Valgresultat 2019

Nordland

Saltdal
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

34,7 %
880 stemmer
19,1 %
485 stemmer
18,3 %
464 stemmer
8,8 %
224 stemmer
8,3 %
210 stemmer
7,8 %
198 stemmer
3,0 %
75 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 21 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Senterpartiet var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Høyre.

Hva mener partiene?

Senterpartiet har flest stemmer og øker mest i Saltdal kommune. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er helt uenig i at:

Saltdal må øke eien­doms­skat­ten for å sikre kom­mu­nens inn­tje­nings­evne.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Saltdal må slå seg sammen med Beiarn, Sørfold, Hamarøy, Steigen, Fauske og Bodø.

Senterpartiet er helt enig i at:

Saltdal kommune må medvirke til en reduk­sjon av antallet rovdyr i kommunen.

Visste du at ...

Det er  3 720 stemmeberettigede i Saltdal.
69 %har stemt
Av alle 2 553 stemmer i Saltdal var 609 forhåndsstemmer, altså
24 %forhåndsstemmer
Av alle 2 553 stemmer i Saltdal var
17blanke stemmer
I Saltdal stilte
7lister til valg

Se resultat for nabokommunene

Saltdal
Fylkestingsvalg