Hopp til innhold

Legen blir ikke straffet etter Djabrails død

Riksadvokaten avviser foreldrenes klage. – Legen er fortsatt dypt ulykkelig over feilen som ble gjort.

Djabrail

DØDE ETTER FEILBEHANDLING: Kreftsyke Djabrail Sulejmanov (6) ble feilbehandlet på Haukeland 22. august i fjor.

Foto: Privat

I en fersk avgjørelse har Riksadvokaten bestemt at henleggelsen av saken mot legen opprettholdes i Djabrail-saken. Seksåringens foreldre ønsket at legen som satte feil sprøyte i sønnens hode skulle straffeforfølges.

– Nå er saken endelig avgjort. Klagen er ikke tatt til følge, konstaterer statsadvokat Benedicte Hordnes.

Hun var ansvarlig for å gi Helse Bergen 1,5 millioner kroner i bot for feilen som førte til seksåringens dødsfall etter feilbehandlingen på Haukeland 22. august i fjor.

Samtidig valgte hun ikke å straffeforfølge legen og sykepleieren. Men foreldrene klaget henleggelsen av saken mot legen inn for Riksadvokaten.

Selv om Riksadvokaten i sin vurdering har kommet til at det foreligger «markant avvik fra forsvarlig opptreden» fra legens side, mener de hun ikke kan straffes.

– Det er litt ulike vurderinger, men vi er kommet til samme resultat, konstaterer statsadvokat Hordnes.

– Ikke grovt uaktsomt

Riksadvokaten kommer til resultatet fordi de i likhet med statsadvokaten og Helsetilsynet plasserer ansvaret for svikten på sykehuset som helhet.

NRK har tidligere fortalt at kreftavdelingen på Haukeland hadde rutiner som ville forhindret feilbehandlingen av Djabrail, dersom barneklinikken i nabobygget hadde brukt dem.

De «medvirkende årsaksfaktorene medfører at det ikke foreligger grov uaktsom overtredelse av helsepersonelloven for legens del, idet lovens skyldkrav ikke er oppfylt», fastslår Riksadvokaten.

Dermed er Djabrail-saken avgjort både av Helsetilsynet, som ga Haukeland sterk kritikk og legen en advarsel, og i rettsvesenet. Foreldrene har varslet erstatningskrav mot sykehuset, men den saken vil trolig avgjøres utenfor rettssalene.

Haukeland jobber imidlertid fortsatt videre med å bli bedre på å lære på tvers mellom avdelinger, etter Djabrail-saken og to feilbehandlinger som ga pasienter hjerneslag.

– Dypt ulykkelig

Legens advokat, Anders Schrøder Amundsen i Legeforeningen, sier legen tar til etterretning at heller ikke Riksadvokaten mener handlingen gir grunn til å reise straffesak.

– Legen er fortsatt dypt ulykkelig over feilen som ble gjort og det tragiske utfallet feilen medførte, sier Amundsen.

Foreldrenes advokat, Jan Inge Thesen, sier de er skuffet over avgjørelsen til Riksadvokaten.

– De hadde håpet avgjørelsen skulle bli snudd. Vi mener Riksadvokaten har gjort en feil. Hvis det først er markant avvik fra forsvarlig opptreden, mener vi også legen er sterkt å bebreide.

Han legger til at de nå går i tenkeboksen for hvordan de skal forfølge saken videre.

– Vi har ikke konkludert enda, men vurderer videre skritt, avslutter Thesen.

Alt om saken: Gutt (6) døde etter feilbehandling på Haukeland