Informasjon fra NRK

NRKs historie

Helt siden 1933 har NRK tilbudt et bredt og variert medietilbud til det norske publikum. Det begynte med en radiokanal.

Alvorlige øyeblikk, morsomme øyeblikk - øyeblikk vi aldri glemmer. NRK forvalter nasjonens hukommelse.

Alvorlige øyeblikk, morsomme øyeblikk - øyeblikk vi aldri glemmer. NRK forvalter nasjonens hukommelse.

I mange år hadde NRK monopol på all kringkasting i Norge. Men fortsatt hvor konkurransen er knallhard om folks oppmerksomhet bruker rundt ni av ti et eller flere av NRKs tilbud i løpet av en vanlig dag.

Kringkasting - som betydde radio de første tiårene - kom som det nye massemediet til Norge på 1920-tallet.

Oppdagelsen av at man kunne sende av gårde lydbølger over lange avstander og fange de opp igjen med en spesiell mottaker, en radio, gjorde at radioselskaper raskt ble etablert verden over.

Før radiomediet ble oppdaget og tatt i bruk først på 1900-tallet var det ingen rask måte å kommunisere til en stor gruppe mennesker. Det fantes aviser, og telegraf hadde man hatt en stund, men radiomediet var det første effektive massemedium.

Norsk Rikskringkasting opprettes i 1933

I Norge fikk vi de første private radiokanalene på 1920-tallet, men i 1933 bestemte Stortinget at all norsk kringkasting skulle samles i et statlig eid selskap som også fikk monopol.

Det betydde at fra 1933 og fram til begynnelsen av 1980-tallet var det bare NRK som drev kringkasting i Norge. Radio fra 1933 og fjernsyn i ordinær drift fra 1960.

Den ene radiokanalen har blitt til 14 kanaler, tre TV-kanaler har kommet til og NRK-innholdet kan du i dag tilegne deg på en hel rekke plattformer.

Snart 100 år etter starten er NRK eller Norsk Rikskringkasting fortsatt et førstevalg. Nær ni av ti benytter seg av et eller flere NRK-tilbud daglig.

Radioen kommer

Da radioen kom radioen til Norge var den et nytt medium som for første gang gjorde det mulig å nå en hel nasjon med et budskap på direkten.

I løpet av noen år fikk vi flere private kringkastingsselskaper i Norge. Men i Norge som i våre naboland ble det å drive kringkasting snart definert som en offentlig oppgave.

Vi fikk et statlig kringkastingsselskap som til og med fikk monopol på alt som hadde med radio og senere tv å gjøre. Slik var det i nærmere 50 år.

Så kom fjernsynet

I 1954 ble det startet prøvesendinger med fjernsyn, og i 1960 var det klart for ordinære TV-sendinger.

60 ÅR MED FJERNSYN.
Den 20. august 2020 er det 60 år sidan fjernsynet her til lands vart oppsielt opna. Det vart høgtideleg opna av Kong Olav i studio A på Marienlyst laurdag 20. august 1960. 
I Arkivgull tar vi eit tilbakeblikk på dette - og endå lengre tilbake i fjernsynshistoria. For prøvesendingar 
starta i 1954, og før den tid hadde folk i Oslo fått demonstrert fjernsyn på ei stor radiomønstring i hovudstaden.

60 ÅR MED FJERNSYN: Den 20. august 2020 er det 60 år sidan fjernsynet her til lands vart oppsielt opna. Det vart høgtideleg opna av kong Olav.

Monopoltiden over

Rundt 1980 ble det både vanskelig rent teknisk å beholde et kringkastingsmonopol, og også politisk kom det ønsker om at andre enn NRK skulle få drive på med radio og TV.

Derfor fikk vi først på 1980-tallet både lokale radio- og TV-stasjoner, og både fra utlandet og innenlands ble det snart flere radio- og TV-alternativer til NRK.

Det betydde også en stor omstilling for NRK. Før hadde ikke publikum noe alternativ til NRKs tilbud, nå ble NRK et av mange valg.

Det betydde at NRK også måtte justere sitt tilbud i takt med den nye medieverden.

I 1984 kom radiokanal nummer to, i 1993 fikk vi trekanalradioen og i dag har NRK 14 radiokanaler.

I 1996 fikk NRK sin andre TV-kanal og i 2007 den tredje slik at NRK i dag tilbyr tre kanaler. Den tredje TV-kanalen er på dagtid en barnekanal, NRK Super og en ungdomskanal på kvelds- og nattetid som NRK3.

I 1995 la NRK ut sine første internettsider. I dag er nrk.no landets nest største nettsted.

I dag tilbys NRK-innholdet på en rekke plattformer. Smarttelefonen blir mer brukt. Her får vi både vite hva som har skjedd, her kan vi følge serier, høre podkast, sjekke været og laste ned og ta del i det vi vil fra NRKs brede innholdspakke.

Jens Haftorn minnes den gang han jobbet med spolebåndopptagere i NRK. Jens Haftorn er del av historiegruppa i NRK som har tatt vare på mye teknisk utstyr NRK har brukt siden starten i 1933. 
Nå tar Teknisk Museum over 1300 av gjenstandene. En reportasjebil er er også tatt vare på. Noen av gjenstandene vil nok dukke opp i framtidige utstillinger på Norsk Teknisk Museum, men for den som ikke vil vente på det, kan man også finne dem i Digitalt Museum på nettet.

Jens Haftorn minnes den gang han jobbet med spolebåndopptagere i NRK. Historiegruppa i NRK har tatt vare på mye teknisk utstyr. Nå har Teknisk Museum tatt over 1300 av gjenstandene.

NRK-monopolet blir brutt

Mens det i monopoltiden folks valg var om de ville se eller høre på NRK, kan publikum i dag velge å se eller høre akkurat hva de selv ønsker. Via telefonen, nett, kabel eller satellitter kan folk velge mellom et bredt innholdstilbud.

Globale aktører er like lett tilgjengelig som norske innholdsleverandører. Derfor slår også NRK fast i sin langtidsstrategi at å levere "i verdensklasse" er en nødvendighet for fortsatt å være nordmenns førstevalg for medieinnhold.

Og slik er det fortsatt . NRK1 er Norges største TV-kanal og NRK P1 Norges største radiokanal og nrk.no Norges nest største nettsted.

Nær ni av ti bruker et eller flere NRK-tilbud en vanlig dag.

NRKs brede medietilbud

NRKs brede medietilbud kan du i dag benytte deg via en lang rekke tjenester og plattformer.

Mobilen blir stadig flittigere brukt for å tilegne seg også NRKs innhold. Teknologisk utvikling og medievaner som endrer seg raskere enn noensinne gir også NRK nye utfordringer.

Derfor brukes det mye tid og ressurser å tilby alt det gode NRK-innholdet på de plattformene som folk er på og bruker. Om det er via et tradisjonelt TV-apparat, via Snapchat, You Tube, mobilen eller bilradioen.

Via mobilen kan følge med på nyheter og alt annet på nrk.no, se alle NRKs TV-programmer og høre alle NRKs radioprogrammer. En rekke NRK-apper gjør det lettere å benytte seg av NRKs tilbud.

Da fjernsynet kom til Bodø, med reporter Jan P. Jansen

I 1960 startet NRK med sine tv-sendinger. Men likevel det tok flere år før hele Norge kunne ta del i fjernsynseventyret. 16. desember 1964 hadde Dagsrevyen dette innslaget om at fjernsynet nå kommer til Nord-Norge.

Mer NRK-historie:

I skyggen av grunnlovsjubileet i morra, er det også et 80-årsjubileum i Vadsø.
På selveste 17. mai er det nemlig 80 år siden NRK etablerte sitt første distriktskontor. 
Det var gode grunner til at det skjedde nettopp i Finnmark. 
Han er dagens representant for en virksomhet som strekker seg 80 år tilbake i tida. Det var i Finnmark at NRK åpnet sitt aller første distriktskontor. Og når du hører hvorfor historien om radioen ble skrevet nettopp i Vadsø, skjønner du at 1934 virkelig er gamle dager:
- Myndighetene sørpå var redd for det de kalte den finske fare. Det var kraftige radiosendere i Finland og mange finske innvandrere i Finnmark, og de trengte en motvekt mot det - de ville drive fornorsking. I tillegg var vi nær nabo med et revolusjonært Sovjet, og hadde behov for å bygge norsk selvstendighet.
NRK-huset i Vadsø ble bygget rett etter krigen. Det som virkelig ruvet i byen - radiomastene - forsvant med et smell i 2003. TV-bilder fra 3. april 2003, filnavn RADIOMASTER
Mellombølgesenderen var utdatert - og den deler skjebne med svært mye annen teknologi.
Geir: Da de var på reportasjetur i 1937, hadde de to og et halvt tonn utstyr med seg. Da spilte de inn lyden på grammofonplater. Siste jeg var på radio på direkten, brukte jeg bare denne her. Det som gikk i en lastebil før går stort sett i en moderne smarttelefon
Geir Samuelsen blir med på flyttelasset til Alta. Her kommer hovedkontoret for det nye selvstendige NRK Finnmark - nå som ti års samboerskap med Troms går mot slutten.
synk Morten
Det var historisk begrunnet i sin tid. Behovene har endret seg, og derfor flytter vi også til Alta.
Vadsøværingene sa hva de mente om å flytte hovedkontoret, men redaktøren er sikker på at fylkets største by er rett sted for framtida. 
Vi skal ikek flytte fra Øst-Finnmark som mange tropr. Sterkt til stede i øst. Hoved kontor ALta. Dette er bare rett og slett fanatstisk.

NRK fikk sitt første distriktskontor allerede i 1934 - i Finnmark.

Offentlig eid allmennkringkaster

NRK er et statlig aksjeselskap hvor Kulturdepartementet er selskapets generalforsamling og bestemmer over NRK ved å oppnevne selskapets styre.

Det er Stortinget som setter rammene og legger føringene for NRKs oppdrag. NRKs samfunnsoppdrag er definert både gjennom via NRK-plakat, vedtekter for NRK og en kringkastingslov.

Finansiert gjennom egen NRK-skatt

Til og med 2019 har NRK blitt finansiert via en egen kringkastingsavgift eller lisens som har vært knyttet til det å eie et fjernsynsapparat.

I en tid hvor NRK-innholdet tilbys på en rekke ulike plattformer, har det gått ut litt på dato å videreføre en slik apparatavgift.

Fra og med 2020 vil NRK derfor finansieres over statsbudsjettet og lisensen erstattes av en egen NRK-satt. Det betyr at alle som har en viss inntekt må være med på å betale for NRK over skatteseddelen.

I praksis vil en vanlig hustand betale om lag det samme i NRK-skatt som de før betalte i kringkastingsavgift, men avgiften vil ikke lenger være knyttet til det å eie et fjernsynsapparat.

Og totalt sett vil fortsatt så å si alle NRKs inntekter (rundt 95 prosent) komme fra denne spesifikken skatten slik det også har vært tidligere.

NRKs totale inntekter har de siste årene ligget på rundt seks milliarder kroner.

NRK har i 2019 rundt 3400 medarbeidere fordelt på rundt 50 kontorer rundt om i Norge.

Video-glimt fra NRK-historien:

Åpning av radioens Program 2 1. september 1984. Kringkastingssjef Bjartmar Gjerde redgjør for planene.

Åpning av radioens Program 2 - P2 - 1984

NRK tar i bruk det nye kringkastingssenteret på Tyholt, Trondheim - 20. november 1987. Innslag fra Dagsrevyen. NRKs styreformann Halvor STENSTADVOLD forteller om betydningen av det nye senteret. Rundttur i bygget.

NRK Tyholt tas i bruk - innslag i Dagsrevyen

Dagsrevyinnslag fra 1. septemember 1984 når NRK Program 2 går over til ordinær drift.

Radioens P2 offisiell åpning 1984

Farge-fjernsyn

I starten var fjernsynet kun svart-hvitt-bilder. I 1972 kom farvefjernsynet. Jon Skolmen t v og Trond Kirkvaag markerer her overgangen til farvefjernsyn.

Foto: NRK