NRK Meny
Info fra NRK

NRKs historie

Med tre TV-kanaler, 14 radiokanaler, nettstedet NRK.no og tilbud på andre plattformer byr NRK på et bredt medietilbud. Det begynte med en radiokanal i 1933.

Kjente klipp fra NRK-programmer fra TV-ens barndom til i dag

Lyden fra radioen, bildene på skjermen - alvorlige øyeblikk, morsomme øyeblikk - øyeblikk vi aldri glemmer. Helt siden 1933 har NRK vært en viktig del av nordmenns hverdag.

På 1920-tallet kom radioen til Norge. Et nytt medium som for første gang gjorde det mulig å nå en hel nasjon med et budskap på direkten.

I løpet av noen år fikk vi flere private kringkastingsselskaper i Norge. Men i Norge som i våre naboland ble det å drive kringkasting snart definert som en offentlig oppgave.

Vi fikk et statlig kringkastingsselskap som til og med fikk monopol på alt som hadde med radio og senere tv å gjøre. Slik var det i nærmere 50 år.

NRKs sommerbåt "sett" med folkets bilder. Slik ble sommeren 2013 foreviget gjennom 100 000 innsendte bilder, satt sammen og presentert på NRKs nettsider. Zoom inn og ut, gå hit og dit!

Les mer: 100 000 sommerbilder

Alene til 1980-tallet

Fra 1933 til først på 1980-tallet var NRK alene om å drive kringkasting i Norge. Ingen andre hadde lov verken til å lage radio eller fjernsyn. De første 50 årene hadde NRK monopol - ingen andre hadde lov til å drive slik virksomhet.

De første tiårene NRK holdt på var det dermed kun en radiokanal folk i Norge kunne lytte til. På 1950-tallet kom de første prøvesendingene med fjernsyn og fra 1960 kom det en TV-kanal i ordinær drift i tillegg til radiokanalen.

Den andre radiokanalen kom i ordinær drift i 1984 og TV-kanal nummer tre først i 1996. En radio- og TV-verden slik vi har i dag med en rekke radio- og TV-kanaler å velge i er altså forholdsvis nytt.

For NRK ble opphevelsen av monopolet en stor forandring. I monopoltiden kunne folk velge om de ville se eller høre på NRK. Noe annet alternativ fantes ikke. I dag er det folk som velger om de vil se, høre eller bruke andre NRK-tjenester eller andre TV-kanaler, radiokanaler eller nettsteder.

Da fjernsynet kom til Bodø, med reporter Jan P. Jansen

I 1960 startet NRK med sine tv-sendinger. Men likevel det tok flere år før hele Norge kunne ta del i fjernsynseventyret. 16. desember 1964 hadde Dagsrevyen dette innslaget om at fjernsynet nå kommer til Nord-Norge.

Mer NRK-historie:

NRK sikrer et bredt tilbud for alle

Helt siden starten i 1933 har NRK vært på plass for å gi et bredt tilbud til det norske folk. Først med en radiokanal, i dag med et bredt tilbud både radio, TV, nett og flere andre plattformer.

I skyggen av grunnlovsjubileet i morra, er det også et 80-årsjubileum i Vadsø.
På selveste 17. mai er det nemlig 80 år siden NRK etablerte sitt første distriktskontor. 
Det var gode grunner til at det skjedde nettopp i Finnmark. 
Han er dagens representant for en virksomhet som strekker seg 80 år tilbake i tida. Det var i Finnmark at NRK åpnet sitt aller første distriktskontor. Og når du hører hvorfor historien om radioen ble skrevet nettopp i Vadsø, skjønner du at 1934 virkelig er gamle dager:
- Myndighetene sørpå var redd for det de kalte den finske fare. Det var kraftige radiosendere i Finland og mange finske innvandrere i Finnmark, og de trengte en motvekt mot det - de ville drive fornorsking. I tillegg var vi nær nabo med et revolusjonært Sovjet, og hadde behov for å bygge norsk selvstendighet.
NRK-huset i Vadsø ble bygget rett etter krigen. Det som virkelig ruvet i byen - radiomastene - forsvant med et smell i 2003. TV-bilder fra 3. april 2003, filnavn RADIOMASTER
Mellombølgesenderen var utdatert - og den deler skjebne med svært mye annen teknologi.
Geir: Da de var på reportasjetur i 1937, hadde de to og et halvt tonn utstyr med seg. Da spilte de inn lyden på grammofonplater. Siste jeg var på radio på direkten, brukte jeg bare denne her. Det som gikk i en lastebil før går stort sett i en moderne smarttelefon
Geir Samuelsen blir med på flyttelasset til Alta. Her kommer hovedkontoret for det nye selvstendige NRK Finnmark - nå som ti års samboerskap med Troms går mot slutten.
synk Morten
Det var historisk begrunnet i sin tid. Behovene har endret seg, og derfor flytter vi også til Alta.
Vadsøværingene sa hva de mente om å flytte hovedkontoret, men redaktøren er sikker på at fylkets største by er rett sted for framtida. 
Vi skal ikek flytte fra Øst-Finnmark som mange tropr. Sterkt til stede i øst. Hoved kontor ALta. Dette er bare rett og slett fanatstisk.

NRK fikk sitt første distriktskontor allerede i 1934 - i Finnmark.

Ny forståelse og felles opplevelser

Norges viktigste kilde til ny forståelse og felles opplevelser. Dette er NRKs visjon. Basert på norsk språk, kultur og tilstedeværelse skal NRK gi et medietilbud til alle som bor i Norge.

Videre heter det at NRK skal være en innholdsprodusent og publisist i verdensklasse.

Gjennom tre TV-kanaler, 16 radiokanaler, NRK.no og andre nye plattformer prøver NRK å oppfylle dette målet. Et bredt innholdstilbud presenteres hver eneste dag - fra hele landet til hele landet.

Farge-fjernsyn

Fra 1933 til først på 1980-tallet var NRK alene om å drive kringkasting i Norge. Ingen andre hadde lov verken til å lage radio eller fjernsyn. I 1972 kom farvefjernsynet og noen år senere fikk NRK også konkurranse. Jon Skolmen t v og Trond Kirkvaag markerte overgangen til farge-tv på sin måte i NRKs bidrag under fjernsynsbransjens Montreux-festival i 1976.

Foto: NRK

Et førstevalg

Ni av ti nordmenn benytter seg av et eller flere av NRKs tilbud en vanlig dag. NRK er et førstevalg for nordmenn. Slik er det ikke i alle våre naboland. I flere land er den brede allmennkringkasteren blitt forbigått av kommersielle kanaler i popularitet. I Norge har NRK beholdt sin posisjon både når det gjelder radio og tv. Også nettstedet til NRK er blant Norges mest besøkte.

NRK1 er Norges største tv-kanal og NRK P1 den største radiokanalen. NRKs nettsted er også et av Norges største.

Norges største mediebedrift

NRK er Norges største mediebedrift med avdelinger over hele landet.

Rundt 3 500 jobber i NRK. Cirka 2 000 ved hovedkontoret på Marienlyst i Oslo og resten spredt på 56 store og små avdelinger plassert både på små og store steder og i alle fylker rundt omkring i landet.

Pengene fra tv-lisensen

NRK er et statlig aksjeselskap og finansiert gjennom en egen skatt - lisens. Slik har NRK vært finanisert helt siden starten i 1933.

Lisensen er i dag knyttet til å ha et fjernsynsapparat og alle i Norge med TV må betale.

Lisensinntektene går i sin helhet til NRK. Dette ga i 2009 NRK rundt 4,5 milliarder kroner å lage programmer og innhold for.

Les mer: Alt om lisensen

Statlig aksjeselskap

NRK er et statlig aksjeselskap hvor Kulturdepartementet er selskapets generalforsamling og bestemmer over NRK ved å oppnevne selskapets styre.

I dag har NRK et bredt tilbud på en rekke medieplattformer med hovedvekt på tre TV-kanaler, 16 radiokanaler og et bredt nettilbud.

På en rekke plattformer

I dag kan du også via mobiltelefon, ved nedlasting av datafiler og på andre nye plattformer ta del i det brede NRK-tilbudet.

Slik sett har svært mye forandret seg fra den ene og landets eneste radiokanal NRK kunne tilby fra 1933 og til den mediebedriften NRK er som opererer på en lang rekke plattformer og er blitt den kjempestore mediebedrift med rundt 3 500 medarbeidere plassert på 56 avdelinger Norge rundt.

Smarttelefonen endrer medievanene

I 2007 kom iPhone som den første smarttelefonen. Plutselig hadde vi internett med oss i lomma, og bruksmåten ble revolusjonerende enkel.

Å holde seg oppdatert via mobilen, se og lese nyheter, få meldinger og nyhetsvarsler ble raskt noe alle gjorde.

Selv om det er bare noen år siden, husker vi i dag knapt hvordan vi klarte oss før vi fikk smarttelefonen.

Video-glimt fra NRK-historien:

Åpning av radioens Program 2 1. september 1984. Kringkastingssjef Bjartmar Gjerde redgjør for planene.

Åpning av radioens Program 2 - P2 - 1984

NRK tar i bruk det nye kringkastingssenteret på Tyholt, Trondheim - 20. november 1987. Innslag fra Dagsrevyen. NRKs styreformann Halvor STENSTADVOLD forteller om betydningen av det nye senteret. Rundttur i bygget.

NRK Tyholt tas i bruk - innslag i Dagsrevyen

Dagsrevyinnslag fra 1. septemember 1984 når NRK Program 2 går over til ordinær drift.

Radioens P2 offisiell åpning 1984