Mattilsynet vil undersøke hvorfor vannet fra høydebassenget ikke ble testet

Mattilsynet skal inn i saken fra Askøy der over 2000 mennesker er blitt syke av urent drikkevann. Da vil de blant annet undersøke hvorfor det ikke ble tatt prøver av vannet som gikk ut av høydebassenget.

Inngang til fjellbasseng på Kleppe på Askøy

Høydebassenget på Øvre Kleppe ligger inne i fjellet.

Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Det er Mattilsynet som fører tilsynet med vannet vårt. Tilsynet skal se til at kommunene, eller vannverkseierne, sørger for at det som kommer ut av kranene er rent og trygt å drikke.

Hvert år setter tilsynet fokus på forskjellige deler av denne prosessen. I år er hovedfokuset satt på prøvetakingsplanene.

I Askøy kommune er det noe som ikke har gått etter planen. 2000 mennesker er blitt syke, og en ettåring kan ha dødd av urent drikkevann.

Nå er det påvist tarmbakterier i høydebassenget. Og varaordføreren i kommunen sier det trolig er flere år siden bassenget ble sjekket.

Totalt har 47 personer, 13 barn og 34 voksne, vært innlagt på Haukeland sykehus som følge av epidemien.

Tok prøver av vannet som gikk inn, men ikke ut

– Vi godkjenner ikke planene de forskjellige vannverkseierne har, men vi kontrollerer at de følger planene sine, opplyser Aslaug Sandvin som er avdelingsleder for Mattilsynet i Bergen og omland til NRK.

Aslaug Sandvin, Mattilsynet

Aslaug Sandvin i Mattilsynet sier de vil gå inn vurdere hvordan Askøy har jobbet for å sikre rent drikkevann.

Foto: Mattilsynet

I en e-post skriver hun at det er vannverkseierne som skal velge viktige punkt på drikkevannsnettet der det skal tas prøver.

Mattilsynet skriver at Askøy kommune har tatt prøver av vannet som har gått inn i høydebassenget, men ikke av vannet som går ut.

– Sett i lys av det som har skjedd, vil dette være ett av flere naturlige momenter å se nærmere på når vi skal føre tilsyn med Askøy kommune i etterkant av hendelsen, skriver Sandvin.

Høydebasseng er en del av fordelingsnettet for drikkevann. Det kan være en stor tank som ligger høyt i forhold til forbrukerne slik at vannet overføres ved hjeklp av gravitasjon, forklares det i Store norske leksikon.

Høydebassenget på Øvre Kleppe ligger inne i fjellet.

– Hvor og hvor mange prøvetakingspunkter det er i et drikkevannsnett, avhenger av hvordan vannforsyningssystemet er utformet og hvilke utfordringer som finnes i omgivelsene, presiserer Sandvin.

Vil ikke bestemme hvor prøvene skal tas

Det er helt i tråd med det hennes kollega forklarte NRK i et intervju før helgen. Seniorrådgiver Line Ruden, som jobber med drikkevann i Mattilsynet, uttalte seg på et generelt grunnlag om regelverket. Hun forklarte at det ikke finnes konkrete krav for akkurat hvor vannprøvene skal tas.

– Det er viktig å ha dette fleksibelt. For vannverkene i Norge er veldig forskjelige, noen er veldig store og andre er veldig små, med veldig ulike forutsetninger og belastninger. Derfor har vi ikke deltaljstyrt akkurat hvor analysene skal gjøres.

Line Ruden, Mattilsynet

Line Ruden i Mattilsynet sier tilsynet ikke vil detaljstyre hvor de forskjellige vannprøvene skal tas.

Foto: NRK

– Er høydebasseng et svakt punkt?

– Alle steder som kommer etter at vannet er renset og trygt, etter vannbehandlingsanlegget, er sårbare punkter. Høydebassenget er et av dem, men rørnettet er kanskje enda viktigere. Vi vet jo at vannledningsnettet er gammelt og slitt mange steder i Norge, sa Line Ruden.

Hun mener det er riktig å ha et målstyrt regelverk, og ikke detaljstyre hvordan vannverkseierne skal sikre forbrukerne trygt og rent vann.

Varaordfører Bård Espelid sier til NRK at det nye høydebassenget som nå er bygd skal inkluderes i prøveprogrammet. Han sier de hittil har tatt prøver lenger ned i systemet og viser til at det ikke har vært noe krav om at det skulle tas prøver i høydebassenget.

Espelid sier han vil sette seg ned sammen med Mattilsynet for å ta en gjennomgang av rutinene når sykdomsutbruddet er over.

Laster kart, vennligst vent...

SISTE NYTT

Siste meldinger