Valresultat 2019

Setesdalslista
Kommuneval

Denne lista finst berre iBygland

Partioppslutning

17,6 %
122 røyster
29,8 %
207 røyster
27,7 %
192 røyster
24,9 %
173 røyster

Kva meiner Setesdalslista?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Setesdalslista er heilt einig i at:

Det bør ikke tillatesvind­kraft­ut­byg­ging i Bygland kommune.

Setesdalslista er heilt einig i at:

Bygland bør slå seg sammen med én eller flere nabo­kom­mu­ner i løpet av de neste fire årene.

Setesdalslista er heilt einig i at:

Bygland kommune må til­rette­legge for flere tomter ved Byg­lands­fjor­den.

Setesdalslista er heilt einig i at:

Bygland kommune må kjøpe flere varer lokalt.

Setesdalslista er heilt einig i at:

Bygland skal ha en restrik­tiv kon­se­sjons­po­li­tikk.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti