Hopp til innhold

Kommer med nye anklager mot tankskip og Sjøforsvaret etter fregattulykken

Forsvareren til vaktsjefen på KNM «Helge Ingstad» mener 33-åring ikke var alene om å gjøre feil. Han beskriver kollisjonen som at «alt gikk galt».

Forsvarer Christian Lundin blir intervjuet av NRK i Helge Ingstad-rettssak, ser reporter i øynene under intervjusituasjon

FORSVARER: Christian Lundin er forsvareren til den tiltalte vaktsjefen på KNM «Helge Ingstad».

Foto: Jon Bolstad / NRK

– Tilnærmet alt som kunne gå galt, gikk galt samtidig. Tiltalte var bare et lite bidrag i hendelsesforløpet, sier Christian Lundin.

Han forsvarer 33-åringen som er den eneste tiltalte etter kollisjonen mellom KNM «Helge Ingstad» og «Sola TS».

Mandag startet rettssaken etter skipskollisjonen 8. november 2018.

Ulykken krevde ingen menneskeliv, men fregatten ble totalskadet og måtte senere bli hogget opp.

Hovedspørsmålet retten må ta stilling til er: Kan mannen som hadde øverste ansvar på broen straffes som eneste enkeltperson?

Fregatt kantret utenfor Sture terminal i Øygarden

HAVARI: KNM «Helge Ingstad» med bred slagside i Øygarden høsten 2018, etter kollisjon med lasteskipet «Sola TS».

Foto: Kystverket

Statsadvokatene mener klart ja.

De og startet rettssaken med å angripe vaktsjefen og hans avgjørelser.

På motsatt side rettet forsvarer Lundin pekefingeren mot alle andre som var involvert i kollisjonen.

33-åringen nekter straffskyld, og forsvareren ber om frifinnelse.

Lundin går til angrep på Sjøforsvarets mangel på system for sikkerhet. Samtidig hevder han å komme med nye opplysninger om tankskipets rolle.

– Systemfeil

Han mener at tiltaltes feil skjedde på grunn av en systemsvikt i Forsvaret.

– Ulykken kunne ha vært unngått hvis de andre involverte hadde gjort som de skulle, sier Lundin.

– Vi vil hevde at mye av forliset skyldtes systemfeil.

Les også: 21 minutt i Hjeltefjorden: Slik skjedde fregattkollisjonen

Fregatt og tankskip kolliderte.
Fregatt og tankskip kolliderte.

På broen var det sju personer da skipene kolliderte. 33-åringen hadde det øverste ansvaret for å navigere, og han hadde med seg to personer som var under opplæring.

Den tiltalte fikk opplæringsansvar fem måneder etter han ble klarert som vaktsjef. Lundin sier at dette var for tidlig.

– Han ble klarert for tidlig og han ble satt til å lære opp to andre uten at det var risikovurdert, sier han.

Lundin viste til Havarikommisjonen sin rapport om hendelsen. Der står det at vaktsjefer normalt ikke burde få opplæringsansvar før etter først to år som klarert vaktsjef, ifølge intervjuer med folk i Sjøforsvaret.

– Han hadde kort erfaring som vaktsjef, og lite støtte fra de andre på bro, sier han.

Forsvaret hadde ikke gjort vurdert konsekvensene av opplæring og heller ikke innført tiltak for å kompensere for at det var to på opplæring.

Han mener at foretaksstraffen som Forsvarsdepartementet fikk på 10 millioner kroner viser at det var systemfeil.

Sola TS som kolliderte med fregatten KNM Helge Ingstad

Tankbåten fotografert fra helikopter få timer etter ulykken. Nå mener forsvareren at mannskapet her spilte en viktig rolle i ulykken.

Foto: Lasse Wallace / NRK

Lundin mener også at vaktsjefen ikke fikk god nok støtte fra de andre på broen.

– De spilte han dårlig ved ikke å melde fra hva de sa, og ikke gjøre det de skulle, sier han til NRK.

I tillegg sier Lundin at fire av de syv på broen hadde redusert syn.

En av dem var ikke skikket til sjøtjeneste og en annen var ikke vurdert som skikket til brovakt, sier han.

Mener «Sola TS» har en del av skylden

Også tidligere vaktlag, andre på broen på KNM «Helge Ingstad», kaptein og los på tankskipet «Sola TS» og trafikkledere på sjøtrafikksentralen Fedje VTS gjorde feil, mener han.

– Det som skjer på «Sola TS» og Fedje, kan ikke han klandres for, sier han.

På tankskipet er det flere ting som blir gjort feil, mener Lundin:

  • Det sterke dekkslyset på «Sola TS» gjorde at broen på Helge Ingstad ikke kunne se lanternene på skipet.
  • «Sola TS» burde oppdaget fregatten tidligere ved å bruke radar
  • «Sola TS» fulgte ikke egne manualer
  • «Sola TS» kunne kalt opp «Helge Ingstad» tidligere.

– «Sola TS» sitt ansvar i denne rollen har vært underkommunisert, mener han.

Riksadvokaten har tidligere sagt at det ikke kan slås fast at kollisjonen ville vært unngått om tankbåten reagerte tidligere.

Sjøforsvaret: Delte tanker om skyld

Rune Andersen, som er sjef for Sjøforsvaret, sier til NRK at han ikke vil si hva han mener om skyld og ansvar, siden han selv skal vitne i saken.

– Mange om bord hadde en dramatisk opplevelse. VI har også tatt vare på vaktsjefen hele den tiden frem til vi står her nå, med kollegastøtte og også faglig støtte i forberedelsen til rettssaken.

– Vi har hørt fra mannskap om bord på KNM «Helge Ingstad» at de føler han er urettferdig uthengt. Tror du det er en følelse som går igjen gjennom Sjøforsvaret?

– Jeg tror det er mange ulike tanker om det, og det er ikke unaturlig at det er mange som tenker som du sier. Jeg skal inn og vitne i rettssaken selv. Derfor er jeg nødt til å vente til mitt vitnemål med å si hva jeg mener om skyld og ansvar, sier han.