Hopp til innhold

Studie: Kvinner som opereres av menn har større risiko for å dø

Ifølge en ny studie fra Canada, har kvinner som opereres av mannlige leger større risiko for senskader og død. Undersøkelsen reflekterer samfunnet, mener kirurg.

En kirurg og to sykepleiere står over en 76 år gammel dame som ligger på et operasjonsbord. Kvinnen er dekket til av plast, og vi ser kun en arm. Til høyre er to dataskjermer som viser pasientens vitale tegn. De tre har på seg blå operasjonskjoler, hvite munnbind og operasjonshetter. Kirurgen har en hodelykt på hodet.

Studien fra Canada har vist at det er større risiko for senskader eller død for kvinner om de opereres av en mannlig kirurg. Hos kvinnelige kirurger er resultatene like uavhengig kjønn på pasienten. Illustrasjonsbilde.

Foto: Science Photo Library / Science Photo Library

Studien tok for seg over 1.320.000 operasjoner, utført av mer enn 2900 mannlige og kvinnelige kirurger.

Den viser at kvinner som opereres av mannlige kirurger har 32 prosent større risiko for å dø.

Om kirurgen er mann, har også kvinner 15 prosent større risiko for et dårligere resultat eller komplikasjoner i ettertid.

– Resultatet viser at vi som helsepersonell svikter deler av pasientgruppen vår. Hvilket kjønn du er, eller hvilket kjønn kirurgen din har, bør ikke ha noe å si, sier professor Angela Jerath til The Guardian. Hun er en av forskerne bak studien.

Ulike typer operasjoner

Forskerne har tatt høyde for pasientenes helsetilstand og alder når de har regnet seg frem til resultatene.

Studien, som er fagfellevurdert, er en av de første til å undersøke denne type problematikk.

Den tar for seg ulike typer inngrep. Kne- og hofteoperasjoner, fjerning av blindtarm eller galleblære og hjerteoperasjoner. De ble utført mellom 2007 og 2019.

Pasienter operert av kvinnelige kirurger hadde like resultater, uavhengig av kjønn.

– Mannen er normen

Johanne Sundby er utdannet kirurg og er professor i samfunnsmedisin. Hun mener resultatene reflekterer samfunnet.

Johanne Sundby, en dame i 50-årene, sitter foran en mørk bakgrunn. Bildet er fra brystet og opp. Hun har mørk, åpen jakke i tweed, en mønstret lys bluse under. I halsen har hun et blått, gult og rødt-mønstret sjal. Hun har blondt hår løst festet bak, med noe løst hår som faller ned rundt ansiktet, og en tjukk, litt rufsete lugg ned i pannen. Hun har blå øyne og smiler inn i kameraet.

Johanne Sundby, kirurg og forsker, mener det alltid har vært slik at mannen er normen og at kvinnen er avviket.

Foto: Universitetet i Oslo

– Er det forskjeller mellom kjønnene i samfunnet, er det også det innen medisin. Det har alltid vært slik at mannen er normen og kvinnen er avviket.

Hun legger til at det historisk sett er menn som har drevet medisinsk forskning.

– Når forskerne er menn, så forstår de menns problemstillinger bedre enn kvinnens. Det har bedret seg noe, men mye av vår medisinske kunnskap bygger på forskning av menn, på menn.

Christopher Wallis, professor og en av forskerne bak studien, skriver til NRK det kan være flere årsaker til forskjellene.

  • Underliggende fordommer
  • Kommunikasjon og personlig «kirurgi-stil»
  • Dømmekraft og handlekraft
  • Tidlige symptomer hos kvinner tas mindre hensyn til

Studien konkluderer ikke med hva som ligger til grunn for ulikhetene.

Stereotypier og holdninger

Professor Angela Jerath sier forklaringen trolig er kompleks.

Likevel peker hun på, sammen med de andre forskerne, det hun omtaler som «implicit sex biases».

– Underbevisste stereotypier og holdninger, som sitter så dypt at kirurgene ikke er klar over dem selv, forklarer Jerath.

Johanne Sundby er delvis enig med de kanadiske forskerne.

– Kirurgi er en blanding av kirurgens innsats, kunnskaper og ferdigheter, og pasientens behov for inngrep, sier Sundby.

Hun sier en kirurg trenger sans for grensesetting.

– Jeg tror det er en litt mannlig måte å tenke på. At man skal handle, sier Sundby.

– I kombinasjon med litt mindre respekt for kvinner. En mulig litt mindre påpasselighet når man opererer på kvinner. Kanskje en bedre forståelse av menn, fordi de er menn selv, legger Sundby til.

Hun understreker at dette ikke er bevisste handlinger.

Svakheter ved studien

Eva Gerdts er professor ved Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner ved Universitetet i Bergen. Hun mener også det er svakheter ved studien.

– Det er begrenset hvor mye informasjon de hadde om operasjonens kompleksitet, for eksempel. Kvinnelige kirurger har i snitt kortere fartstid, fordi det historisk sett har vært færre av dem, sier hun.

Kjønnet på kirurg nummer to var heller ikke medregnet i studien.

Den tok høyde for kirurgenes fartstid, erfaring med gitt prosedyre, og alder.

– Mangler god forklaring

Leder i Norsk kirurgisk forening, John Christian Glent, sier resultatene er forenlig med andre studier.

– Arbeidet viser at begge kjønn har større risiko for å dø om de blir operert av en mannlig kirurg. Tidligere studier har vist at kvinnelige kirurger har færre komplikasjoner hos sine pasienter, sier Glent til NRK.

Han legger til at kirurgens kjønn neppe er hele forklaringen.

– Jeg håper det kommer flere studier innen feltet, slik at vi kan adressere de underliggende årsakene med håp om reduksjon i komplikasjoner, uttaler Glent.

SISTE NYTT

Siste nytt