Valgresultat 2019

Nordland

Øksnes
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

36,3 %
781 stemmer
25,3 %
544 stemmer
9,9 %
213 stemmer
8,3 %
179 stemmer
7,6 %
164 stemmer
7,3 %
158 stemmer
3,3 %
72 stemmer
1,9 %
40 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 21 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Kristelig Folkeparti var veldig nær å vinne et mandat fra Senterpartiet.

Hva mener partiene?

Senterpartiet har flest stemmer og øker mest i Øksnes kommune. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er helt uenig i at:

Øksnes er avhengig av eien­doms­skat­ten, og skatten må opp­rett­hol­des.

Senterpartiet er helt uenig i at:

I Øksnes kommune bør kom­mune­sam­men­slå­ing bli tema i neste fire­års­pe­riode.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Det må om nød­ven­dig brukes bom­pen­ger for å bygge ut Ves­ter­åls­gata i Sortland.

Visste du at ...

Det er  3 551 stemmeberettigede i Øksnes.
62 %har stemt
Av alle 2 186 stemmer i Øksnes var 778 forhåndsstemmer, altså
36 %forhåndsstemmer
Av alle 2 186 stemmer i Øksnes var
35blanke stemmer
I Øksnes stilte
8lister til valg

Se resultat for nabokommunene

Øksnes
Fylkestingsvalg