Fredrik Sejersted om dommen hvor Ander Behring Breivik tapte saken mot staten

Jusprofessor gir regjeringsadvokat Sejersted mye av æren for seier mot Breivik

Jusprofessor Jo Martin Stigen trekker fram regjeringsadvokat Fredrik Sejersteds personlige egenskaper.