Ingenting å spare på nedleggelse i Billefjord og Børselv, viser rapport

Porsanger kommune sparer ikke noe særlig på å legge ned deler av Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter og Børselv oppvekstsenter.

Knut Roger Hansen

– Akkurat nå kan jeg ikke svare på at det endrer noe, men rapporten virker for meg å være grundig og gjennomarbeidet, også skal vi se på det, sier ordfører Knut Roger Hansen (Høyre).

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Det kommer fram av rapporten som en ekstern konsulent la fram på folkemøtet i Áigir i Porsanger i går kveld.

Skeptisk

Ordfører Knut Roger Hansen synes konsulenten har gjort en god jobb, men er likevel skeptisk til tallene.

– Det er endel detaljer i dette om jeg ikke tror er riktig, men det kan jeg ikke kommentere nå - de må jeg nesten sjekke opp.

Stor misnøye

Kommunestyret i Porsanger vedtok før jul i fjor å legge ned deler av Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter og hele Børselv oppvekstsenter.

Dette skapte stor misnøye i lokalmiljøet, og vedtaket har vært forsøkt omgjort.

Det har vært stilt spørsmål om lovligheten av vedtaket, og torsdag skal lovligheta opp i kommunestyret.

Vanskelig å spå

Tallene som ble lagt fram i går viser at vinningen går opp i spinningen.

– Slik som det fremlegges her kan det virke slik, men det skal vi nå få sett på før vi kan ta noe standpunkt i det hele tatt, sier ordføreren.

– Er det noe som helst håp om at dette vedtaket blir gjort om en eller annen gang?

– Ja, altså, hva som skjer i framtiden er vanskelig å spå, men nå skal vi nå ha kommunestyremøte på torsdag, også får vi hva som skjer da.

Fylkesmannen i Finnmark vil ha alle saksdokumentene og vurderer å utsette virkninga av vedtaket.

Oanehaččat

  • Eai beasa šat sáddet OL-gilvvuid

    Suomabeale YLE riikasáddagat leat mássan vuoigatvuođaid saddet OL-gilvvuid jagis 2018:is gitta 2024:i rádjai. Danin go Eurosporta tv-kanála lea oastán daid vuoigatvuođaid. Eurosporta lea oastán vuoigatvuođaid saddet sihke dalve ja gease OL-gilvvuid. Yle valáštallan jođiheaddji Poikkinen lea behtton, go su mielas lea dehálaš ahte OL-gilvvut galggašedje boahtteáiggis oidnot nuvttá kanálain Suomas maiddai, ja son áigu Váidit ášši YLE:i.

  • Čiegusvuohta ođđa Nils Gaup-filmmas

    Kiinnálaš filbmaruhtadeaddjit háliidit ruhtadit ođđa vejolaš Nils Gaup-filmma. – Filmmas galget leat dráma ja ráhkisvuohta, earret eará gullevaš mongolalaš musihkkárii ja Mari Boinii. Nu čállá mánusčálli Torkel Snellingen breavas maid lea sádden Sámediggái. Kiinnálaš filbmaruhtadeaddjit galget leat galledan Davvi-Norgga oktan Sámedikkiin. – Lea gal menddo árrat muitalit nu hirbmat olu almmolaččat dás, dadjá Snellingen NRK:i. Ii leat lihkostuvvan oažžut Nils Gaup ságaide.

På forsiden av NRK Sápmi nå