Hopp til innhold
Info fra NRK

NRKs distriktskontorer

Fra hele landet til hele landet: De ti distriktskontorene er viktige for at NRK skal kunne tilby et bredt og sammensatt medietilbud for alle som bor i Norge.

NRKs redaksjonelle tilstedeværelse landet rundt 2021.

NRK har en svært desentralisert organisasjon med store og små kontorer rundt 50 ulike steder rundt om i hele Norge.

Foto: NRK

Å være tett på publikum og bidra til å binde Norge sammen, er kjernen i oppdraget til distriktsvirksomheten i NRK.

Hver dag jobber 880 medarbeidere rundt om på 42 kontorer med å by på nyheter og annen programproduksjon, for et lokalt og nasjonalt publikum.

Marius Lillelien

Marius Lillelien er distriktsredaktør i NRK.

Foto: Ole Kaland / NRK

Tilstede – og tett på

NRK tilpasset sitt distriktstilbud til de nye fylkene fra årsskiftet 2019/2020 både i organisasjon og innhold. NRK har nå ti distriktskontor, noe som betyr ett distriktskontor i hvert fylke. Den geografiske tilstedeværelsen i hvert fylke er slik:

 • NRK Troms og Finnmark: Hovedkontor i Tromsø, redaksjoner og lokalkontorer i Harstad, Finnsnes, Alta, Hammerfest, Vadsø og Kirkenes.
 • NRK Nordland: Hovedkontor i Bodø, og lokalkontorer i Brønnøysund, Mo i Rana, Svolvær og Narvik.
 • NRK Trøndelag: Hovedkontor i Trondheim, og lokalkontorer og redaksjoner i Steinkjer, Namsos og Brekstad.
 • NRK Innlandet: Hovedkontor på Lillehammer, og redaksjoner og lokalkontor på Hamar, Gjøvik, Kongsvinger og Leira.
 • NRK Møre og Romsdal: Hovedkontor i Ålesund, og lokalkontor i Ulsteinvik, Molde og Kristiansund.
 • NRK Vestland: Hovedkontor i Bergen, og redaksjoner og lokalkontor i Førde, Nordfjordeid, Sogndal, Odda og Stord.
 • NRK Rogaland: Hovedkontor i Stavanger, og lokalkontor i Haugesund.
 • NRK Sørlandet: Hovedkontor i Kristiansand, og lokalkontor i Flekkefjord og Arendal.
 • NRK Vestfold og Telemark: Hovedkontor i Porsgrunn og redaksjon i Tønsberg.
 • NRK Oslo og Viken: Distriktskontoret har redaksjoner i Oslo, Fredrikstad, Drammen og Ål.

Videre er distriktsdivisjonen organisert i fire regioner hvor vi finner igjen de ti distriktskontorene slik:

 • Region Nord - NRK Nordland og NRK Troms og Finnmark: Regionredaktør Nina Einem.
 • Region Midt - NRK Innlandet, NRK Trøndelag og NRK Møre og Romsdal): Regionredaktør Eivind Undrum Jacobsen.
 • Region Vest - NRK Vestland og NRK Rogaland: Regionredaktør Rune Møklebust.
 • Region Sørøst - NRK Sørlandet, NRK Vestfold og Telemark og NRK Oslo og Viken: Regionredaktør Heidi Pleym.

Rundt om i landet har også NRK Sapmi egne kontorer. Dette gjør at NRK er tett på publikum rundt om i hele Norge.

- NRKs viktigste oppgave er å samle og engasjere alle som bor i Norge. Det er det ikke mulig å få til uten Distriktsdivisjonen. Vi har flinke folk i hele landet som bidrar til å binde Norge sammen. Vi må bygge videre på det gode arbeidet som har vært gjort og vi må i likhet med resten av NRK fortsette med å knekke nye koder, sier NRKs distriktsdirektør, Marius Lillelien.

Se også:

Se bilder:

 • Stort bilde her er NRK landet over

Fra 60 til 200 medarbeidere

Størrelsen på kontorene er svært ulik. Fra rundt 60 til rundt 200. Størrelsen er dels bestemt ut fra hvor mange fylker de enkelte avdelinger dekker og dels ut fra hvor mye riksproduksjon de ulike kontorene har ansvaret for.

De største avdelingene med flere store produksjonsmiljø finnes på kontorene i Bergen, Trondheim og Tromsø.

NRK Vestland i Bergen har for eksempel ansvaret for Norge Rundt og naturprogrammene i NRK, mens NRK Trøndelag i Trondheim har ansvar for livssyn og populærvitenskap og i Tromsø lages det mye barne-tv.

Alle kontorene lager innhold for hele landet i tillegg til egne sendinger.

Splitter sendenettet

På Norges største radiokanal - NRK P1 - splittes sendenettet flere ganger daglig slik at distriktssendingene slipper til. På Norges største TV-kanal - NRK1 - splittes også sendenettet slik at regionale TV-nyheter kan sendes.

NRK er alene i Norge om å ha et sendenett som kan splittes. Det gir NRK en unik mulighet til å tilby et tilbud som samtidig både er lokalt og nasjonalt.

Distriktsradio

Alle distriktskontorene tilbyr distriktssendinger på radiokanalen NRK P1. Tre timer om morgenen (0600 - 0900) og tre timer om ettermiddagen (14.00 - 17.00).

I tillegg kommer nyhetsoppdateringer hver time mellom kl 06 og 17 på hverdager, og mellom kl 8 og 12 på lørdager.

NRK P1+ sender lokale nyhetsoppdateringer på morgen- og formiddagstid rett etter Dagsnytt.

Regionale TV-sendinger på NRK1

I etterkant av Dagsrevyen og før Kveldsnytt sendes det regionale TV-sendinger på NRK TV og på NRK1:

Se også: Det lokale NRK-tilbudet f o m 2020

Flommen i Re i Vestfold

NRK-journalist John-André Samuelsen forteller om flommens herjinger i Re i Vestfold. En av rundt 900 distriktskontor-ansatte som hver eneste dag rapporterer om store som små hendelser i vårt langstrakte land.

Nett og sosiale medier

Alle distriktskontorene har egne nettportaler med nyheter og annet redaksjonelt innhold.

Distriktskontorene publiserer også redaksjonelt innhold på sosiale medier som Twitter, Facebook, Snapchat og andre plattformer.

Se: nrk.no/norge

Egen samisk divisjon

Et eget samisk programtilbud lages av NRK Sápmi. Sápmi har hovedsete i Karasjok og har flere lokalkontorer rundt om i Norge.

Les mer: Dette er NRK Sápmi

Distriktskontorenes historie

Det første distriktskontoret - i Finnmark - ble opprettet allerede i 1934. Samtidig hadde NRK tidlig egne kontorer i de store byene. Flere av disse var en videreføring av de private kringkasterne som laget radio før Stortinget valgte å samle all kringkasting i Norge i et statseid selskap.

Et selskap - altså NRK - som til og med hadde monopol på all kringkastingsvirksomhet i landet. Slik var det i nesten 50 år. Fra 1933 til først på 1980-tallet.

Fram til slutten av 1950-tallet var en radiokanal NRKs tilbud til folket. På 1950-tallet ble det startet prøvesendinger med fjernsyn og fra 1960 begynte NRK med ordinære fjernsynssendinger.

Les mer: NRKs historie

I skyggen av grunnlovsjubileet i morra, er det også et 80-årsjubileum i Vadsø.
På selveste 17. mai er det nemlig 80 år siden NRK etablerte sitt første distriktskontor. 
Det var gode grunner til at det skjedde nettopp i Finnmark. 
Han er dagens representant for en virksomhet som strekker seg 80 år tilbake i tida. Det var i Finnmark at NRK åpnet sitt aller første distriktskontor. Og når du hører hvorfor historien om radioen ble skrevet nettopp i Vadsø, skjønner du at 1934 virkelig er gamle dager:
- Myndighetene sørpå var redd for det de kalte den finske fare. Det var kraftige radiosendere i Finland og mange finske innvandrere i Finnmark, og de trengte en motvekt mot det - de ville drive fornorsking. I tillegg var vi nær nabo med et revolusjonært Sovjet, og hadde behov for å bygge norsk selvstendighet.
NRK-huset i Vadsø ble bygget rett etter krigen. Det som virkelig ruvet i byen - radiomastene - forsvant med et smell i 2003. TV-bilder fra 3. april 2003, filnavn RADIOMASTER
Mellombølgesenderen var utdatert - og den deler skjebne med svært mye annen teknologi.
Geir: Da de var på reportasjetur i 1937, hadde de to og et halvt tonn utstyr med seg. Da spilte de inn lyden på grammofonplater. Siste jeg var på radio på direkten, brukte jeg bare denne her. Det som gikk i en lastebil før går stort sett i en moderne smarttelefon
Geir Samuelsen blir med på flyttelasset til Alta. Her kommer hovedkontoret for det nye selvstendige NRK Finnmark - nå som ti års samboerskap med Troms går mot slutten.
synk Morten
Det var historisk begrunnet i sin tid. Behovene har endret seg, og derfor flytter vi også til Alta.
Vadsøværingene sa hva de mente om å flytte hovedkontoret, men redaktøren er sikker på at fylkets største by er rett sted for framtida. 
Vi skal ikek flytte fra Øst-Finnmark som mange tropr. Sterkt til stede i øst. Hoved kontor ALta. Dette er bare rett og slett fanatstisk.

NRK Finnmark er NRKs eldste distriktskontor. Nå på plass i nye lokaler i Alta sentrum.

Den store distriktskontorutbyggingen

På 1970- og 1980-tallet skjedde det en stor utbygging og satsing på distriktskontorene. Nye avdelinger ble opprettet og eksisterende kontorer ble utvidet både med nytt utstyr og flere ansatte.

Kontorene fikk også TV-utstyr, TV-studioer ble innredet og mye annet utstyr kom på plass. Det ble mye enklere å sende direkte. Opprustingen gjorde at distriktskontorene kunne utvide både sitt radio- og TV-tilbud kraftig.

Created by InfoDispatcher

Besøk distriktskontoret: Ta en kjapp rundtur gjennom NRK Troms sine lokaler da de hadde Åpen dag.

NRKs beredskapsrolle

Med sin tilstedeværelse og avdelinger landet rundt har NRK en viktig beredskapsrolle i forhold til å opplyse og informere folket når store alvorlige hendelser inntreffer og utvikler seg.

Radioens største kanal, NRK P1, og hovedkanalen på TV, NRK1, spiller sentrale roller i denne beredskapen, og det ryddes plass når nyhetsbildet krever det eller når informasjonsbehovet er stort.

Ved viktige regionale hendelser, spiller radioens distriktssendinger en viktig rolle. Distriktskontorene kan overstyre NRK P1s sendinger med regionalt innhold når det er behov for det.

Bli bedre kjent med programlederen og få et innblikk i hvordan Midtnytt forberedes og gjennomføres.

Slik lager NRK Trøndelag TV-nyhetsprogrammet Midtnytt. Odd Rune Wolden fulgte sine kolleger en vanlig kveld i kringkastingshuset på Tyholt i Trondheim direkte på Facebook. Her i opptak.

Oppdatering og utdyping

Hyppige oppdateringer, er på samme måte som muligheten til fordypning sentrale forutsetninger for NRKs samfunnsoppdrag.

Om morgenen er radioen stadig en viktig oppdateringskilde med tre timer lange distriktssendinger. På kveldstid sendes regionale TV-nyheter og distriktskontorene har egne nettsider som oppdateres jevnlig døgnet rundt.

Engasjementet er stort rundt NRK. Da NRK sendte Sommeråpent fra en båt langs norskekysten ble publikum oppfordret til å sende inn sine sommerbilder. 100 000 bilder kom til NRK og ble til denne flotte montasjen.