Hopp til innhold

Vaktsjefen forklarte seg for første gang: «Åja, det er et fartøy vi har på vei inn mot oss»

En preget vaktsjef innrømmet at han forstod for sent at «Sola TS» var et tankskip. Så anklaget han andre for å la situasjonen gå for langt.

Befaring i fregatt-saken

Fra bro på fregatten styrte den tiltalte vaktsjefen (33) for første gang om hendelsene natten KNM «Helge Ingstad» kolliderte. Bildet er fra rettens befaring på søsterskipet KNM «Roald Amundsen».

Foto: Geir Olsen / POOL / NTB

– Disse minuttene har jeg tenkt på, forestilt meg, drømt om og hatt mareritt om x antall tusen ganger.

Det sier den 33 år gamle vaktsjefen som er tiltalt etter fregattulykken.

For første gang var det duket for hans forklaring:

Hvordan opplevde vaktsjefen det da fregatten hans kolliderte med tankskipet «Sola TS» og forliste?

Forsvareren til vaktsjefen mener at mye av forliset skyldes systemfeil. .

Aktor mener derimot at ulykken skjedde på grunn av vaktsjefens individuelle beslutninger .

Trodde et annet fartøy kalte på fregatten

Jo nærmere kollisjonen han kom i forklaringen sin, jo vanskeligere ble det for vaktsjefen å ordlegge seg. Vaktsjefen tok flere pauser og tenkte seg om.

Vaktsjefen gikk gjennom hvordan han forstod situasjonen fra han kom på broen og frem til kollisjonen.

Vitneboksen i Helge Ingstad-saken

VITNEBOKSEN: Vaktsjefen satt i vitneboksen og ble spurt ut av statsadvokat Magne Kvamme Sylta. Vaktsjefen kunne blant annet ikke svare på hvorfor han ikke tenkte at objektet ved Stureterminalen kunne være en båt.

Foto: Jon Bolstad / NRK

Denne kvelden var det mange fartøy i fjorden. Foran til styrbord hadde fregatten et lysende objekt, forklarte vaktsjefen.

Dette diskuterte han med sin avtroppende vaktsjefkollega, og de hadde var enige om objektet måtte være noe som stod i ro ved Stureterminalen, trolig en plattform.

Da «Helge Ingstad» så ble ropt opp på radioen, trodde han at det var et skip som kom imot på babord side, som ville ha større avstand til fregatten.

– Det var ingen indikasjoner som skulle tilsi at situasjonen var endret, sier han.

Lydlogger som ble vist fram i retten viser at Sola TS identifiserte seg da skipet kalte opp «Helge Ingstad».

Losen: – Helge Ingstad, høyrer du Sola TS?
Vaktsjefen: – Helge Ingstad.
Losen: – Er det du som kjem her?
Vaktsjefen: – Ja, det stemmer.
Losen: – Ta styrbord med ein gong.
Vaktsjefen: – Nei, då går vi for nærme e....blokkene/båkene.
Losen: – Sving styrbord over viss det er du som kjem her.
Vaktsjefen: – Eg...eit par grader styrbord over så fort vi har passert e...., passert e..... plattformen vi har om styrbord.

Mener kommunikasjonen ikke viste alvorlighetsgraden

Vaktsjefen mener at kommunikasjonen ikke indikerte at noe alvorlig var i ferd med å skje.

Etter hvert gikk det opp for ham at lyset foran ham ikke stod i ro, men var et skip i fart:

– Når det kommer på sambandet «du må i hvert fall gjøre noe», da tenker jeg, «å ja, det er et fartøy vi har på vei inn mot oss». Da var mitt vindu for å gjøre noe tilnærmet lukket, i hvert fall for å gå styrbord over, sier han.

I stedet svingte han hardt babord, så hardt styrbord. Det siste for å få med seg hekken på båten.

Les også Lyddrama på tankskipet spilt av i retten: «Warship?» «Fucking hell!»

Grafikk: Kollisjonen mellom KNM «Helge Ingstad» og «Sola TS»

Kritiserte trafikksentralen på Fedje

Vaktsjefen benyttet anledningen til å si at det er lett å være etterpåklok.

Han viste til lydlogger og oversikt over radarer som ble lagt fram i retten, og sier at dette er en sammenstilling av informasjon som han ikke hadde på tidspunktet.

Han retter også skyts mot trafikksentralen på Fedje. Vaktsjefen påpekte at det var seks fartøy i området, i tillegg til KNM «Helge Ingstad».

Vaktsjefen beskriver en vanlig situasjon som et samspill mellom alle aktørene som er i sjøområdet.

– Fedje klarerer en avgang (avgangen til Sola TS fra Stureterminalen, journ.anm.) uten å være bevisst på alt og alle. De gjør ikke grep, men lar situasjonen gå så langt at vinduet for å gjøre noe blir lukket, sier han.

Les også 21 minutt i Hjeltefjorden: Slik skjedde fregattkollisjonen

Fregatt og tankskip kolliderte.

Aktor til angrep på situasjonsforståelsen

Etter den frie forklaringen, var det aktoratet som startet sin utspørring av tiltalte.

Statsadvokat Magne Kvamme Sylta boret i vaktsjefen sin forklaring om de avgjørende minuttene før kollisjonen.

Da var virkelighetsforståelsen til vaktsjefen at Sola TS var et objekt som lå i ro ved land.

Sylta hadde mange spørsmål om ikke de på broen burde skjønt at det lå en oljetanker der.

Rettsaken mot vaktsjefen om bord på fregatten KNM Helge Ingstad

UTSPØRRING: Aktor Magne Kvamme Sylta startet sin utspørring av tiltalte. Utspørringen kommer til å fortsette de neste rettsdagene.

Foto: Marit Hommedal / NTB

– Det ble kommentert av en og oss om det var et fiskeoppdrettsanlegg, eller om det er plattform. Min forståelse var da at vi var skjønt enige om at det var et stasjonært objekt, sa vaktsjefen.

– Hvorfor skulle det være fiskeoppdrett ved oljeterminalen?, spurte aktor Sylta.

– Det var ingenting som ble ilagt noen tanker. Det ble sagt og trukket rett etterpå. Vi gikk bort fra det.

– Men plattform da? Ved en oljeterminal?

– Ja, litt lengre syd i Hjeltefjorden, ved Ågotnes, ligger det plattformer titt og ofte.

– Men i en utskipingshavn? En plattform? Dere er to utdannede navigatører, hvordan kunne dere tenke det? Er det mulig å komme nærmere hvorfor?

– Nei, jeg tror ikke det.

Helge Ingstad i Øygarden, tatt samme dag som forliset

FORLIS: «Helge Ingstad» i fjæresteinene i Øygarden, 8. november 2018. Fregatten kolliderte med et tankskip ved Stureterminalen.

Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Vaktsjef fikk spørsmål om tankbåt: Det kan jeg ikke svare på

Statsadvokaten spurte hvilke verktøy de hadde til rådighet for å finne ut om objektet var stasjonært og fikk til svar av vaktsjefen at det var mange verktøy man kunne benytte seg av.

Vaktsjefen sa i sin frie forklaring at han oppfattet det lysende objektet som noe stasjonært som lå ved land. Da spurte tingrettsdommer Anne Grete Larsen Hestnes:

– Hvorfor tenkte dere ikke at det var en båt som var der?

– Nei, dessverre, jeg kan ikke svare på det, svarte tiltalte.