Valgresultat 2019

Troms og Finnmark

Nordkapp
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

37,0 %
659 stemmer
29,7 %
529 stemmer
17,8 %
317 stemmer
14,6 %
259 stemmer
0,8 %
15 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 19 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Beholder Arbeiderpartiet flertallet?

Ved forrige kommunevalg fikk Arbeiderpartiet rent flertall. Får de over halvparten av plassene i år også?

Nei, de beholder ikke flertallet
Årets valg3 av 19 plasser
Forrige valg10 av 19 plasser
  • AP

For å få gjennomslag for saker i kommunestyret, må partier få flertall i salen.

Plassen det var tøffest kamp om

Arbeiderpartiet var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Senterpartiet.

Hva mener partiene?

Sosialistisk Venstreparti har fått flest stemmer i Nordkapp kommune. Senterpartiet har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Sosialistisk Venstreparti er helt enig i at:

Kommunen må sikre seg kontroll over Nordkapp, om nød­ven­dig eks­pro­pri­ere området fra FeFo.

Sosialistisk Venstreparti er helt enig i at:

Nordkapp trenger en ordfører fra et annet parti enn i dag for å få mer åpne poli­tiske pro­ses­ser.

Sosialistisk Venstreparti er helt enig i at:

Nordkapp må si nei til mer oppdrett inntil det kommer lukkede merder eller andre miljø-løs­nin­ger.

Sosialistisk Venstreparti er helt enig i at:

Kommunen må prio­ri­tere å ha barne­hage­plass til alle som ønsker, med løpende opptak hele året.

Sosialistisk Venstreparti er helt enig i at:

Nordkapp kommune skal krevedoku­men­ta­sjon på at de ansatte hos alle leve­ran­dø­rer har tariff­av­tale.

Senterpartiet er helt enig i at:

Nordkapp må garan­tere for grunn­skole i Gjesvær så lenge det bor barn i skole­plik­tig alder der.

Senterpartiet er helt enig i at:

Kommunen må sikre seg kontroll over Nordkapp, om nød­ven­dig eks­pro­pri­ere området fra FeFo.

Senterpartiet er helt enig i at:

Nordkapp trenger en ordfører fra et annet parti enn i dag for å få mer åpne poli­tiske pro­ses­ser.

Senterpartiet er helt enig i at:

Nordkapp må si nei til mer oppdrett inntil det kommer lukkede merder eller andre miljø-løs­nin­ger.

Senterpartiet er helt enig i at:

Kommunen må prio­ri­tere å ha barne­hage­plass til alle som ønsker, med løpende opptak hele året.

Senterpartiet er helt enig i at:

Nordkapp kommune skal krevedoku­men­ta­sjon på at de ansatte hos alle leve­ran­dø­rer har tariff­av­tale.

Senterpartiet er helt enig i at:

Kommunen må gi absolutt garanti for at det ikke blir noen økning i eien­doms­skat­ten.

Visste du at ...

Det er  2 587 stemmeberettigede i Nordkapp.
70 %har stemt
Av alle 1 791 stemmer i Nordkapp var 775 forhåndsstemmer, altså
43 %forhåndsstemmer
Av alle 1 791 stemmer i Nordkapp var
12blanke stemmer
I Nordkapp stilte
5lister til valg

Se resultat for nabokommunene

Nordkapp
Fylkestingsvalg