Informasjon fra NRK

NRKs distriktskontorer

Distriktsdivisjonen står for storparten av NRKs produksjon utenfor Marienlyst. Divisjonen er organisert i fire regioner og 10 distriktskontor.

NRK landet rundt.

NRKs distriktsdivisjon består av fire regioner, 10 distriktskontor og til sammen 48 kontorer landet rundt.

Foto: NRK

Distriktsdivisjonen har rundt 900 medarbeidere fordelt store som små NRK-kontorer godt spredt over det ganske land.

Distriktskontorene er ryggraden i NRKs virksomhet. Hver dag, året rundt, tråler de ansatte Norge på kryss og tvers, og forteller, på godt og på vondt, om det som skjer - via TV-en, radioen og nrk.no.

Fra hele landet til hele landet, har i alle år vært et mål for NRK.

Derfor har NRK bygd opp en svært desentralisert organisasjon, med rundt 50 kontorer, store som små, plassert ut over hele landet.

Fire regioner og 10 distriktskontor

Divisjonen er organisert i fire regioner og 10 distriktskontor:

 • Region Nord (Nordland, Troms og Finnmark): Regionredaktør Nina Einem.
 • Region Midt (Innlandet, Trøndelag, Møre og Romsdal): Regionredaktør Sigrid Gjellan.
 • Region Vest (Vestland, Rogaland): Regionredaktør Rune Møklebust.
 • Region Sør-Øst (Sørlandet, Vestfold og Telemark, Oslo og Viken): Regionredaktør Heidi Pleym.
Marte Iren Noreng Trøen t v og Kathrine Nygård holder hus ved NRK Sogn og Fjordane som praktikanter.

Fra hele landet til hele landet har i alle år vært et mål for NRK. Her er Marte Iren Noreng Trøen t v og Kathrine Nygård på jobb for NRK Sogn og Fjordane.

De 10 distriktsredaktørene er organisert under fire regionredaktører.

- NRKs viktigste oppgave er å samle og engasjere alle som bor i Norge. Det er det ikke mulig å få til uten Distriktsdivisjonen. Vi har flinke folk i hele landet som bidrar til å binde Norge sammen. Vi må bygge videre på det gode arbeidet som har vært gjort og vi må i likhet med resten av NRK fortsette med å knekke nye koder, sa NRKs nye distriktsdirektør, Marius Lillelien, da han ble ansatt i 2019.

Les også: Fra fem til fire regioner fra 16. mars 2020

NRKs distriktskontorer f o m 2020

 • NRK Troms og Finnmark (ny)
 • NRK Nordland
 • NRK Trøndelag
 • NRK Møre og Romsdal
 • NRK Vestland (ny)
 • NRK Rogaland
 • NRK Sørlandet
 • NRK Vestfold og Telemark (ny)
 • NRK Oslo og Viken (ny)
 • NRK Innlandet

Se også: Distriktsprogramrådene - de lokale kringkastingsråd

Se bildegalleri:

Fra 60 til 200 medarbeidere

Størrelsen på kontorene er svært ulik. Fra rundt 60 til rundt 200. Størrelsen er dels bestemt ut fra hvor mange fylker de enkelte avdelinger dekker og dels ut fra hvor mye riksproduksjon de ulike kontorene har ansvaret for.

De største avdelingene med flere store produksjonsmiljø finnes på kontorene i Bergen, Trondheim og Tromsø.

NRK Vestland i Bergen har for eksempel ansvaret for Norge Rundt og naturprogrammene i NRK, mens NRK Trøndelag i Trondheim har ansvar for livssyn og populærvitenskap og i Tromsø lages det mye barne-tv.

Alle kontorene lager innhold for hele landet i tillegg til egne sendinger.

Splitter sendenettet

På Norges største radiokanal - NRK P1 - splittes sendenettet flere ganger daglig slik at distriktssendingene slipper til. På Norges største tv-kanal - NRK1 - splittes også sendenettet slik at regionale tv-nyheter kan sendes.

NRK er alene i Norge om å ha et sendenett som kan splittes. Det gir NRK en unik mulighet til å tilby et tilbud som samtidig både er lokalt og nasjonalt.

Distriktsradio

Alle distriktskontorene tilbyr distriktssendinger på radiokanalen NRK P1. Tre timer om morgenen (0600 - 0900) og tre timer om ettermiddagen (14.00 - 17.00).

I tillegg kommer nyhetsoppdateringer hver time mellom kl 06 og 17 på hverdager, og mellom kl 8 og 12 på lørdager.

Dette er det lokale radiotilbudet fra NRK fra og med 2020:

Oslo og Viken: Lokale radiosendinger morgen og ettermiddag fra Oslo, Drammen og Fredrikstad for de ulike delene av fylkene Oslo og Viken.

Vestfold og Telemark: Lokale morgensendinger fra Tønsberg og Porsgrunn, felles ettermiddagssendinger fra Porsgrunn.

Agder: Lokale morgen- og ettermiddagssendinger som før.

Rogaland: Lokale morgen- og ettermiddagssendinger som før.

Vestland: Egne lokale morgen og ettermiddagssendinger for Hordaland og egne lokale morgen og ettermiddagssendinger for Sogn og Fjordane.

Innlandet: Lokale radiosendinger morgen og ettermiddag for hele det nye fylket.

Møre og Romsdal: Lokale morgen- og ettermiddagssendinger som før.

Trøndelag: Lokale morgen- og ettermiddagssendinger som før.

Nordland: Lokale morgen- og ettermiddagssendinger som før.

Troms og Finnmark: Egne lokale morgen- og ettermiddagssendinger for Troms og egne sendinger for Finnmark.

Regionale TV-sendinger på NRK1 f o m 2020

Fra 2020 er regionalsendingene på NRK1 flyttet og blir sendt i etterkant av Dagsrevyen.

Dette er de regionale TV-sendingene på tv.nrk.no og NRK1 f o m 2020:

Oslo og Viken: Felles regional tv-sending fra NRK Oslo og Viken. (Erstatter den tidligere Østfold-sendingen, Østlandssendingen (Oslo og Akershus) og den tidligere "Østafjells" (Buskerud, Telemark og Vestfold) fra NRK Oslo og Viken.

Vestfold og Telemark: Egen sending fra NRK Vestfold og Telemark.

Agder: Egen sending fra NRK Sørlandet.

Rogaland: Egen sending fra NRK Rogaland

Vestland: Egen sending (Vestlandsrevyen) fra NRK Vestland (som tidligere fra NRK Hordaland og NRK Sogn og Fjordane):

Innlandet: Egen sending fra NRK Innlandet.

Trøndelag: Egen sending (Midtnytt) fra NRK Trøndelag.

Møre og Romsdal: Egen sending fra NRK Møre og Romsdal.

Nordland: Egen sending fra NRK Nordland

Troms og Finnmark: Egen sending fra NRK Troms og Finnmark

Se også: Slik blir det lokale NRK-tilbudet f o m 2020

Flommen i Re i Vestfold

NRK-journalist John-André Samuelsen forteller om flommens herjinger i Re i Vestfold. En av rundt 1000 distriktskontor-ansatte som hver eneste dag rapporterer om store som små hendelser i vårt langstrakte land.

Nett og sosiale medier

Alle distriktskontorene har egne nettportaler med nyheter og annet redaksjonelt innhold.

Distriktskontorene publiserer også redaksjonelt innhold på sosiale medier som Twitter, Facebook, Snapchat og andre plattformer.

Se: nrk.no/norge

Egen samisk divisjon

Et eget samisk programtilbud lages av NRK Sápmi. Sápmi har hovedsete i Karasjok og har flere lokalkontorer rundt om i Norge.

Les mer: Dette er NRK Sápmi

Distriktskontorenes historie

Det første distriktskontoret - i Finnmark - ble opprettet allerede i 1934. Samtidig hadde NRK tidlig egne kontorer i de store byene. Flere av disse var en videreføring av de private kringkasterne som laget radio før Stortinget valgte å samle all kringkasting i Norge i et statseid selskap.

Et selskap - altså NRK - som til og med hadde monopol på all kringkastingsvirksomhet i landet. Slik var det i nesten 50 år. Fra 1933 til først på 1980-tallet.

Fram til slutten av 1950-tallet var en radiokanal NRKs tilbud til folket. På 1950-tallet ble det startet prøvesendinger med fjernsyn og fra 1960 begynte NRK med ordinære fjernsynssendinger.

I skyggen av grunnlovsjubileet i morra, er det også et 80-årsjubileum i Vadsø.
På selveste 17. mai er det nemlig 80 år siden NRK etablerte sitt første distriktskontor. 
Det var gode grunner til at det skjedde nettopp i Finnmark. 
Han er dagens representant for en virksomhet som strekker seg 80 år tilbake i tida. Det var i Finnmark at NRK åpnet sitt aller første distriktskontor. Og når du hører hvorfor historien om radioen ble skrevet nettopp i Vadsø, skjønner du at 1934 virkelig er gamle dager:
- Myndighetene sørpå var redd for det de kalte den finske fare. Det var kraftige radiosendere i Finland og mange finske innvandrere i Finnmark, og de trengte en motvekt mot det - de ville drive fornorsking. I tillegg var vi nær nabo med et revolusjonært Sovjet, og hadde behov for å bygge norsk selvstendighet.
NRK-huset i Vadsø ble bygget rett etter krigen. Det som virkelig ruvet i byen - radiomastene - forsvant med et smell i 2003. TV-bilder fra 3. april 2003, filnavn RADIOMASTER
Mellombølgesenderen var utdatert - og den deler skjebne med svært mye annen teknologi.
Geir: Da de var på reportasjetur i 1937, hadde de to og et halvt tonn utstyr med seg. Da spilte de inn lyden på grammofonplater. Siste jeg var på radio på direkten, brukte jeg bare denne her. Det som gikk i en lastebil før går stort sett i en moderne smarttelefon
Geir Samuelsen blir med på flyttelasset til Alta. Her kommer hovedkontoret for det nye selvstendige NRK Finnmark - nå som ti års samboerskap med Troms går mot slutten.
synk Morten
Det var historisk begrunnet i sin tid. Behovene har endret seg, og derfor flytter vi også til Alta.
Vadsøværingene sa hva de mente om å flytte hovedkontoret, men redaktøren er sikker på at fylkets største by er rett sted for framtida. 
Vi skal ikek flytte fra Øst-Finnmark som mange tropr. Sterkt til stede i øst. Hoved kontor ALta. Dette er bare rett og slett fanatstisk.

NRK Finnmark er NRKs eldste distriktskontor. Nå på plass i nye lokaler i Alta sentrum.

Den store distriktskontorutbyggingen

På 1970- og 1980-tallet skjedde det en stor utbygging og satsing på distriktskontorene. Nye avdelinger ble opprettet og eksisterende kontorer ble utvidet både med nytt utstyr og flere ansatte.

Kontorene fikk også tv-utstyr, tv-studioer ble innredet og mye annet utstyr kom på plass. Det ble mye enklere å sende direkte. Oopprustingen gjorde at distriktskontorene kunne utvide både sitt radio- og tv-tilbud kraftig.

Created by InfoDispatcher

Besøk distriktskontoret: Ta en kjapp rundtur gjennom NRK Troms sine lokaler da de hadde Åpen dag.

NRKs beredskapsrolle

Med sin tilstedeværelse og avdelinger landet rundt har NRK en viktig beredskapsrolle i forhold til å opplyse og informere folket når store alvorlige hendelser inntreffer og utvikler seg.

Radioens største kanal, NRK P1, og hovedkanalen på tv, NRK1, spiller sentrale roller i denne beredskapen, og det ryddes plass når nyhetsbildet krever det eller når informasjonsbehovet er stort.

Ved viktige regionale hendelser, spiller radioens distriktssendinger en viktig rolle. Distriktskontorene kan overstyre NRK P1s sendinger med regionalt innhold når det er behov for det.

Bli bedre kjent med programlederen og få et innblikk i hvordan Midtnytt forberedes og gjennomføres.

Slik lager NRK Trøndelag TV-nyhetsprogrammet Midtnytt. Odd Rune Wolden fulgte sine kolleger en vanlig kveld i kringkastingshuset på Tyholt i Trondheim direkte på Facebook. Her i opptak.

Nett og mobil

Å være tilstede med et godt tilbud på nett og mobil blir en stadig viktigere oppgave. Et nyhetssenteret er det nye navet for løpende dekning av nyheter og store hendelser, og skal sikre samarbeid på tvers av plattformer.

Oppdatering og utdyping

Hyppige oppdateringer, er på samme måte som muligheten til fordypning sentrale forutsetninger for NRKs samfunnsoppdrag.

Om morgenen er radioen stadig en viktig oppdateringskilde med tre timer lange distriktssendinger. På kveldstid sendes regionale tv-nyheter og distriktskontorene har egne nettsider som oppdateres jevnlig døgnet rundt.

Engasjementet er stort rundt NRK. Da NRK sendte Sommeråpent fra en båt langs norskekysten ble publikum oppfordret til å sende inn sine sommerbilder. 100 000 bilder kom til NRK og ble til denne flotte montasjen.

Fra hele landet til hele landet

Med basis i norsk språk og kultur speiler NRK norsk virkelighet og tilbyr et bredt fjernsyn-, radio- og nettilbud.

Bortimot ni av ti nordmenn bruker ett eller flere av NRKs tilbud en vanlig dag. Det gir NRK en helt unik posisjon i det norske medielandskapet.

Lokal tilstedeværelse har i alle år vært svært viktig for NRKs unike posisjon i norsk samfunnsliv.

Video NRK skremte bursdagsbarna på direkte radio

Med et smil om munnen og en lang hestehale tråler John Inge Johansen Lofoten og Vesterålen som NRKs ensomme rytter på konstant jakt etter gode historier. Litt uheldig var han da han intervjuet bursdagsbarna Sigrid og Maja Sørensen.

Les også: