NRK Meny
Normal

Programrådene følger med

I tillegg til det sentrale Kringkastingsrådet finnes det også lokale distriktsprogramråd og et samisk programråd som følger med på NRKs virksomhet.

Distriktsprogramrådet for Sogn og Fjordane 2015 - 2019.

Distriktsprogramrådet for Sogn og Fjordane 2015 - 2019. Bak frå venstre: Karoline Bjekeset (Sp), Bjørn Harald Haugsvær (KrF), Ingvar Torsvik Myrvollen (H) og Tore Storehaug (KrF). Framme frå venstre: magne Årdal (SV), Eldrid Skudal (SV) og leiar av rådet Monika Oppedal (Ap).

Foto: Oddleif Løset

Distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen sier det er en bevisst handling at distriktsprogramrådene er revitalisert.

- Vi trenger tilbakemeldinger på det vi driver på med. Aktive distriktsprogramråd er flott. Det er driv i arbeidet i de lokalene rådene nå, sier Gynnild-Johnsen.

Lovpålagt også med lokale råd

I tillegg til et riksdekkende råd fastsetter kringkastingsloven at det også skal være lokale råd som følger NRK.

Derfor har alle NRKs distriktskontorer og NRK Sápmi egne distriktsprogramråd som følger med på tilbudet NRK tilbyr lokalt.

Medlemmene av distriktsprogramrådet blir oppnevnt av fylkestinget(ene), som det enkelte distriktskontor sogner, til for fire år om gangen.

Bindeledd for publikum

Distriktsprogramrådet skal uttale seg om hovedlinjene i programvirksomheten til distriktskontoret og om de programsaker som legges fram av NRK. Rådet skal være et bindeledd mellom NRK og lyttere og seere.

Dersom du er misfornøyd eller glad for saker og program som er laget ved det lokale NRK-kontoret kan du ta det opp gjennom distriktsprogramrådet.

Ledere NRKs distriktsprogramråd (pr des 2016)

DISTRIKTSKONTOR

LEDER

Finnmark

Remi Strand

Troms

Synnøve Søndergaard

Nordland

Kjell Are Johansen

Trøndelag

Per Olav Skurdal Hopsø

Møre og Romsdal

Tove-Lise Torve

Sogn og Fjordane

Monica Oppedal

Hordaland

Stian Nyhus

Rogaland

Leif Erik Egaas

Sørlandet

Alexander Etsy Jensen

Telemark

Bjørn Rudborg

Vestfold

Dag Nordbotten Kristoffersen

Buskerud

Sissel Hovland

Oslo og Akershus

Guro Svenkerud Fresvik

Østfold

Siv Henriette Jacobsen

Hedmark og Oppland

Ragnar Nordgreen

Henvend deg til ditt distriktskontoret for å få vite hvordan du kommer i kontakt med programrådet.

Se også: Slik kontakter du NRK

Samisk programråd

Et eget Samisk programråd uttaler seg om NRKs samiske programtilbud. Lederen for Samisk programråd er fast medlem i Kringkastingsrådet.

Det er Sametinget som oppnevner medlemmene av det samiske programrådet.

Katri Sarak Somby er leder av Samisk programråd og Steinar Pedersen er nestleder.

Samisk programråd kan kontaktes via NRK Sápmi i Kárášjohka/ Karasjok. Postadresse: NRK Sápmi, Mari Boine geaidnu 12, 9730 Kárášjohka/ Karasjok.Telefon: 78 46 92 00. E-post: sapmi@nrk.no

Les mer: Sámi prográmmaráđđi/Samisk programråd

Samisk programråd

Samisk programråd : May Jønsson Botnvik t v, Vidar Andersen, Katri Somby (leder), Klemet Erland Hætta og Steinar Pedersen (nestleder).

Foto: Johan Ailo Kalstad / NRK