22.juli-rettssaken: Rettsaktørene

Hopp til innhold

Påtalemyndigheten

 • Inga Bejer Engh

  Inga Bejer Engh

  Alder: 41 år

  Født: Drammen, Buskerud

  Yrke: Statsadvokat, Oslo statsadvokatembeter

  Aktor i saken mot Anders Behring Breivik. Skal sammen med Svein Holden sørge for at Breivik blir tiltalt og dømt. Engh har tidligere vært ansatt i Drammen tingrett, og har jobbet med internasjonal rett ved FN-kontoret i New York.

  Bejer Engh har vært aktor i flere store straffesaker, blant annet Metanol-saken i 2005.

  Gift, to barn.

  Se: Portrett statsadvokatene

 • Svein Holden

  Svein Holden

  Alder: 38 år

  Født: Fredrikstad

  Yrke: Statsadvokat, Oslo statsadvokatembeter

  Aktor i saken mot Anders Behring Breivik. Skal sammen med Inga Bejer Engh sørge for at Breivik blir tiltalt og dømt. Ansatt i Oslo politidistrikt i perioden 2001-2005, statsadvokat i samme by siden 2006.

  Kjent fra flere store straffesaker, blant annet Skøyen-saken, rettssaken mot Stig Millehaugen og saken mot tidligere Lyn-direktør Morgan Andersen.

  Gift, ett barn.

  Se: Portrett statsadvokatene

 • Tor-Aksel Busch

  Tor-Aksel Busch

  Alder: 62 år

  Født: Oslo

  Yrke: Riksadvokat

  Norges riksadvokat siden 1. september 1997, og øverste leder av landets påtalemyndighet.

  Ansvarlig for å ta ut endelig tiltale mot Anders Behring Breivik. Ņpnet i februar 2012 for at påtalemyndigheten kan legge ned påstand om straff, dersom Breivik framstår som tilregnelig under rettssaken. Busch var aktor i Treholt-saken.

 • John Roger Lund

  John Roger Lund

  Alder: 48 år

  Født: Nærøy

  Yrke: Leder av politiets 22. juli-enhet

  Ble 8. August 2011 oppnevnt som leder for etterforskningen av angrepene i Oslo og på Utøya. Har de siste seks årene blant annet vært leder for etterforskningsenheten ved Seksjon for organisert kriminalitet i Oslo.

 • Pål-Fredrik Hjort Kraby

  Pål-Fredrik Hjort Kraby

  Alder: 47 år

  Født: Tønsberg

  Yrke: Politiadvokat, Oslo politidistrikt

  Leder sammen med politiadvokat Christian Hatlo etterforskningen av angrepene i Oslo og på Utøya.

 • Christian Hatlo

  Christian Hatlo

  Alder: 41 år

  Født: Lørenskog

  Yrke: Politiadvokat, Oslo politidistrikt

  Leder etterforskningen av saken mot Breivik sammen med politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby.

Forsvarerne

 • Geir Lippestad

  Geir Lippestad

  Alder: 47 år

  Født: Oslo

  Yrke: Advokat

  Oppnevnt som forsvarer for Anders Behring Breivik 23. juli 2011, etter Breiviks eget ønske.

  Driver advokatfirmaet Lippestad AS.

  Geir Lippestad har tidligere forsvart Ole Nicolai Kvisler, som ble dømt til 17 års fengsel for drapet på Benjamin Hermansen i 2002.

  Gift med Signe Lippestad. Paret har til sammen åtte barn, den yngste født i februar 2012.

  Se: Geir Lippestad hos Viggo på lørdag

 • Vibeke Hein Bæra

  Vibeke Hein Bæra

  Alder: 47 år

  Født: Porsgrunn

  Yrke: Advokat

  Oppnevnt som forsvarer for Anders Behring Breivik 21. september 2011. Ansatt i advokatfirmaet Lippestad AS fra 1992 til 1999. Fra 2000 til 2010 jobbet Bæra i Telemark politidistrikt, der hun i perioder fungerte som konstituert politimester. Fra 2010 til 2011 jobbet Bæra som regionsdirektør i Arbeidstilsynet i Sør-Norge. Fast ansatt og partner i advokatfirmaet Lippestad AS fra oktober 2011.

  Gift, to døtre på 15 og 19 år.

  Les: Vibeke Hein Bæra om forsvarerjobben og familien

 • Tord Eskild Kvinge Jordet

  Tord Eskild Kvinge Jordet

  Alder: 30 år

  Født: Kongsvinger

  Yrke: Advokat

  Forsvarer for Anders Behring Breivik. Ansatt i advokatfirmaet Lippestad AS.

 • Odd Ivar Aursnes Grøn

  Odd Ivar Aursnes Grøn

  Alder: 30 år

  Født: Larvik

  Yrke: Advokatfullmektig

  Forsvarer for Anders Behring Breivik. Ansatt i advokatfirmaet Lippestad AS. Har tidligere jobbet tre år hos Namsmannen i Oslo og ett år ved et annet advokatkontor.

Rettspsykiaterne

 • Synne Sørheim

  Synne Sørheim

  Alder: 45 år

  Yrke: Psykiater

  Har blant annet vært leder for psykiatrisk gruppe i den rettsmedisinske kommisjonen.

  Sørheim ble oppnevnt som sakkyndig i terrorsaken kort tid etter 22. juli. Sammen med kollega Torgeir Husby gjennomførte Sørheim til sammen 13 samtaler med Anders Behring Breivik på Ila.

  Den 29. november 2011 konkluderte Sørheim og Husby med at Breivik er psykotisk med diagnosen paranoid schizofreni.

 • Torgeir Husby

  Torgeir Husby

  Alder: 61 år

  Født: Kristiansund

  Yrke: Psykiater, avdelingsoverlege ved Diakonhjemmet sykehus

  Kjent som rettspsykiater fra flere store straffesaker. Husby ble oppnevnt som sakkyndig kort tid etter 22. juli. Sammen med kollega Synne Sørheim står Husby bak en 230 sider lang rapport om Breiviks mentale helse, der konklusjonen er at massedrapsmannen er psykotisk og lider av diagnosen paranoid schizofreni.

 • Terje Tørrissen

  Terje Tørrissen

  Alder: 51 år

  Født: Molde

  Yrke: Psykiater

  Sammen med Agnar Aspaas oppnevnt som ny rettsakkyndig i terrorsaken 13. januar 2012.

  Tørrissen er overlege ved Voksenpsykiatrisk Poliklinikk Hammerfest, og har jobbet som rettspsykiater siden 2002.

 • Agnar Aspaas

  Agnar Aspaas

  Alder: 56 år

  Født: Sandefjord

  Yrke: Psykiater

  Sammen med Terje Tørrisen oppnevnt som ny rettsakkyndig i terrorsaken 13. januar 2012. Oppnevnelsen av nye sakkyndige kom etter ønske fra flere av bistandsadvokatene.

  Aspaas er privatpraktiserende lege med spesialisering i psykiatri, og har jobbet som som rettspsykiater siden 1988.

Dommerne

 • Wenche Elizabeth Arntzen

  Wenche Elizabeth Arntzen

  Alder: 52 år

  Født: Oslo

  Yrke: Tingrettsdommer

  Tingrettsdommer siden 2007. Arntzen har tidligere jobbet i Justisdepartementet og hos Regjeringsadvokaten, og har jobbet som advokat.

  Medlem av Stortingets EOS-utvalg, som skal kontrollere de hemmelige tjenestene, siden 2009.

  Arntzen er datter av advokat Andreas Arntzen, som var forsvarer i Treholt-saken.

  Les: – Vi går til oppgaven med ydmykhet

 • Arne Lyng

  Arne Lyng

  Alder: 49 år

  Født: Darmstadt, Tyskland

  Yrke: Tingrettsdommer

  Har vært tingrettsdommer i Oslo siden 2002. Lyng har tidligere jobbet i Kredittilsynet og i advokatfirmaet Lyng.

  Arne Lyng er nevø av Jon Lyng, som var forsvarer i Treholt-saken.

  Les: – Jeg var ikke i tvil på om jeg skulle ta jobben

Meddommere

 • Diana Patricia Fynbo

  Diana Patricia Fynbo

  Alder: 37 år

  Født: Colombia

  Yrke: Lærer

  Jobber som lærer på Løren barneskole, og har tidligere jobbet ved Grorud skole. Fynbo er styreleder i Norsk-Colombianos Forening, en forening for adopterte colombianere.

 • Ernst Henning Eielsen

  Ernst Henning Eielsen

  Alder: 46 år

  Født: Flora

  Yrke: Rådgiver i Oslo kommune

  Jobber som rådgiver i Oslo kommunes Utviklings- og kompetanseetat, som blant annet leverer IT-tjenester til kommunens virksomheter. Eielsen har tidligere jobbet i flere ulike deler av Oslo kommune, inkludert Rusmiddeletaten og Oslo rådhus.

 • Ole Westerås

  Ole Westerås

  Alder: 46 år

  Født: Lillehammer

  Yrke: Jobber som lærer ved Mortensrud skole.

  Rykket opp da Thomas Indrebø ble funnet inhabil etter utsagn om dødsstraff

 • Anne E. Wisløff (vara)

  Anne E. Wisløff (vara)

  Alder: 71 år

  Født: Lier

  Jobbet som familierådgiver ved Sagene familievernkontor, men har de siste 11 årene vært pensjonert. Wisløff ble trukket ut som vara etter at en av de allerede utvalgte fikk fritak.

Bistandsadvokatene

 • Mette Yvonne Larsen

  Mette Yvonne Larsen

  Alder: 49 år

  Født: Narvik

  Yrke: Advokat

  Leder for juridisk kontor i Barne-og familieetaten i Oslo kommune fra 1990 til 1997. Larsen leder Advokatsforeningens menneskerettsutvalg, og har også møterett for Høyesterett.

  Ansatt i advokatfirmaet Stabell og co. Koordinerende bistandsadvokat i 22. juli-saken.

  Gift, tre døtre

  Les: Snudde opp ned på livet til advokaten

 • Siv Hallgren

  Siv Hallgren

  Alder: 47 år

  Født: Oslo

  Yrke: Advokat

  Hallgren er koordinerende bistandsadvokat for Regjeringskvartalet. Leder Advokatforeningens utvalg for bistandsadvokater og var blant annet bistandsadvokat for 14 unge gutter i Lommemannen-saken.

  Partner i advokatfirmaet Elden DA.

 • Frode Elgesem

  Frode Elgesem

  Alder: 50 år

  Født: Oslo

  Yrke: Advokat

  Representerer organisasjonen AUF og har sammen med Siv Hallgren et spesielt ansvar for å koordinere de mange bistandsadvokatene i saken.

  Ansatt i Advokatfirmaet Thommessen. Har tidligere arbeidet seks år hos Regjeringsadvokaten.

 • 165 bistandsadvokater

  165 bistandsadvokater

  Til sammen er det oppnevnt 165 bistandsadvokater til hovedforhandlingene. De fleste kommer kun til å følge korte deler av rettssaken.

  Siv Hallgren er koordinerende bistandsadvokat for regjeringskvartalet, Frode Elgesem er koordinerende for Utøya og AUF, Mette Yvonne Larsen bistår de to. Både Hallgren, Elgesem og Larsen kommer til å være tilstede under hele hovedforhandlingen.