Informasjon fra NRK

Slik blir det lokale NRK-tilbudet i de nye fylkene fra nyttår

Selv om norgeskartet blir nytt fra 2020, vil NRKs gode distriktstilbud selvsagt bestå. Her er en oversikt over hvordan tilbudet blir der du bor.

Fra Voss

NRK skal fortelle historier fra hele landet.

Foto: NRK

Fra 1. januar forandres strekene i atlas- og geografibøkene – Norge skal deles inn på nytt. Noen fylker vil forbli uforandret, mens andre slås sammen til nye regioner.

Distriktskontorene våre har som felles ambisjon å binde Norge sammen gjennom det redaksjonelle innholdet vi lager. Vi skal fortsette å være relevante, nære og lokale og utvikle innhold og tilbud i tråd med publikums bruk.

På nett og mobil blir det nye fellesfronter i de sammenslåtte fylkene, i de andre regionene blir tilbudet som i dag. Her er en oversikt over de lokale sendingene på radio og tv fra nyttår.

Fylkesoversikt:

Agder (i dag Vest- og Aust-Agder):

 • NRK1: Egen sending for fylket fra NRK Sørlandet.
 • NRK P1: Uendret lokale radiosendinger morgen og ettermiddag fra NRK Sørlandet.

Innlandet (i dag Hedmark og Oppland):

 • NRK1: Egen sending for fylket fra NRK Innlandet.
 • NRK P1: Lokale radiosendinger morgen og ettermiddag.

Møre og Romsdal:

 • NRK1: Egen sending for fylket fra NRK Møre og Romsdal.
 • NRK P1: Lokale morgen- og ettermiddagssendinger.

Nordland:

 • NRK1: Egen sending for fylket fra NRK Nordland
 • NRK P1: Lokale morgen- og ettermiddagssendinger som før.

Oslo og Viken:

Oslo og Viken

Fra NRKs sending fra Oslo.

Foto: NRK

NRK1: Felles regional tv-sending, som går inn og erstatter den lokale Østfold-sendingen, den lokale for Oslo og Akershus (Østlandssendingen) og dagens "Østafjells" (Buskerud, Telemark og Vestfold). Mister du kanaler, gjør et nytt kanalsøk.

NRK P1: Lokale radiosendinger morgen og ettermiddag fra Oslo, Drammen og Fredrikstad for de ulike delene av Oslo og Viken.

Rogaland:

Stavanger

Fra NRKs distriktssending i Stavanger.

Foto: NRK
 • NRK1: TV-sending for fylket som i dag.
 • NRK P1: Lokale morgen- og ettermiddagssendinger som før.

Troms og Finnmark:

NRK1: Fellessending på TV, som i dag.

NRK P1:

 • Troms: Lokale morgen og ettermiddagssendinger
 • Finnmark: Lokale morgen og ettermiddagssendinger

Trøndelag:

Bamselegen, innspilling i Trondheim

Fra innspillingen av Bamselegen i Trondheim

Foto: NRK
 • NRK1: Uendret sending (Midtnytt).
 • NRK P1: Lokale morgen- og ettermiddagssendinger som før.

Vestfold og Telemark:

NRK1: Får egen sending fra det nye fylket fra nyttår.

NRK P1:

 • Vestfold: Lokal morgensending fra Tønsberg, felles ettermiddagssending med Telemark. Sendes fra Porsgrunn.
 • Telemark: Lokal morgensending, felles ettermiddagssending med Vestfold. Sendes fra Porsgrunn.

Vestland (i dag Hordaland og Sogn og Fjordane):

Fra Voss

NRK skal være tilstede der du bor.

Foto: NRK

NRK1: Fellessending som før (Vestlandsrevyen)

NRK P1:

 • Hordaland: Lokale morgen og ettermiddagssendinger.
 • Sogn og Fjordane: Lokale morgen og ettermiddagssendinger.

Norgeskartet fra 1. januar 2020

Det nye norgeskartet

Slik ser Norge ut fra 2020.

Foto: Regjeringen.no