Ingen spor av campylobacter i avføringen som ble funnet over høydebassenget på Askøy

BERGEN SENTRUM (NRK): Veterinærinstituttet har analysert hjorte- og hundeavføringen fra høydebassenget på Øvre Kleppe, uten å påvise bakterien som har gjort folk syke. Dermed forblir smittekilden et mysterium.

randi øyen afdal

KAN FORBLI ET MYSTERIUM: – Min personlige mening er at det blir vanskelig å finne kilden, sier Randi Øyen Afdal i Mattilsynet.

Foto: Jon Bolstad / NRK

– Vi tok prøver av hjorte- og hundeavføring, og det er ikke funnet campylobacter i noen av de prøvene, sier Randi Øyen Afdal.

NRK treffer seksjonslederen utenfor Mattilsynet avdeling Bergen og omlands kontorer i Bergen sentrum. For en drøy uke siden sendte de avføringsprøver fra to dyr funnet over høydebassenget på Øvre Kleppe til analyse.

Det er påvist tarmbakterier i selve bassenget, og i taket, der det er funnet sprekker. Det er også funnet campylobacter flere steder på vannledningsnettet.

Prøver fra Haukeland universitetssjukehus har fastslått at det er den samme bakterien som har gjort Askøy-innbyggerne syke.

Hvis Veterinærinstituttet, som analyserte prøvene på oppdrag fra Mattilsynet, hadde funnet campylobacter i hjorte- eller hundeavføringen, kunne man dermed med stor sikkerhet ha fastslått årsaken til smitteutbruddet.

Men så skjer altså ikke nå.

– Det at folk har blitt syke av campylobacter, kommer ikke fra den avføringen vi har tatt prøver av, konstaterer Afdal.

Det infiserte høydebassenget på Øvre Kleppe Askøy

BAKTERIEFUNN: Det er funnet bakterier i både vannet og også i selve fjellveggen i høydebassenget.

Foto: Valentina Baisotti / NRK

– Blir vanskelig å finne kilden

Askøy kommune regner med at flere tusen innbyggere har blitt syke. Flere hundre har vært på legevakten, og over 70 sykehusinnlagte.

Det aktuelle høydebassenget er nå stengt. Hvordan bakteriene fant veien inn dit, kan nå bli vanskelig å endelig fastslå, ifølge Mattilsynet.

– Vi kan ikke utelukke at det stammer fra dyreavføring, men det stammer ikke fra den avføringen vi har tatt prøver av, sier Afdal.

Det er ikke funnet mer dyreavføring oppe på bassenget enn det som nå er tatt prøver av.

– Er det mulig å finne smittekilden, slik dere ser saken nå?

Afdal viser til at det har gått lang tid, at det har vært nedbør, at det er sprekker i fjellet over høydebassenget som eventuell avføring kan ha forsvunnet i, og at det er snakk om et stort område.

– Min personlige mening er at det blir vanskelig å finne kilden, konkluderer hun.

Et rødt rør går ut av høydebassenget på Kleppe på Askøy

SMITTEKILDEN: Det er funnet campylobacter i dette høydebassenget på Øvre Kleppe på Askøy, som nå er stengt. Men det er ikke kjent hvordan bakteriene havnet der.

Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK