Hopp til innhold

– Breivik kan ha Aspergers syndrom

OSLO TINGHUS (NRK): Barnepsykiater Per Olav Næss, som skulle vitnet fredag, mener hans forklaring ville belyst tilregnelighetsspørsmålet.

Breivik smiler i retten av psykiatriprofessor

Psykiater Per Olav Næss forteller at Anders Behring Breivik ikke forsto de sosiale kodene som liten.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Fredag morgen besluttet retten og fagdommer Wenche Elizabeth Arntzen at psykiateren Per Olav Næss ikke kan fritas fra taushetsplikten, og at han dermed ikke kan vitne .

Avgjørelsen er i tråd med med ønsket til Anders Behring Breivik og moren. Sistnevnte opphevet først taushetsplikten, men trakk tilbake samtykket i et brev til retten onsdag.

Næss sier til NRK at han mener han kunne ha fått belyst at Breivik er tilregnelig dersom han hadde fått forklare seg.

– Jeg tror det jeg kunne bidratt med ville vært med på å utdype forståelsen av hans utvikling, sier Næss.

Video 6146ea73-2f65-49b5-a276-94a9fd14589d.jpg

VIDEO: Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen vil gjerne ha Næss' syn belyst i retten.

Mener Breivik har Aspergers

– Så sier dommeren at det ikke er nødvendig, fordi opplysningene kommer fra annet hold, og da må jeg bare godta det. Hvorvidt jeg er enig eller uenig er uinteressant, sier han.

Næss mener at Breivik kan ha Aspergers syndrom, og at slik diagnose utelukker en schizofrenidiagnose.

Hvis han har Aspergers syndrom, ekskluderer det en schizofrenidiagnose.

– Jeg ville endt opp med en diagnostisk forståelse, som sannsynligvis ville underbygget at han er tilregnelig, sier Næss.

Han presiserer at han uttaler seg på bakgrunn av at han behandlet Breivik for 29 år siden, men sier at dette er en viderføring basert på indirekte informasjon om ungdomstiden hans.

– Der har han åpenbart fremstått som en som ikke skjønte de sosiale kodene. Jeg tenker at det er en veldig sannsynlig diagnose, men jeg tenker at det i tillegg ikke er helt tilstrekkelig til å forklare handlingsmønsteret fullt ut, sier Næss.

Les: – Breivik er et særtilfelle

De fire rettspsykiaterne har ikke funnet grunn til å tro at Breivik har Aspergers syndrom.

Psykiaterprofessor Ulrik Malt, som vitnet fredag, understreker at det er svært få mennesker med Aspergers syndrom som er voldelige eller kriminelle.

– Kan ikke ankes

Kjennelsen som nekter Næss å vitne kan ikke ankes særskilt, men kan brukes som ankegrunn over dommen, opplyser Oslo tingrett.

– Her er det veldig klare regler. Og når det gjelder å bryte taushetsplikten for meg som helsepersonell, så er det min mulighet. Det er ingen som kan pålegge meg eller frita meg fra taushetsplikten, det er noe jeg må vurdere selv, sier Næss.

Etter det NRK vet forsøker bistandsadvokatene nå å finne andre måter å belyse Næss' syn i retten på.

Les: – Ukultur, samrøre og feilslutningar
Les: Dette er Breivik-psykiaterne uenige om

Etterlatte og overlevende hadde møtt opp for å høre Stoltenbergs tale. En av dem var Line Nersnæs som ble skadet under angrepet.

– Jeg er her for å hedre kollegene mine

For to år siden gikk bildet av Line Nersnæs med en pinne i hodet verden rundt. I dag synes hun det er viktig, men også vanskelig å minne de som ikke kom fra angrepet i live.