Her er en av olje- og gassbrønnene Norge har tapt mange titalls milliarder på. Men folk som får brønnene i nabolaget mener de også betaler en høy pris.

Mange amerikanere mener industrien forurenser miljøet og skader mennesker. Norges største selskap har likevel satset stort.

En gang gikk det veldig galt. Tusenvis av liter med hemmelige kjemikalier brant. Selv ikke Equinor vet det nøyaktige innholdet.

Equinors farlige eventyr i USA

Equinors farlige USA-eventyr

CO₂ i atmosfæren
422,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,12 °C
Les mer  om klima

Det hørtes først ut som om noen dundret hardt på døren. Rebecca Bowen våknet av lydene. Da det gjentok seg, skjønte hun at lyden kom lenger borte fra.

Det var store tanker med kjemikalieblandinger som gikk i luften ved et gass-produksjonsanlegg i nærheten.

Sort røyk veltet opp over gresslettene og åsene i lille Monroe County på landsbygda i Ohio.

Røyken omsluttet huset til familien Bowen og drev bortover mot en rekke nabofamilier. Himmelen mørknet, og røyken kom ned mot bakken.

– Det luktet som ammoniakk og klor og søtstoffer samtidig. Vi blødde neseblod. I dagene som fulgte kastet vi opp og var svimle, forteller Rebecca Bowen.

Rebecca Bowen i Ohio

Rebecca Bowen utenfor hennes hus i Ohio.

Foto: AASULV WOLF / NRK

Åtte brannkorps ankom stedet, men de fikk ikke vite hvilke kjemikalier som brant.

Man kan ikke slukke brennende kjemikalier på en trygg måte, uten å vite hva som brenner. Noen typer kjemikalier vil eksplodere hvis brannfolkene bruker vann.

Derfor måtte de holde seg unna. Med mye diesel på stedet varte brannen i 2014 i flere døgn.

Først flere dager etterpå fikk brannmannskapet oversikten over hva som var der. Men heller ikke nå fikk de vite alt. Noen av kjemikalieblandingene var nemlig forretningshemmeligheter.

Brann ved et av Equinors anlegg i USA

28. juni 2014 skjedde brannen. Det var mange trailere på stedet.

Foto: United States Environmental Protection Agency (EPA)

Norges største økonomiske tap

Familien til Rebecca Bowen befant seg midt i det som i Norge har blitt beskrevet som det største økonomiske tapsprosjektet til en norsk industribedrift noen gang.

Equinor, som tidligere het Statoil, har investert enorme summer i skiferolje og skifergass på land i USA. Den norske stat eier 67 prosent av selskapet.

I mai i år kom Dagens Næringsliv med nyheten om at Equinor hadde tapt svimlende 200 milliarder kroner i USA. Rundt halvparten hadde gått tapt på å hente opp skiferolje og skifergass.

En industri som kalles fracking.

Amerikanere raser mot Norge

Den kontroversielle industrien har blitt stoppet i Frankrike, Tyskland og England.

Grunnen er fare for helseskader, jordskjelv, miljø- og klimautfordringer.

Fra Stortingets talerstol i sommer ble fracking karakterisert av MDG som en av verdens aller mest forurensende og skitne utvinningsmetoder.

I USA raser aktivister og naboer til Equinor, mot det statseide selskapet. I NRK Brennpunkt-dokumentaren Equinors farlige eventyr forteller amerikanere at de er redde for at selskapet forurenser naturen og gir dem helseplager.

De reagerer spesielt på hemmeligholdet rundt en del kjemikalier som brukes.

Nå innrømmer Norges største selskap at noen av kjemikaliene de bruker i naturen i USA, er så hemmelige at de ikke engang selv kjenner blandingene i detalj.

70 000 fisk døde

107 000 liter med kjemikalier gikk opp i røyken eller ut i naturen i Ohio i 2014. Brannvesenets slukkevann blandet seg med kjemikalier og fant veien til nærmeste elv.

Rundt 70 000 fisk døde. Slukkevannet rant videre ut i Ohio River, drikkevannskilde for 3 millioner mennesker.

Equinor ble ilagt en bot på nærmere 2 millioner kroner for skadene kjemikaliene påførte naturen. Equinor vedtok boten.

– Jeg forstår godt at folk blir engstelig hvis de får en brann i nabolaget sitt. Og det var en alvorlig hendelse, som vi gransket. Vi fant ikke at noen mennesker hadde blitt skadet, forteller leder for Equinor i USA, Hans Jakob Hegge.

Dette er fracking

Equinor har drevet med fracking i USA siden 2009. Målet er å hente opp olje og gass som befinner seg inni selve skiferlagene, ofte svært dypt nedi bakken.

De gule prikkene er noen av brønnstedene Equinor har i Nord-Dakota. Til sammen har de 4500 brønner i USA.

Equinors brønner rundt Williston, North Dakota

I tillegg til de norskeide brønnene, er det mange andre selskaper som driver med fracking. For å få tak i oljen eller gassen, borer man først 2-3 kilometer ned i bakken.

Alle brønner rundt Williston, North Dakota

Deretter borer selskapene seg mange kilometer bortover.

Rørene under bakken rundt Williston, North Dakota

Hullet kapsles med stål og sement, før de sprenger langt nede i bakken.

Deretter presser de ned en miks av vann, sand og kjemikalier. Dette fører til et enormt trykk så skifersteinen sprekker opp, og olje og gass kommer ut.

Prosessen kalles hydraulisk frakturering, forkortet til fracking.

Brennende vann

Fracking-industrien har i lang tid blitt kritisert for å forurense naturen. Blant annet har mange hevdet at private vannbrønner blir påvirket av kjemikalier og metan.

Det er påvist lekkasjer fra fracking-brønner til grunnvann. Nye sprekker under bakken kan føre til at metanet, som ligger langt ned i jorden, finner nye veier oppover.

Sherry Vargson opplevde at hun kunne sette fyr på sitt eget springvann:

Chesapeake Energy fikk en bot på 900 000 dollar for å ha forurenset vannkilden til 16 hjem i Pennsylvania, inkludert hjemmet til Vargson.

Ifølge Vargson viste tester av vannbrønnen hennes 0,01 mg metan per liter. Dette var før de begynte med fracking i nærheten. Etterpå har det blitt gjort målinger på 64 mg metan per liter.

Equinor samarbeider med Chesapeake Energy om fracking-virksomhet i Pennsylvania, men hadde ikke noe med denne forurensningen å gjøre.

«Confidential»

NRK spurte Equinor hvilke kjemikalier de bruker i USA. Blandingene kjøper de av ulike underleverandører.

Equinor forklarte at de er for åpenhet, og har vært en av initiativtagerne til nettstedet FracFocus.org. Her kan oljeselskaper frivillig rapportere hva de putter ned i bakken i USA. Det gjør Equinor.

Men NRKs undersøkelser skulle senere avdekke at selskapet ofte bruker hemmelige kjemikalier de selv ikke har detaljene om.

Giftige kjemikalier

Det er ikke bare de ukjente kjemikaliene folk er redd for. De amerikanske miljøvernmyndighetene (EPA) gjorde en stor metastudie på fracking i 2016, der de gikk gjennom tilgjengelig forskning.

Da kom de fram til at mange av kjemikaliene som brukes i fracking, er farlige for folks helse. EPA lister opp langtidseffekter som kreft, skade på nyrer og lever. Kjemikaliene kan påvirke reproduksjon, immunsystem og kroppsvekt.

I tillegg er det hundrevis av kjemikalier som har begrenset eller utilgjengelig informasjon om hvor farlige de er.

Miljøvernmyndighetene pekte på forskning fra Colorado som viste at gravide som bor i nærheten av olje- og gassbrønner hadde større sannsynlighet for å føde barn med hjertefeil.

Myndighetene viste også til forskning gjort i Pennsylvania, delstaten hvor Equinor er involvert i brønner gjennom sitt partnerskap med Chesapeake Energy. En studie viste at mødre som bodde nære fracking-brønner fødte barn med lav fødselsvekt.

Andre studier viste hvordan selvrapporterte helseplager som luftveisproblemer, kronisk bihulebetennelse, migrene, og utmattelse økte, jo nærmere man bodde olje- og gassbrønner.

Equinor fornøyd med egen innsats

Equinors USA-sjef Hans Jacob Hegge sier han kjenner til denne forskningen, men mener den ikke berører deres virksomhet:

– Vi er opptatt av å være en god nabo, våre ansatte bor og lever i disse områdene, de er en del av lokalsamfunnet, og vi har ikke hatt noen saker med disse påviste helsetilfellene. Det jobber vi hardt med hver dag for å unngå.

Hans Jakob Hegge

Hans Jakob Hegge er leder for Equinor i USA.

Foto: Kjetil Solhøi / NRK

– Hva med et føre-var prinsipp?
– Ja, vi tar forholdsregler og opererer innenfor regelverket. Og vi er blant dem som er anerkjent for å operere sikkert og effektivt. Det er vi fornøyd med, svarer Hegge.

NRK Brennpunkt har ikke funnet noe dokumentasjon på at det har lekket nede i bakken fra Equinors olje- og gassbrønner.

Tusenvis av liter i naturen

Brennpunkt spurte myndighetene i Nord-Dakota i USA, hvor Equinor har størst aktivitet, om Equinor har hatt noen uhell eller lekkasjer på bakkeplan.

Som svar fikk Brennpunkt 239 rapporter om ulike uhell som Equinor har rapportert inn de siste syv årene.

Det var 19 branner og 220 lekkasjer av ulike slag. Til sammen hadde nesten en million liter olje og brine lekket ut.

Brine er vannet som kommer opp igjen fra brønnene. Det består av vann, kjemikalier, tungmetaller og andre stoffer som finnes i bakken.

I de aller fleste tilfeller hadde Equinor meldt inn at de hadde samlet opp igjen sølet.

Men NRK fant også dokumentasjon på en gang ni tusen liter med brine hadde lekket ut. Noe av det rant ned i en elv. En annen gang lakk over femten tusen liter brine ut. Over to tusen liter ble igjen i naturen.

– Det har skjedd hendelser også i Nord-Dakota som har påvirket omgivelsene negativt. Det er veldig beklagelig når det skjer, og så er vi opptatt av å ta ut læring, svarer Hegge.

Det handler om rent vann

– Norge, dere forgifter oss, sier Mark Ruffalo til NRK.

Hollywood-skuespilleren er en av mange som har stått på barrikadene for å stoppe fracking i USA. I 2014 lyktes han og andre aktivister da delstaten New York besluttet å forby det.

Mark Ruffalo

Mark Ruffalo spiller blant annet «Hulken» i Avengers-filmene om superhelter.

Foto: AASULV WOLF / NRK

– Nå er det et kappløp mellom menneskeheten og lommebøkene til fossilbrensel-industrien. Det handler om klokskap, god vilje og vår evne til å utdanne mennesker om katastrofen som kommer.

Han forteller at han har demonstrert sammen med republikanere, uavhengige og anarkister.

– Alle forstår dette. Det har å gjøre med vann. Vi forstår intuitivt hvor viktig det er for alt liv. Det er så dypt rotfestet i oss at det overskrider alle politiske skillelinjer og ideologier.

Det hemmelige stoffet som brant

Et av stoffene som gikk med i brannen i Ohio i 2014 var produktet GasPerm 1000. Over 26 000 liter forsvant enten ut i elven, eller gikk opp i røyk.

Produktet kan føre til hodepine, svimmelhet, irritert hud, ramme sentralnervesystemet, lever og nyre. Det kan skade liv i vann, og det er brennbart.

GasPerm 1000

På en av tankene som sto ved brannstedet hang oversikten og advarslene for produktet GasPerm 1000.

Foto: United States Environmental Protection Agency (EPA)

Etterforskningen etter brannen avdekket at Equinor ikke hadde visst hva deler av dette stoffet inneholdt. To av komponentene var nemlig hemmelige.

Produktet er laget av leverandørselskapet Halliburton, som viser til at dette er forretningshemmeligheter.

«Smutthullet»

På starten av 2000-tallet ønsket amerikanske myndigheter å sette fart på den gryende fracking-industrien. Da innførte man unntak for akkurat denne industrien i lover om drikkevann.

Loven kalles ofte «Halliburton-smutthullet», siden den kom i stand under visepresident Dick Cheney i 2005. Han hadde tidligere vært administrerende direktør i Halliburton, som er den ledende leverandøren av kjemikalieblandinger i USA.

Loven gjør at amerikanske miljøvernmyndigheter ikke kan regulere fracking-industrien på samme måte som andre industrier.

Omfattende bruk av hemmelige kjemikalier

NRK ville finne ut hvor stort hemmeligholdet rundt kjemikaliene var. Derfor gikk NRK gjennom samtlige rapporter fra Equinors olje- og gassbrønner i USA.

Equinor skrev «confidential» eller lignende, 6386 ganger i sine rapporter, istedenfor å oppgi kjemikalienes unike kjemiske nummer. Dette gjaldt nesten hundre forskjellige produkter. 280 ganger hadde de heller ikke oppgitt et navn på ingrediensen.

– Det er konkurranselovgivning som gir det. Vi bruker jo store, anerkjente leverandører som Halliburton og Slumberger, og de anser selve oppskriften for å være en del av de konkurransemessige forholdene seg imellom, forklarer USA-sjef Hegge.

Reagerer på hemmelighold

Silverio Caggiano er brannsjef i Ohio. Han kjøper ikke forklaringen til selskapene.

– Jeg tror ikke det har med forretningshemmeligheter å gjøre. Jeg tror det har mer å gjøre med at de redder seg fra fremtidige søksmål. Det å skjule kjemikaliene dine under søte merkenavn gjør ikke folket i Ohio trygge, sier Caggiano.

Ketil Hylland

Professor Ketil Hylland har ledet et regjeringsutvalg som jobbet med å redusere giftutslipp til naturen.

Foto: Kjetil Solhøi / NRK

Toksikolog Ketil Hylland har sett på flere av produktene Equinor bruker i USA.

– Jeg ble litt sjokkert egentlig. Jeg tenker at i utgangspunktet så bør alt være transparent, ikke bare for brannvesenet, men også for samfunnet for øvrig.

Fortsatt lurer flere av dem som opplevde brannen i 2014 på hva slags kjemikalier de ble utsatt for.

Rebecca Bowen ved elven Opossum Creek

Bowen ved elven Opossum Creek hvor tusenvis av fisk døde.

Foto: AASULV WOLF / NRK

– Legene vet ikke engang hva slags kjemikalier vi har å gjøre med. De visste ikke hvordan de skulle behandle meg, hvordan de skulle behandle familien min, sier en fortvilet Rebecca Bowen.

Dette gjorde at Bowen ikke tok kontakt med Equinor. Hun hadde ikke bevis for at brannen hadde påført henne og familien skader. NRK Brennpunkt har heller ikke det.

Se hvordan Equinors virksomhet skaper engstelse blant geologer og naboer i NRK Brennpunkt-dokumentaren «Equinors farlige eventyr».

Norge skader amerikaneres helse og miljø, sier naboene til Equinors anlegg på landsbygda i USA. Hemmelige kjemikalier skaper ekstra engstelse.

Norge skader amerikaneres helse og miljø, sier naboene til Equinors anlegg på landsbygda i USA. Hemmelige kjemikalier skaper ekstra engstelse.