Informasjon fra NRK

NRKs historie

Med tre TV-kanaler, 14 radiokanaler, nettstedet NRK.no og tilbud på andre plattformer byr NRK på et bredt medietilbud. Det begynte med en radiokanal i 1933.

Alvorlige øyeblikk, morsomme øyeblikk - øyeblikk vi aldri glemmer. NRK forvalter nasjonens hukommelse.

Alvorlige øyeblikk, morsomme øyeblikk - øyeblikk vi aldri glemmer. NRK forvalter nasjonens hukommelse.

På 1920-tallet kom radioen til Norge. Et nytt medium som for første gang gjorde det mulig å nå en hel nasjon med et budskap på direkten.

I løpet av noen år fikk vi flere private kringkastingsselskaper i Norge. Men i Norge som i våre naboland ble det å drive kringkasting snart definert som en offentlig oppgave.

Vi fikk et statlig kringkastingsselskap som til og med fikk monopol på alt som hadde med radio og senere tv å gjøre. Slik var det i nærmere 50 år.

Se også:

Begynte med en radiokanal

Fra starten i 1933 til først på 1980-tallet var NRK alene om å drive kringkasting i Norge.

Fram til 1954 var det radiosendinger NRK eller Norsk Rikskringkasting tilbød. En radiokanal som sendte programmer på dag og kveldstid med sendepauser innimellom.

I 1954 ble det startet prøvesendinger med fjernsyn, og i 1960 var det klart for ordinære TV-sendinger.

Farge-fjernsyn

I starten var fjernsynet kun svart-hvitt-bilder. I 1972 kom farvefjernsynet. Jon Skolmen t v og Trond Kirkvaag markerer her overgangen til farvefjernsyn.

Foto: NRK

I 1984 kom radiokanal nummer to, i 1993 fikk vi trekanalradioen og i dag har NRK 14 radiokanaler.

I 1996 fikk NRK sin andre TV-kanal og i 2007 den tredje slik at NRK i dag tilbyr tre kanaler. Den tredje TV-kanalen er på dagtid en barnekanal, NRK Super og en ungdomskanal på kvelds- og nattetid som NRK3.

I 1995 la NRK ut sine første internettsider. I dag er nrk.no landets nest største nettsted.

Jens Haftorn minnes den gang han jobbet med spolebåndopptagere i NRK. Jens Haftorn er del av historiegruppa i NRK som har tatt vare på mye teknisk utstyr NRK har brukt siden starten i 1933. 
Nå tar Teknisk Museum over 1300 av gjenstandene. En reportasjebil er er også tatt vare på. Noen av gjenstandene vil nok dukke opp i framtidige utstillinger på Norsk Teknisk Museum, men for den som ikke vil vente på det, kan man også finne dem i Digitalt Museum på nettet.

Jens Haftorn minnes den gang han jobbet med spolebåndopptagere i NRK. Historiegruppa i NRK har tatt vare på mye teknisk utstyr. Nå har Teknisk Museum tatt over 1300 av gjenstandene.

NRK-monopolet blir brutt

Først på 1980-tallet ble en politisk enighet om at det skulle bli en slutt på kringkastingsmonopolet.

Andre enn NRK skulle få slippe til for å lage både fjernsyn og radio.

For NRK betød det en stor forandring. I monopoltiden kunne folk velge om de ville se eller høre på NRK. Noe annet alternativ fantes ikke.

I dag kan folk velge å se eller høre akkurat hva de selv ønsker. Via nett, kabel, og satellitter kan folk flest velge og vrake mellom TV- og radiokanaler og norske som internasjonale nettilbud.

Men fortsatt er NRK et førstevalg for norske mediebrukere. NRK1 er Norges største TV-kanal og NRK P1 Norges største radiokanal og nrk.no Norges nest største nettsted.

Nær ni av ti bruker et eller flere NRK-tilbud en vanlig dag.

NRKs brede medietilbud

NRKs brede medietilbud kan du i dag benytte deg via en lang rekke tjenester og plattformer.

Mobilen blir stadig flittigere brukt for å tilegne seg også NRKs innhold. Teknologisk utvikling og medievaner som endrer seg raskere enn noensinne gir også NRK nye utfordringer.

Derfor brukes det mye tid og ressurser å tilby alt det gode NRK-innholdet på de plattformene som folk er på og bruker. Om det er via et tradisjonelt TV-apparat, via Snapchat, You Tube, mobilen eller bilradioen.

Via mobilen kan følge med på nyheter og alt annet på nrk.no, se alle NRKs TV-programmer og høre alle NRKs radioprogrammer. En rekke NRK-apper gjør det lettere å benytte seg av NRKs tilbud.

Da fjernsynet kom til Bodø, med reporter Jan P. Jansen

I 1960 startet NRK med sine tv-sendinger. Men likevel det tok flere år før hele Norge kunne ta del i fjernsynseventyret. 16. desember 1964 hadde Dagsrevyen dette innslaget om at fjernsynet nå kommer til Nord-Norge.

Mer NRK-historie:

I skyggen av grunnlovsjubileet i morra, er det også et 80-årsjubileum i Vadsø.
På selveste 17. mai er det nemlig 80 år siden NRK etablerte sitt første distriktskontor. 
Det var gode grunner til at det skjedde nettopp i Finnmark. 
Han er dagens representant for en virksomhet som strekker seg 80 år tilbake i tida. Det var i Finnmark at NRK åpnet sitt aller første distriktskontor. Og når du hører hvorfor historien om radioen ble skrevet nettopp i Vadsø, skjønner du at 1934 virkelig er gamle dager:
- Myndighetene sørpå var redd for det de kalte den finske fare. Det var kraftige radiosendere i Finland og mange finske innvandrere i Finnmark, og de trengte en motvekt mot det - de ville drive fornorsking. I tillegg var vi nær nabo med et revolusjonært Sovjet, og hadde behov for å bygge norsk selvstendighet.
NRK-huset i Vadsø ble bygget rett etter krigen. Det som virkelig ruvet i byen - radiomastene - forsvant med et smell i 2003. TV-bilder fra 3. april 2003, filnavn RADIOMASTER
Mellombølgesenderen var utdatert - og den deler skjebne med svært mye annen teknologi.
Geir: Da de var på reportasjetur i 1937, hadde de to og et halvt tonn utstyr med seg. Da spilte de inn lyden på grammofonplater. Siste jeg var på radio på direkten, brukte jeg bare denne her. Det som gikk i en lastebil før går stort sett i en moderne smarttelefon
Geir Samuelsen blir med på flyttelasset til Alta. Her kommer hovedkontoret for det nye selvstendige NRK Finnmark - nå som ti års samboerskap med Troms går mot slutten.
synk Morten
Det var historisk begrunnet i sin tid. Behovene har endret seg, og derfor flytter vi også til Alta.
Vadsøværingene sa hva de mente om å flytte hovedkontoret, men redaktøren er sikker på at fylkets største by er rett sted for framtida. 
Vi skal ikek flytte fra Øst-Finnmark som mange tropr. Sterkt til stede i øst. Hoved kontor ALta. Dette er bare rett og slett fanatstisk.

NRK fikk sitt første distriktskontor allerede i 1934 - i Finnmark.

Offentlig eid allmennkringkaster

NRK er et statlig aksjeselskap hvor Kulturdepartementet er selskapets generalforsamling og bestemmer over NRK ved å oppnevne selskapets styre.

Det er Stortinget som setter rammene for NRKs oppdrag. Dette er definert både gjennom en NRK-plakat, vedtekter og en kringkastingslov.

Lisensen er enn så lenge knyttet til det å ha et fjernsynsapparat. Har du et fjernsynsapparat som du kan se TV med må du betale en årlig kringkastingsavgift på rundt 3 000 kroner.

Lisensinntektene går i sin helhet til NRK. Rundt 97 prosent av NRKs inntekter på bortimot seks milliarder kroner kommer fra lisensen eller kringkastingsavgiften.

Video-glimt fra NRK-historien:

Åpning av radioens Program 2 1. september 1984. Kringkastingssjef Bjartmar Gjerde redgjør for planene.

Åpning av radioens Program 2 - P2 - 1984

NRK tar i bruk det nye kringkastingssenteret på Tyholt, Trondheim - 20. november 1987. Innslag fra Dagsrevyen. NRKs styreformann Halvor STENSTADVOLD forteller om betydningen av det nye senteret. Rundttur i bygget.

NRK Tyholt tas i bruk - innslag i Dagsrevyen

Dagsrevyinnslag fra 1. septemember 1984 når NRK Program 2 går over til ordinær drift.

Radioens P2 offisiell åpning 1984