune skulle forvalte denne samlingen sammen med Inger sitte bildet??? Og statuen Atene, så forholder vi oss til det, sier Hagen.

– Men Havfisk sier også det at det er opp til kommunen å vurdere om private aktører kan være med på det. I det tilfellet her har Verk jobbet med saken med din viten de siste tre år. I hvilken grad har du informert Verk om hvilke planer dere hadde på gang?

– Det aller siste har jeg nok ikke informert de om, sier hun.

– Hvorfor ikke?

– Fordi all den tid Havfisk har ønsket at vi skulle ta oss av samlingen, har jeg forholdt meg til det.

– Men med tanke på at dere allerede hadde etablert et samarbeid og de var gått i gang med investeringer, hadde det ikke vært naturlig for deg å snakke med de?

– Både ja og nei. Dette her har gått over tid da det ble avgjort. Vi har forslag til en utlånsavtale hvor de ønsker at Hammerfest kommune skal ha samlingen. Det er det vi har jobbet ut ifra, sier hun.

Kunne vært gjort annerledes

Når det gjelder mangelen på kommunikasjon, medgir Hagen at ting kunne vært gjort annerledes, men:

– De ønsker at vi skal forvalte den samlingen sammen med den andre kunsten der ute. Da har vi valgt å stå fritt og ikke være bundet av noe som vi egentlig ikke har forpliktet oss til, men som vi mer har bifalt i forhold til det som var planene den gangen, sier Hagen.

– Forstår du at Verk føler seg lurt?

– Nei det forstår jeg ikke, sier Hagen.

– Ubehagelig

Den videre forvaltningen av de unike bildene avgjøres av lokalpolitikerne i Hammerfest. Brynjulfsen opplever nå at hennes bedrift er kommet i en vanskelig klemme, spesielt med tanke på investeringer som i dag synes meningsløse.

– Det er litt ubehagelig. Men nå er vi veldig fokusert på å få frem alle opplysninger i saken. Vi er veldig opptatt av at politikerne skal få se hele bildet, sier hun.

Galleri Verk er ikke nevnt i saksframlegget som lokalpolitikerne i Hammerfest skal ta stilling til 2. mars.