Informasjon fra NRK

Programrådene følger med

Distriktsprogramrådene er de lokale kringkastingsråd rundt om i landet. På samme måte finnes det et samisk programråd som følger med på hva NRK byr på av samisk innhold.

Distriktsprogramrådet for Sogn og Fjordane 2015 - 2019.

Distriktsprogramrådet for Sogn og Fjordane. Bak f v Karoline Bjekeset, Bjørn Harald Haugsvær, Ingvar Torsvik Myrvollen og Tore Storehaug. Foran f v Magne Årdal, Eldrid Skudal og Monica Oppedal (leder).

Foto: Oddleif Løset

I tillegg til at NRK skal ha et sentralt kringkastingsråd, er det også lovbestemt at det skal være både lokale råd og et eget samisk programråd.

Både Kringkastingsrådet, de lokale rådene og det samiske er offentlig oppnevnte organ som har som oppgave å følge NRK tett og uttale seg om det innhold som tilbys publikum.

Mens det sentrale kringkastingsrådet har som oppgave å se på det totale NRK-tilbudet, følger de lokale rådene med på tilbudet fra det enkelte distriktskontor, mens det samiske følger med på NRKs samiske tilbud.

Medlemmene av distriktsprogramrådene blir oppnevnt av fylkestinget(ene), som det enkelte distriktskontor sogner, til for fire år om gangen. Det samiske programrådet blir oppnevnt av Sametinget.

Se: Håndbok for NRKs distriktprogramråd

Bindeledd for publikum

Distriktsprogramrådet og det samiske programrådet skal uttale seg om hovedlinjene i innholdstilbudet. Rådet skal være et bindeledd mot brukerne av NRKs ulike tilbud.

Dersom du er misfornøyd eller har spørsmål knyttet til det som tilbys fra det enkelte distriktskontor eller NRK Sápmi er det fritt fram for alle som måtte ønske det å ta kontakt med sitt råd.

Ledere NRKs distriktsprogramråd 2015 - 2019

DISTRIKTSKONTOR

LEDER

Finnmark

Remi Strand

Troms

Synnøve Søndergaard

Nordland

Kjell Are Johansen

Trøndelag

Thor Granum

Møre og Romsdal

Tove-Lise Torve

Sogn og Fjordane

Monica Oppedal

Hordaland

Stian Nyhus

Rogaland

Leif Erik Egaas

Sørlandet

Alexander Etsy Jensen

Telemark

Bjørn Rudborg

Vestfold

Dag Nordbotten Kristoffersen

Buskerud

Tonje Kristensen

Oslo og Akershus

Torunn Skottevik

Østfold

Cecilie Agnalt

Hedmark og Oppland

Hans Kristian Enge

Henvend deg til det enkelte distriktskontor for å få vite hvordan du kommer i kontakt med ditt programråd.

Har du spørsmål, ris, ros eller trenger hjelp til noe NRK-relatert kan du også kontakte NRK Publikumsservice.

Samisk programråd

Det er Sametinget i Norge, som oppnevner programrådet for NRK Sápmi. Rådet skal følge med på og vurdere det samiske programtilbudet.

Programrådet har ingen myndighet til å overprøve de beslutninger som sjefen i NRK Sápmi tar i programpolitiske spørsmål. Men rådet har både rett og plikt til å gi råd om hvordan de som lytternes, seernes og lesernes representanter mener programtilbudet kan styrkes og forbedres.

Rådet har ellers anledning til å ta opp alle saker som de selv mener vedrører NRK.

Lederen for det samiske programråd er samtidig fast medlem i Kringkastingsrådet.

For tiden er høyskolelektor Liv-Inger Somby, Kautokeino leder av Samisk programråd.

Samisk programråd kan kontaktes via NRK Sápmi i Kárášjohka/ Karasjok. Postadresse: NRK Sápmi, Mari Boine geaidnu 12, 9730 Kárášjohka/ Karasjok.Telefon: 78 46 92 00. E-post: sapmi@nrk.no.

Se også: Sámi prográmmaráđđiSáme prográmmarádeSaemien programmeraerieSami program council Samisk programråd

Eller du kan kontakte Samisk programråd ved å bruke skjemaet du finner her på norsk og på samisk:

Tar imot henvendelser

Erik Skarrud som er rådssekretær for det sentrale Kringkastingsrådet, svarer gjerne også på henvendelser om de lokale råd eller det samiske råd. Skarrud kan nås på e-post erik.skarrud@nrk.no eller telefon 95 07 74 14.