Hopp til innhold

«Helge Ingstad»-rettssaken: – Ikke et resultat av systemsvikt, men individuelle beslutninger

Aktor går til angrep på vurderingene vaktsjefen (33) gjorde da den norske fregatten kolliderte med et tankskip. Vaktsjefen selv nekter straffskyld.

Statsadvokatene Benedikte Høgseth og Magne Kvamme Sylta i Hordaland tingrett

AKTOR: Statsadvokatene Benedikte Høgseth og Magne Kvamme Sylta er begge aktor i saken. Rettssaken startet med Høgseth sitt innledningsforedrag.

Foto: Jon Bolstad / NRK

Vaktsjefen møtte i Hordaland tingrett i tjenesteuniform.

Den nå 33 år gamle mannen er tiltalt for ved uaktsomhet å ha forårsaket sjøskade. Han er også tiltalt etter militær straffelov for ikke å ha overholdt sine tjenesteplikter.

8. november 2018 hadde han kommandoen på KNM «Helge Ingstad», da krigsskipet kolliderte med oljetankeren «Sola TS» utenfor Stureterminalen i Hjeltefjorden.

I retten nektet han straffskyld.

KNM Helge Ingstad ved skadestedet i Øygarden .

GIKK TAPT: Fregatten ble liggende her ved Stureterminalen i flere måneder før den ble hevet i en stor bergingsaksjonen. Den gikk likevel tapt og ble til slutt hugget opp.

Foto: Terje Pedersen / NTB

– Ikke en syndebukk

Alle de 137 om bord i fregatten overlevde kollisjonen, men åtte personer ble lettere skadet. Fregatten til 4,3 milliarder gikk tapt og en svært viktig del av Norges forsvar ble liggende på grunn i fjæresteinene i måneder.

Påtalemakten mener hovedårsaken til kollisjonen var uaktsom navigasjon på fregatten.

Mannen, som var 29 år da kollisjonen skjedde, sitter alene på tiltalebenken.

Selv mener han at tiltalen er urettferdig.

– Han er hengt ut som syndebukk for et system som har sviktet, sa hans forsvarer Christian Lundin før rettssaken startet.

Les også: Tiltalt vaktsjef etter KNM «Helge Ingstad»-forlis får støtte: – Uthengt som syndebukk

WxlqR-jhFVA
WxlqR-jhFVA

Christian Lundin, forsvarer i Helge Ingstad-saken

FORSVARERE: Christian Lundin (bildet) og Tom Sørum forsvarer den 33 år gamle mannen.

Foto: Jon Bolstad / NRK

Aktor Benedikte Høgseth mener derimot at han som øverste ansvarlig på broen handlet i strid med godt sjømannskap.

– Påtalemyndighetens syn er at tiltalte ikke er gjort til syndebukk for Forsvaret, sier hun.

– Hans unnlatelse var ikke et resultat av systemsvikt, men individuelle beslutninger. Han var uaktsom.

Straffeloven § 356, jf. § 355

for ved uaktsomhet å ha forårsaket sjøskade, som lett kunne medføre tap av menneskeliv.

Uaktsom fremkalling av fare for allmennheten straffes med bot eller fengsel inntil 3 år.

Militær straffelov § 78 første ledd og tredje ledd

for som befalingsmann å ha gjort seg skyldig i forsømmelighet eller skjødesløshet ved utførelse av sine tjenesteplikter, og det er voldt betydelig skade, [...].

«Er ved Befalingsmandens Forsømmelighed, Skjødesløshed eller Uforstand betydelig Skade voldt, kan Fængsel indtil 2 Aar anvendes, [...]».

Skal forklare seg i fem dager

I forbindelse med at det ble tatt ut tiltale mot vaktsjefen, fikk Forsvarsdepartementet en foretaksstraff på 10 millioner kroner for brudd på samme lovparagraf som vaktsjefen nå er tiltalt for.

Sakene mot Kystverket, trafikkoperatøren, losen og kapteinen ble lagt bort som «intet straffbart forhold bevist».

Statsadvokat Høgseth sa at både besetningen på tankskipet og ved sjøtrafikksentralen på Fedje har en rolle i denne saken, men viste til at saken mot disse er henlagt.

– Påtalemyndighetens synspunkt er at det ikke får noen betydning i aktsomhetsvurderingen for tiltalte, kommenterte hun.

Høgseth pekte videre på at ulykken fort kunne ha kostet menneskeliv.

– Faren for tap av menneskeliv var svært omfattende.

Hun la til at vaktsjefen fikk tilbud om en tilståelsesdom eller forenklet rettergang i forkant av rettssaken, men takket nei til dette.

Han har hele tiden nektet straffskyld.

Aktoraret i rettsaken mot vaktsjefen på KNM Helge Ingstad, statsadvokatene Benedikte Høgseth og Magne Kvamme Sylta

HAMRET LØS: Aktoratet i rettssaken mot vaktsjefen på KNM «Helge Ingstad», statsadvokatene Benedikte Høgseth og Magne Kvamme Sylta, startet innledningene på rettens første dag.

Foto: Jon Bolstad / NRK

Mener vaktsjefen burde skjønt hva som kom til å skje

Aktoratet gikk igjennom sekund for sekund over hva som skjedde på de to skipene like før kollisjonen.

Her mener aktor at vaktsjefen hadde mange muligheter til å forstå hva som var i ferd med å skje.

Aktor Magne Kvamme Sylta sier at det ikke er noe i saken som tyder på at vaktsjefen ikke hadde forutsetningene for å ha ansvaret på broen. Sylta sier tvert i mot at mannen var en dyktig sjømann.

Derfor mener han at vaktsjefen burde gjort mer for å avklare situasjonen.

– Den tiltalte burde og skulle handlet annerledes for å forhindre sammenstøtet, sier han.

Sylta fortalte hva de kommer til å føre bevis for i retten. Her ramset han opp tre feil som gjorde at vaktsjefen ikke oppfattet at det var et tankskip som kom imot:

  • Han burde gjort mer for å finne ut hva det lysende objektet var.
  • Han burde fått med seg at Sola TS gikk ut fra Stureterminalen, enten på radio, radar, AIS eller med kikkert.
  • Han burde forstått at anropene kom fra det lysende objektet.
Grafikk: Havarikommisjonen

Klokka 03.45. Tankskipet «Sola TS» la frå kai på Stureterminalen.

Grafikk: Havarikommisjonen

Tankskipet melde på radioen til Fedje sjøtrafikksentral at dei har hatt avgang frå Stureterminalen.

Lenger nord i Hjeltefjorden kom KNM «Helge Ingstad».

Grafikk: Havarikommisjonen

Samstundes var vaktskiftet og overleveringa på KNM «Helge Ingstad» i gang.

Grafikk: Havarikommisjonen

Avtroppande og påtroppande vaktsjef diskuterte kva eit opplyst objekt ved Stureterminalen kunne vere.

Dei diskuterte om det kunne vere kaia på terminalen, eller eit fiskeoppdrettsanlegg eller ei plattform.

Video: Havarikommisjonen

Til Havarikommisjonen har dei to vaktsjefane forklart at «objektet» sendte ut signal og var på radaren. Men dei avklara ikkje kva det var.

Denne videoen frå rekonstruksjonen viser utsynet frå brua på fregatten. Vaktsjefane tolka lyset til venstre som at det låg i ro ved land.

I tillegg påpeker Sylta at vaktsjefen gikk bort fra den forhåndsplanlagte kursen og la krigsskipet mot babord. Sylta mener at vaktsjefen burde undersøkt årsaken til at han følte han måtte endre kursen.

Resultatet var at krigsskipet svingte mot babord, mens «Sola TS» tok en vikemanøver mot styrbord. Da svingte de begge i samme retning.

Hadde vaktsjefen forstått at det var et tankskip som kom imot, hadde han hatt tre alternativ, mener aktor:

  • Redusert farten.
  • Bråstopp.
  • Svingt styrbord for å unngå både Sola TS og de andre skipene som kom imot på babord side.

Sammenligner med bilulykke

Aktor Høgseth sammenligner uaktsomheten med en bilulykke, hvor hun sa at kant- eller midtlinjer i trafikken har redusert antallet ulykker ved å vekke trøtte eller uoppmerksomme sjåfører.

– Det er likevel klart at en som sovner bak rattet, ikke kan vise til mangel på rumlefelt hvis man krysser gul stripe og forårsaker ulykken, sier hun.

Trodde «lysende objekt» låg i ro ved land: 21 minutt i Hjeltefjorden: Slik skjedde fregattkollisjonen

Fregatt og tankskip kolliderte.
Fregatt og tankskip kolliderte.

Det er altså satt av hele åtte uker til rettssaken i Hordaland tingrett. Det har tatt over fire år fra kollisjonen til saken kommer opp.

Årsaken er at saken er stor og kompleks, involverer mange aktører og at etterforskerne har brukt tid på å belyse alle sider av saken.

Rettssaken starter med innledende prosedyrer fra aktoratet og forsvarerne, før retten på dag to skal på befaring på en fregattbro.

Onsdag 18. januar starter den tiltalte sin forklaring. Det er satt av hele fem dager til den.

– Han gruer seg til rettssaken men ser frem til å fortelle sin versjon, sier forsvarer Lundin.

Over 30 vitneforklaringer

Det er også kalt inn en hel del sentrale personer som skal vitne i saken. Over 30 vitner er innkalt.

Vitnelisten inkluderer hele mannskapet som var på bro da kollisjonen skjedde. Flere av de var 19–20 år ulykkesnatten. To av de var under opplæring, blant andre en amerikansk offiser som trente seg på navigasjon som vaktsjef.

Også den avtroppende vaktsjefen skal i retten for å vitne. Han hadde vakt på broen fra midnatt til klokken 04.00, men overleverte seilasen til den tiltalte vaktsjefen under ti minutter før det smalt klokken 04.01.15.

I tillegg skal kapteinen og losen på «Sola TS» og trafikkoperatøren på Fedje sjøtrafikksentral i retten for å vitne.