Valgresultat 2019

Troms og Finnmark

Storfjord
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

38,4 %
425 stemmer
31,2 %
346 stemmer
13,4 %
149 stemmer
7,4 %
82 stemmer
7,3 %
81 stemmer
2,3 %
25 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 17 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Arbeiderpartiet var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Høyre.

Hva mener partiene?

Tverrpolitisk liste har fått flest stemmer i Storfjord kommune. Høyre har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Tverrpolitisk liste er helt uenig i at:

Stor­fjord kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Tverrpolitisk liste er helt uenig i at:

Stor­fjord bør vurdere eien­doms­skatt på privat eiendom hvis det vil sikre gode tje­nes­ter.

Høyre er helt uenig i at:

De negative kon­se­kven­sene fra oppdrett er så små at Stor­fjord bør få flere anlegg.

Høyre er helt enig i at:

Elevene i Stor­fjord bør få tilbud om sunn mat og varm lunsj som erstat­ter mat­pak­ken.

Høyre er helt uenig i at:

Stor­fjord bør vurdere eien­doms­skatt på privat eiendom hvis det vil sikre gode tje­nes­ter.

Høyre er helt enig i at:

Skole­struk­tu­ren i Stor­fjord er bra som den er og må ikke endres for å spare penger.

Visste du at ...

Det er  1 495 stemmeberettigede i Storfjord.
74 %har stemt
Av alle 1 111 stemmer i Storfjord var 297 forhåndsstemmer, altså
27 %forhåndsstemmer
Av alle 1 111 stemmer i Storfjord var
3blanke stemmer
I Storfjord stilte
6lister til valg

Se resultat for nabokommunene

Storfjord
Fylkestingsvalg