Informasjon fra NRK

Programrådene følger med

Distriktsprogramrådene er de lokale kringkastingsråd rundt om i landet. Og det samiske programrådet følger med på hva NRK byr på av samisk innhold.

Marit Nerås Krogsæter

Marit Nerås Krogsæter leder distriktsprogramrådet for NRK Møre og Romsdal.

Foto: Ragne Borge Lysaker

Det er lovbestemt at NRK skal ha både et sentralt kringkastingsråd, lokale råd og et eget samisk programråd.

Både Kringkastingsrådet, de lokale rådene og det samiske er offentlig oppnevnte organ som har som oppgave å følge NRK tett og uttale seg om det innhold som tilbys publikum.

Mens det sentrale kringkastingsrådet har som oppgave å se på det totale NRK-tilbudet, følger de lokale rådene med på tilbudet fra det enkelte distriktskontor og det samiske programrådet følger med på NRKs samiske tilbud.

Medlemmene av distriktsprogramrådene blir oppnevnt av fylkestingene og det samiske blir oppnevnt av Sametinget.

Se: Håndbok for NRKs distriktprogramråd

Bindeledd for publikum

Programrådene skal være et bindeledd mellom brukerne av NRKs ulike tilbud og institusjonen NRK.

Dersom du er misfornøyd eller har spørsmål knyttet til innhold fra ditt distriktskontor eller fra NRK Sápmi er det fritt å ta kontakt med sitt råd.

Henvend deg til det enkelte distriktskontor for å få vite hvordan du kommer i kontakt med ditt programråd.

Ledere NRKs distriktsprogramråd 2020 - 2023

DISTRIKTSKONTOR

LEDER

Troms og Finnmark

Nordland

Kjell Are Johansen

Trøndelag

Møre og Romsdal

Marit Nerås Krogsæter

Vestland

Stian Nyhus

Rogaland

Leif Arne Moi Nilsen

Sørlandet

Audun Øvrebø

Vestfold og Telemark

Maja Foss Five

Oslo og Viken

Innlandet

Hans Kristian Enge

Noen av distriktsprogramrådene har pr april 2020 ikke konstituert seg og dermed ikke fått oppnevnt leder.

Har du spørsmål, ris, ros eller trenger hjelp til noe NRK-relatert innhold, tilbud eller tjeneste kan du også kontakte NRK Publikumsservice.

Samisk programråd

Det samiske programrådet følger spesielt med på det samiske programtilbudet.

Programrådet har ingen myndighet til å overprøve de redaksjonelle beslutninger NRK Sápmi tar, men rådet uttaler seg om hvordan de som lytternes, seernes og lesernes representanter mener programtilbudet kan styrkes og forbedres.

Liv-Inger Somby

Liv-Inger Somby leder Samisk programråd.

Foto: NRK

Rådet har ellers anledning til å ta opp alle saker som de selv mener vedrører NRK.

Lederen for det samiske programråd er samtidig fast medlem i Kringkastingsrådet.

For tiden er høyskolelektor Liv-Inger Somby, Kautokeino leder av Samisk programråd.

Samisk programråd kan kontaktes via NRK Sápmi i Kárášjohka/ Karasjok. Postadresse: NRK Sápmi, Mari Boine geaidnu 12, 9730 Kárášjohka/ Karasjok.Telefon: 78 46 92 00. E-post: sapmi@nrk.no.

Se også: Sámi prográmmaráđđiSáme prográmmarádeSaemien programmeraerieSami program council Samisk programråd

Eller du kan kontakte Samisk programråd ved å bruke skjemaet du finner her på norsk og på samisk:

Tar imot henvendelser

Erik Skarrud som er rådssekretær for det sentrale Kringkastingsrådet, svarer gjerne også på henvendelser om de lokale råd eller det samiske råd. Skarrud kan nås på e-post erik.skarrud@nrk.no eller telefon 95 07 74 14.