SE VIDEO: Her brenner det på Equinor sitt anlegg Tjeldbergodden.

– Kunne endt i død, eksplosjon eller større brann

Petroleumstilsynet konkluderer med at hendelsen på Tjeldbergodden hadde storulykkepotensial, og kunne ført til alvorlig personskade eller død, betydelig økonomisk tap, eksplosjon eller større brann.