Valresultat 2019

Karlsøy Fellesliste
Kommuneval

Denne lista finst berre iKarlsøy

Partioppslutning

28,6 %
339 røyster
28,8 %
342 røyster
16,8 %
199 røyster
14,4 %
171 røyster
9,0 %
107 røyster
2,4 %
29 røyster

Kva meiner Karlsøy Fellesliste?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Karlsøy Fellesliste er heilt einig i at:

Det vil ikke bli aktuelt for Karlsøy å slå seg sammen med andre kommuner i neste periode.

Karlsøy Fellesliste er heilt einig i at:

Det bør gis penger til fler­bruks­hall på Hansnes.

Karlsøy Fellesliste er heilt einig i at:

Karlsøy kommune må legge til rette for fri­tids­kjø­ring med snø­sku­ter i utmark.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti