NRK Meny
Normal

Dette er Innsamlingsrådet

Et eget Innsamlingsråd foreslår hvert år hvem som skal få TV-aksjonen i NRK. De passer også på hvordan pengene blir brukt.

Innsamlingsrådet som vokter NRKs TV-aksjon

Innsamlingsrådet som vokter NRKs TV-aksjon: F v Erik Samuelsen (leder), Thorhild Widvey, Heidi Grande Røys, Vinjar Fønnebø og Gøril Forbord.

Innsamlingsrådet er et eksternt organ som er oppnevnt av NRKs styre.

Rådet mottar og vurderer søknadene fra de som ønsker å bli tildelt NRKs TV-aksjon.

TV-aksjonen i NRK 2019

Søknadsfristen for å søke om TV-aksjonen 2019 vil være 30. april 2018. Søknadsskjema og informasjon om hvordan man søker vil bli lagt ut her på nrk.no.

Rådets hovedfunksjoner: Innstiller og kontrollerer

Innsamlingsrådet innstiller ovenfor kringkastingssjefen hvem de mener bør tildeles NRKs TV-aksjon det enkelte år. Kringkastingssjefen, NRKs øverste leder, tar så den endelige beslutningen om hvem som tildeles TV-aksjonen.

Innsamlingsrådet har også en viktig oppgave med å påse hvordan pengene brukes. Rådet kontrollerer at de innsamlede midlene brukes på den måte og til de prosjekter som er beskrevet i søknaden.

I tillegg er Innsamlingsrådet kontrollinstans overfor de organisasjoner som har hatt TV-aksjonen tidligere år.

Retningslinjene for TV-aksjonen gir også føringer for hvor lang tid organisasjonene har på å bruke opp de innsamlede midlene.

Hvert år må det avgis rapporter til rådet med revisorgodkjente regnskap og annen informasjon om utviklingen av de prosjektene som det er mottatt støtte til fra TV-aksjonen.

Se: Retningslinjer for Innsamlingsrådet i NRK (april 2017)

Kriterier for oppnevning

Innsamlingsrådet består av fem medlemmer med personlige varamedlemmer og oppnevnes for en periode på 4 år av gangen. Gjenoppnevning kan skje for en ny 4-årsperiode, likevel slik at etter første periode trekkes ut to medlemmer.

Rådets leder skal være privatpraktiserende advokat.

De øvrige medlemmene i Innsamlingsrådet skal fortrinnsvis rekrutteres fra følgende samfunnsområder:

  • Kirke- organisasjonssektoren
  • Helse- sosialsektoren
  • Utdannings – kultursektoren
  • Næringsliv - arbeidslivsektoren

MEDLEMMER INNSAMLINGSRÅDET i NRK - 2013 – 2016:

Leder:

Erik Samuelsen

Advokat Erik Samuelsen leder Innsamlingsrådet som bestyrer NRKs TV-aksjon.

Foto: Nina Didriksen / NRK

Adv Erik Samuelsen, Oslo, pensjonert høyesterettsadvokat og tidligere partner i advokatfirmaet Thommessen AS.

Vara: Håkon Mathiesen, Oslo, advokat, Dalan advokatfirma.

Representant fra næringsliv/arbeidsliv:

Gøril Forbord, Trondheim (nytt medlem), forretningsutvikler i TrønderEnergi.

Varamedlem: Johan S Straand, Vrådal, styreformann, Quality Straand hotell AS.

Representant fra kirke/frivillige organisasjoner:

Thorhild Widvey, Oslo (nytt medlem), styrearbeid, bl a styreleder i Statkraft og Kværner ASA. Tidligere statsråd og stortingsrepresentant.

Varamedlem: Annstein Lothe, Ellingsøy, sjømannsprest, offshore.

Representant fra skole/utdanning:
Heidi Grande Røys, Florø, styrer i Havreneset barnehage. Tidligere statsråd og stortingsrepresentant.

Varamedlem: Anne Lise Drege, Trondheim. Pensjonert rektor, Trondheim katedralskole.

Representant fra helse/sosial:
Vinjar Fønnebø, Tromsø, professor i forebyggende medisin og direktør ved NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen forebyggende og alternativ medisin) ved Universitetet i Tromsø.

Varamedlem: Eli Gunhild By, Oslo, forbundsleder i Norsk sykepleierforbund (ny).

Retningslinjene for Innsamlingsrådet

Både i 2014 og i 2015 ble retningslinjene endret slik at det nå er et strengere etisk regelverk for hvordan de innsamlede midlene kan plasseres.

Retningslinjer for Innsamlingsrådet regulerer hvilke innsamlingsaksjoner NRK kan engasjere seg i, forholdet til de organisasjonene som får tildelt innsamlingsaksjonen, krav som stilles til forvaltning av det innsamlede beløp samt regler for rapportering og disposisjon av innsamlingsmidlene.

Det kreves også at alle søkere er registrert som medlemmer i det norske Innsamlingsregistret.

Les mer: Dette er Innsamlingskontrollen

Bakgrunnen: Krever etisk grep om TV-aksjonen

Åpenhet

NRK ønsker å praktiserere full åpenhet rundt TV-aksjonen. Søkere må derfor være forberedt på at både søknadspapirer og årsrapporter er tilgjengelige for allmennheten. Også informasjon om hvordan TV-aksjonen er organisert, finansiering av TV-aksjonen, navn på organisasjoner som hvert år søker på aksjonen er tilgjengelig.

Møtene i Innsamlingsrådet er likevel lukket. Det betyr at kun vedtakene – og ikke begrunnelsene – er offentlige. Det gjelder også for møtet der det innstilles vinnerorganisasjon for neste TV-aksjon.

Ønsker du innsyn i søknadene fra den enkelte organisasjon, kan du kontakte NRKs Dokumentarkiv eller rådssekretær Erik Skarrud (erik.skarrud@nrk.no).

Søknadene er normalt tilgjengelig etter at de er ferdig behandlet i Innsamlingsrådet medio juni. Framover vil søknadene også bli lagt ut på nrk.no etter at søknadsfristen har gått ut rundt 1. mai det enkelte år.

Se 2018-søknadene: 12 vil ha TV-aksjonen

Rapporteringsplikt

Organisasjoner som er tildelt TV-aksjonen plikter å sende inn årsrapporter med revisorgodkjente regnskaper samt informasjon om bistandsprosjektene seinest 31. august det påfølgende år.

Årsrapportene arkiveres også i NRKs Dokumentarkiv og er tilgjengelig for offentligheten etter at de er godkjent av Innsamlingsrådet innen medio november påfølgende år.