NRK Meny
Info fra NRK

Over sju milliarder samlet inn

Siden starten i 1974 er det samlet inn mer enn sju milliarder kroner om en regner om til dagens kroneverdi.

Pengar til tv-aksjonen

Givergleden er enorm når NRK hvert år står bak en innsamling til et godt formål.

Foto: Synnøve Hole

I 2014 passerte det samlede beløp til TV-aksjonen i NRK siden starten i 1974 fem milliarder kroner. Omregnet til dagens kroneverdi betyr det godt over sju milliarder kroner totalt.

Siden 1974 er det samlede kronebeløpet som er kommet inn totalt 5,806 milliarder kroner.

Det første ble det samlet inn 23 millioner til Flyktningerådet. De siste årene har innsamlingsbeløpene ligget på rundt 200 millioner kroner. I 2016 ble 230 millioner kroner samlet inn til Røde Kors, og i 2017 kom det inn 219 millioner kroner til UNICEF.

Foreløpig toppnotering kom i 2014 da 251 millioner kroner ble samlet inn til Kirkens Nødhjelp for å skaffe folk i fattige land rent vann.

Innsamlede beløp TV-aksjonen 1974 - 2015

År

Organisasjon

Innsamlet beløp
i millioner kroner

1974

Flyktningerådet

23

1975

Sanitetsforeningen (NKS)

10

1976

Norges Blindeforbund

14

1977

Kirkens Nødhjelp

54

1978

Redd Barna

43

1979

Flyktningsrådet

74

1980

Landsforeningen mot kreft

84

1981

Atlas-alliansen

85

1982

Norsk Misjonsråd

89

1983

Norsk Folkehjelp

69

1984

Amnesty

81

1985

Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner (LNU)

79

1986

Kirkens Nødhjelp

111

1987

Nasjonalforeningen for folkehelsen

114

1988

Flyktningerådet

96

1989

Kvinneaksjonen

87

1990

Redd Barna

140

1991

Atlas-alliansen

108

1992

Rådet for psykisk helse

90

1993

Norgs Røde Kors

135

1994

Norsk Folkehjelp

123

1995

Frelsesarmeen

148

1996

Miljø for livet

77

1997

Kreftforeningen

177

1998

Flyktningerådet

119

1999

Amnesty

128

2000

SOS-barnebyer

158

2001

Kirkens Nødhjelp

135

2002

Atlas-alliansen

142

2003

Redd Barna

160

2004

Kirkens Bymisjon og Rådet for psykisk helse

148

2005

FOKUS

139

2006

Leger uten grenser

206

2007

Sammen for barn (Unicef)

238

2008

Blå Kors

192

2009

CARE Norge

192

2010

Flyktninghjelpen

208

2011

Norsk Folkehjelp

219

2012

Amnesty

201

2013

Nasjonalforeningen for folkehelsen

230

2014

Kirkens Nødhjelp

251

2015

Regnskogfondet

189

2016

Røde Kors

230

2017

Unicef

223