Valresultat 2019

SV - Sosialistisk Venstreparti og Rødt
Kommuneval

Denne lista finst berre iHurdal

Partioppslutning

4,2 %
63 røyster
26,0 %
391 røyster
17,0 %
255 røyster
13,6 %
205 røyster
11,7 %
175 røyster
9,6 %
144 røyster
6,7 %
101 røyster
6,2 %
93 røyster
5,0 %
75 røyster

Kva meiner SV - Sosialistisk Venstreparti og Rødt?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

SV - Sosialistisk Venstreparti og Rødt er heilt ueinig i at:

Bære­kraft­sat­sin­gen i Hurdal bør avslut­tes.

SV - Sosialistisk Venstreparti og Rødt er heilt einig i at:

Hurdal bør ta imot flykt­nin­ger.

SV - Sosialistisk Venstreparti og Rødt er heilt einig i at:

Hurdal bør holde barne­tryg­den utenfor bereg­nin­gen av sosial­hjelp.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti