2019 VÁLGABOHTOSAT

Romsa ja Finnmárku

Nordkapp
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

37,0 %
659 jienat
29,7 %
529 jienat
17,8 %
317 jienat
14,6 %
259 jienat
0,8 %
15 jienat

Gielddastivra

Ná juogadit bellodagat  gieldda­stivrra 19 saji

Grafihkka čájeha čuoggáiguin mo gielddastivra šaddá. Juohke čuokkis dahká ovtta áirasa.

Bisuha go Bargiidbellodat eanetlogu?

Ovddit gielddaválggain fidnii Bargiidbellodat buhtes eanetlogu.  Fidne go badjel beali sajiin dán jagi maiddái?

Ii bisut eanetlogu
Dán jagáš válggat3 19 sajiin
Ovddit válggat10 19 sajiin
  • AP

Vai oččošii áššiid dohkkehuvvot gielddastivrras, de ferte bellodat oažžut eanetlogu.

Gielddastivrra sajit maid alde lei stuorámus gilvu

Bargiidbellodat lei lagamus fidnet vel saji, maid livččii váldán dás: Guovddášbellodat

Maid oaivvildit bellodagat?

Sosialisttalaš Gurutbellodat, das leat eanemus jienat dán gielddas Guovddášbellodat lea ovdánan eanemusat. Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid birra:

Sosialisttalaš Gurutbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Kommunen må sikre seg kontroll over Nordkapp, om nød­ven­dig eks­pro­pri­ere området fra FeFo.

Sosialisttalaš Gurutbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Nordkapp trenger en ordfører fra et annet parti enn i dag for å få mer åpne poli­tiske pro­ses­ser.

Sosialisttalaš Gurutbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Nordkapp må si nei til mer oppdrett inntil det kommer lukkede merder eller andre miljø-løs­nin­ger.

Sosialisttalaš Gurutbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Kommunen må prio­ri­tere å ha barne­hage­plass til alle som ønsker, med løpende opptak hele året.

Sosialisttalaš Gurutbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Nordkapp kommune skal krevedoku­men­ta­sjon på at de ansatte hos alle leve­ran­dø­rer har tariff­av­tale.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Nordkapp må garan­tere for grunn­skole i Gjesvær så lenge det bor barn i skole­plik­tig alder der.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Kommunen må sikre seg kontroll over Nordkapp, om nød­ven­dig eks­pro­pri­ere området fra FeFo.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Nordkapp trenger en ordfører fra et annet parti enn i dag for å få mer åpne poli­tiske pro­ses­ser.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Nordkapp må si nei til mer oppdrett inntil det kommer lukkede merder eller andre miljø-løs­nin­ger.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Kommunen må prio­ri­tere å ha barne­hage­plass til alle som ønsker, med løpende opptak hele året.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Nordkapp kommune skal krevedoku­men­ta­sjon på at de ansatte hos alle leve­ran­dø­rer har tariff­av­tale.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Kommunen må gi absolutt garanti for at det ikke blir noen økning i eien­doms­skat­ten.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  2 587 jienastanvuoigatvuođalačča.
70 %leat jienastan
Buot  1 791 jienas ledje 775 ovdagihti jiena, namalassii
43 %ovdagihtii jiena
Buot 1 791 jienas dáppe ledje
12guoros jiena
dáppe ledje
5 listta válggas

Geahča kránnjágielddaid bohtosiid

Nordkapp
Fylkkadikkeválggat