Valresultat 2019

Glad i Hurdal
Kommuneval

Denne lista finst berre iHurdal

Partioppslutning

13,6 %
205 røyster
26,0 %
391 røyster
17,0 %
255 røyster
11,7 %
175 røyster
9,6 %
144 røyster
6,7 %
101 røyster
6,2 %
93 røyster
5,0 %
75 røyster
4,2 %
63 røyster

Kva meiner Glad i Hurdal?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Glad i Hurdal er heilt ueinig i at:

Eien­doms­skat­ten er nød­ven­dig for å betale for gode tje­nes­ter i Hurdal.

Glad i Hurdal er heilt einig i at:

Kom­mu­nale avgifter i Hurdal må senkes, selv om det kan bety kutt i kom­mu­nale tje­nes­ter.

Glad i Hurdal er heilt einig i at:

Bære­kraft­sat­sin­gen i Hurdal bør avslut­tes.

Glad i Hurdal er heilt einig i at:

Hurdal må legge til rette for mer hytte­byg­ging.

Glad i Hurdal er heilt einig i at:

Sen­trums­pla­nen i Hurdal må ned­ska­le­res.

Glad i Hurdal er heilt ueinig i at:

Hurdal bør forsøke å slå seg sammen med en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Glad i Hurdal er heilt ueinig i at:

Hurdal bør ta imot flykt­nin­ger.

Glad i Hurdal er heilt einig i at:

Hurdal bør holde barne­tryg­den utenfor bereg­nin­gen av sosial­hjelp.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti