Valresultat 2019

Samlingslista
Kommuneval

Denne lista finst berre iSørreisa

Partioppslutning

15,2 %
258 røyster
51,4 %
874 røyster
19,4 %
330 røyster
4,5 %
76 røyster
4,2 %
71 røyster
2,8 %
48 røyster
2,6 %
45 røyster

Kva meiner Samlingslista?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Samlingslista er heilt ueinig i at:

Sørreisa bør vurdere eien­doms­skattboliger for å sikre gode vel­ferds­tje­nes­ter.

Samlingslista er heilt einig i at:

Hvis det skal etab­le­res flere opp­dretts­an­legg i Sørreisa, bør det kreves lukkede anlegg.

Samlingslista er heilt einig i at:

Elevene i Sørreisa bør få tilbud om sunn mat og varm lunsj som erstat­ter mat­pak­ken.

Samlingslista er heilt einig i at:

Det bør bli lovligsku­ter­løype i Sørreisa.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti