Hopp til innhold
Info fra NRK

Barnekreft­foreningen får TV-aksjonen i 2024

Barnekreft­foreningen er tildelt TV-aksjonen i NRK for 2024. For pengene skal det bygges familiesentre i Tromsø, Bergen, Trondheim og Oslo hvor unge kreftsyke kan være sammen med sine familier.

Barnekreftforeningen - TV-aksjonen i NRK 2024

Barnekreftforeningen vil bygge familiesentre for unge som rammes av kreft når de får TV-aksjonen i NRK i 2024.

Foto: Barnekreftforeningen

Barnekreftforeningen ble etablert i 1982 og har 6000 medlemmer fordelt på 13 fylkeslag. Formålet med organisasjonen er å støtte barn og ungdom som lider av kreft, og deres familier.

Familiesentre ved universitetssykehusene

Det er ved universitetssykehusene i Tromsø, Bergen, Trondheim og Oslo Barnekreftforeningen ønsker å bygge familiesentre. Her skal foreldre og søsken lett kunne bevege seg mellom sykehuset og senteret slik at familien kan leve et tilnærmet normalt hverdagsliv.

På familiesenteret vil det også være rom for besøk av besteforeldre, tanter og onkler, venner og andre personer som er tett på og som har betydning i familiens liv.

Godt valg når TV-aksjonen er 50 år

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen er meget fornøyd med tildelingen. – Jeg er helt sikker på at dette blir en TV-aksjon som vil engasjere befolkningen i 2024. Vi i NRK er stolte over å videreføre verdens største dugnad, som neste år er 50 år, sier Fürst Haugen.

Generalsekretær Trine Nicolaysen i Barnekreftforeningen er henrykt over at de er tildelt TV-aksjonen i 2024. - Dette betyr at vi kan videreføre vårt arbeid og de synlige resultatene skal være klare om få år, sier Nicolaysen.

Over 250 millioner

TV-aksjonen i NRK-regi kalles gjerne verdens største dugnad. Aksjonen har utviklet seg til et nasjonalt løft for en god sak. Siden starten i 1974 er det samlet inn over elleve milliarder kroner gjennom TV-aksjonen, omregnet til dagens kroneverdi.

De siste årene har innsamlingsbeløpet ligget på godt over 250 millioner kroner.

Tallet på søkerorganisasjoner har vært ganske stabilt fra år til år, og stort sett har det de siste årene vært mellom 12 og 15 organisasjoner som har søkt om å bli tildelt TV-aksjonen i NRK.

Totalt var det 14 søkte om å få TV-aksjonen i NRK i 2024.