Hopp til innhold

Hemmeligholdt forsvarsrapport om «Helge Ingstad»-ulykken: Peker på flere feil på «Sola TS»

Inntil nå har Sjøforsvarets gransking av forholdene på «Sola TS» vært hemmelig. De mener Havarikommisjonen sin rapport er mangelfull.

Tankskipet Sola TS

UKJENT RAPPORT: I en hittil hemmeligholdt rapport kommer det fram at Sjøforsvarets fremste navigasjonskompetanse mener tankskipet brøt med en rekke sjøveisregler forut for kollisjonen med fregatten.

Foto: Jan Kåre Ness

Én mann sitter alene på tiltalebenken i rettssaken etter «Helge Ingstad»-ulykken.

Aktor mener at kollisjonen skjedde fordi vaktsjefen på fregatten var uaktsom.

Selv sier vaktsjefen at det er mye han kunne gjort annerledes. Men kollisjonen kunne også vært unngått dersom andre involverte gjorde det de skulle, mener han.

Det inkluderer de som styrte tankskipet som fregatten kolliderte med.

Fram til nå har offentligheten fått vite få detaljer om hva som skjedde på broen på tankskipet «Sola TS».

Mener radarbruk var dårlig

NRK har fått innsyn i den 42 sider lange rapporten, som hittil har vært unntatt offentlighet. Den avslører nye detaljer.

Illustrasjon av Sola TS ved Stureterminalen like før avgang

AVGANG: «Sola TS» meldte avgang ut fra Stureterminalen 03.44.54.

Foto: Statens havarikommisjon / Illustrasjon

I rapporten peker Sjøforsvaret på en rekke feil de mener skjedde på tankskipet:

  • De brukte ikke radar på en korrekt måte, verken før eller etter avgang fra Stureterminalen. Bruken var ikke i tråd med Sjøveisreglene.
  • Det ble ikke holdt utkikk i tråd med verken Sjøveisreglene eller skipets egne retningslinjer.
  • Ansvarsfordelingen på broen var dårlig, noe som ga en dårlig forståelse av situasjonen.
  • Kommunikasjonen med andre var dårlig. Overfor Fedje VTS ga ikke broen inntrykk av at en kritisk situasjon var nær. Overfor «Helge Ingstad» ga de seg ikke tilkjenne entydig, og de burde innsett at fregatten ikke skjønte at de snakket med et tankskip.

Sjøforsvaret mener at «Sola TS» brøt minst tolv punkter i sjøveisreglene.

Forsvareren til den tiltalte vaktsjefen mener at rapporten er helt sentral for rettssaken. Han mener rapporten viser at den tiltalte vaktsjefen sitt bidrag til ulykken er liten.

Hørte «frustrasjonsbrøl» fra losen

Rapporten er en analyse av data fra ferdsskriveren til «Sola TS». Dette kalles VDR-data (voyage data recorder) og kan sammenlignes med de svarte boksene til et fly.

Analysen kartlegger det som skjedde fra 02.29.28 og frem til 04.59.51. Skipsklokken på «Sola TS» viste 04.01.15 da kollisjonen skjedde.

Et av funnene er at «Sola TS» ikke ser på radaren med stort utsnitt før de går ut av Stureterminalen. Rapportforfatteren mener dette gjør at «Sola TS» ikke er orientert godt nok om trafikken i området.

Les også Vaktsjefen forklarte seg for første gang: «Åja, det er et fartøy vi har på vei inn mot oss»

Heller ikke når skipet går ut fra Stureterminalen bruker tankskipet radar for å orientere seg om trafikken sydover i Hjeltefjorden. I stedet for fokuserer radaren på de tre skipene som seiler nordover, samme vei som «Sola TS» skal.

Elleve minutter før ulykken er «Helge Ingstad» synlig på radaren til «Sola TS». Det tar da syv minutter før «Sola TS» blir klar over «Helge Ingstad», ved at losen ser lanternene på fregatten med egne øyne.

Dette er noe av begrunnelsen til hvorfor Sjøforsvaret mener at radarbruken var mangelfull.

Rapporten avslører nye detaljer om kommunikasjonen mellom kaptein, overstyrmann og los om bord på tankskipet. Blant annet diskuterer de ansvarsfordeling, tre minutter før kollisjonen.

Den viser også at losen brøler 49 sekunder før ulykken, syv sekunder etter den siste oppfordringen til «Helge Ingstad» om å svinge unna. Rapportforfatteren oppfatter det som et frustrasjonsbrøl.

Her kolliderer Sola TS og Helge Ingstad

KOLLISJON: Skipsklokken på «Sola TS» viser 04.01.16 da skipet kolliderer med «Helge Ingstad».

Foto: Sola TS/Statens havarikommisjon

Rapportforfatter skal vitne

Sjøforsvaret understreker at rapporten ble laget på oppdrag fra Forsvardepartementet i forbindelse med søksmålsprosessen mot rederiet til «Sola TS».

– Sjøforsvaret har kun konsentrert seg om å undersøke og utbedre sikkerheten på egne fartøy og egen organisasjon. Vi har støttet Havarikommisjonen og gjort egne grundige undersøkelser om hva som gikk galt på vår side og vært åpne om dette. Vi har deretter målrettet arbeidet med å styrke sikkerheten i Sjøforsvaret, sier talsperson for Sjøforsvaret, Michel Hayes, til NRK.

Rapporten er skrevet av orlogskaptein Stein Egil Iversen ved Sjøforsvarets navigasjonskompetansesenter, som er Sjøforsvarets fremste ekspertise på navigering til sjøs.

I innledningen skriver Iversen at rapporten kan fremstå som svært ensidig, siden den bare undersøker «Sola TS» sin ferdsskriver.

Rapporten må leses i sammenheng med deres egen rapport om feilene som ble gjort om bord på «Helge Ingstad», står det i rapporten.

Iversen skal selv vitne i rettssaken.

Les også I dag hadde ikkje det som skjedde på brua vore lov

Statsadvokaten: – Et partsinnlegg

Rapporten er glimtvis henvist til i den pågående rettssaken, men ikke presentert ordentlig for retten. Statsadvokat Benedikte Høgseth sier til NRK at hun ikke vil kommentere rapporten i sin helhet før den blir tema i rettssaken.

– Rapporten er et partsinnlegg i den sivile saken, utarbeidet fra Forsvaret og sendt til Regjeringsadvokaten i den anledning. Det bakteppet er viktig å ha med seg, og vi kommer til å ha en mening om hvordan denne rapporten skal vektlegges når den legges frem i retten. Før det er det ikke naturlig å kommentere rapporten ytterligere, sier hun.

Rapporten er adressert til Regjeringsadvokaten.

Den sivile saken endte i forlik mellom staten og tankskipsrederiet Twitt Navigation. Rederiet betalte 235 millioner kroner til staten etter hendelsen.

«Helge Ingstad» kostet 4,3 milliarder kroner, mens forsøket på å berge fregatten kostet 726 millioner kroner. Summen staten fikk fra tankskipsrederiet utgjorde altså under 5 prosent av det staten tapte.

Les også Lyddrama på tankskipet spilt av i retten: «Warship?» «Fucking hell!»

– Tidligere undersøkelser taler for seg

NRK har vært i kontakt med talspersonen til Twitt Navigation, som er rederiet som eier «Sola TS».

De er forelagt hovedtrekkene i rapporten.

– Funnene i tidligere undersøkelser og rettsavgjørelser som er avsagt taler for seg selv, og krever ingen ytterligere kommentarer fra Twitt Navigation, skriver talsperson Pat Adamson i en e-post til NRK.

Helge Ingstad-havari

HAVARI: «Helge Ingstad» ble dyttet på land, og ble totalvraket. Til slutt ble det hogget opp.

Foto: Cornelius Poppe / NTB

Avdelingsdirektør Dag Liseth i Statens havarikommisjon sin sjøfartsavdeling er spurt om å kommentere anklagen fra Sjøforsvaret om at rapporten deres inneholder mangler.

– Jeg kjenner ikke detaljene i rapporten du viser til. Havarikommisjonen gjennomfører sikkerhetsundersøkelser og tar ikke stilling til verken sivilt eller strafferettslig ansvar i saken. Det kan godt hende at vi vil ha ulikt fokus enn det andre som skal forholde seg til, vil ha. Vi har ikke noe å gjøre med det som behandles rettslig nå. Vi avleverte våre rapporter i 2019 og 2021, og har ikke noe å kommentere utover det, sier han til NRK.

Forsvarer: Viser at vaktsjefen sitt bidrag til kollisjonen er lite

Christian Lundin forsvarer den tiltalte vaktsjefen.

Han sier til NRK at opplysningene i rapporten er veldig viktig for rettssaken.

– Grunnen til at den er viktig, er at rapporten viser at tiltaltes bidrag til at ulykken inntraff er lite, og at vaktsjefen ikke kan bebreides, sier han.

Rettsaken mot vaktsjefen om bord på fregatten KNM Helge Ingstad

FORSVARERE: Christian Lundin og Tom Sørum forsvarer den tiltalte vaktsjefen.

Foto: Marit Hommedal / NTB

Han fremhever at rapporten hevder at «Sola TS» ikke orienterte seg om den øvrige trafikken, ikke var tydelig i beskjedene og ikke forstod at de holdt en kurs som var direkte på kollisjonskurs med fregatten.

– «Sola TS» er et viktig bidrag for at ulykken inntraff. Det er mange ting de kan kritiseres for, sier han.