Valgresultat 2019

Vestland

Samnanger
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

38,1 %
506 stemmer
19,2 %
255 stemmer
11,9 %
158 stemmer
11,3 %
150 stemmer
7,3 %
97 stemmer
6,5 %
87 stemmer
5,7 %
76 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 21 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Senterpartiet var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Fremskrittspartiet.

Hva mener partiene?

Bygdalista har flest stemmer og øker mest i Samnanger kommune. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Bygdalista er helt enig i at:

Sam­nan­ger kommune treng vin­mono­pol.

Bygdalista er helt uenig i at:

Sam­nan­ger bør gå i lag med andre kommunar så snart høvet byr seg for nye saman­slå­in­gar.

Bygdalista er helt uenig i at:

Sam­nan­ger må pri­va­ti­sera fleire kom­mu­nale vegar for spara pengar.

Bygdalista er helt uenig i at:

Sam­nan­ger bør seia ja til vind­kraft for å sikra ein grøn straum­pro­duk­sjon for framtida.

Bygdalista er helt enig i at:

Sam­nan­ger bør stilla krav om null­ut­slepp ved etab­le­ring av nye opp­dretts­an­legg i fjorden.

Bygdalista er helt enig i at:

Bjørk­heim er det natur­lege vekst­om­rå­det i Sam­nan­ger og bør på sikt bli nytt kom­mune­sen­ter.

Visste du at ...

Det er  1 969 stemmeberettigede i Samnanger.
69 %har stemt
Av alle 1 346 stemmer i Samnanger var 379 forhåndsstemmer, altså
28 %forhåndsstemmer
Av alle 1 346 stemmer i Samnanger var
17blanke stemmer
I Samnanger stilte
7lister til valg

Se resultat for nabokommunene

Samnanger
Fylkestingsvalg