Hopp til innhold

Ulikheten øker mer enn antatt: – Det er en stor skam

Toppsjiktet i Norge slipper billigere unna økt skatt enn resten av befolkningen, viser nye tall fra SSB.

Laila Iren Særvold

Laila Iren Særvold har tidligere snakket offentlig om hvordan det er å leve med lav inntekt som alenemor i Bergen, og er oppgitt over nye tall som viser at ulikheten øker.

Foto: Therese Pisani / NRK

Laila Iren Særvold er i den gruppen med nordmenn som har fått 21 prosent høyere inntekt etter skatt utover 2000-tallet.

Hvis hun var blant den ene prosenten som tjente mest i Norge, ville inntekten økt med 187 prosent fra 2001 til 2018, ifølge en ny rapport fra SSB om ulikhet.

– Det er en stor skam at forskjellene øker mellom oss som har minst og de som har mest. Det er skremmende. Jeg spør meg hvor skal dette ende, sier Særvold til NRK.

Særvold er helsesekretær, men får inntekt fra uføretrygd fordi hun ble ME-syk for en del år siden.

– Jeg har ikke valgt å bli ufør, og jobbet beinhardt før jeg ble syk, sier hun.

De rikeste drar ifra

Toppsjiktet i Norge drar ifra resten av befolkningen, og er én av de viktigste grunnene til at ulikheten i inntekt har vokst kraftig utover 2000-tallet, ifølge SSB (se faktaboks).

Magne Mogstad

Økonomiprofessor Magne Mogstad

Foto: Chicago University

– Utviklingen i ulikhet har i stor grad vært drevet av inntektsutviklingen blant de rikeste, og i liten grad blitt påvirket av endringer i fordelingen av lønnsinntekt blant arbeidstakere, sier professor Magne Mogstad ved Universitetet i Chicago.

Han er én av flere forskere bak rapporten. De har ikke bare tatt med inntekten til folk, men også inntekten som er bygget opp i selskapet til aksjeeierne.

– Utviklingen er klar både om man ser på inntekt før skatt eller om man ser på inntekt etter skatt. Grunnen er en stor vekst i de personlige eieres andel av tilbakeholdt overskudd i private selskaper, sier han.

For første gang kan SSB fortelle hvorfor de rikeste stadig sitter igjen med en større andel av inntekten i forhold til resten av befolkningen.

Slipper billigere unna enn amerikanerne

De fleste nordmenn opplever at staten skrur opp skattesatsen hvis inntekten øker. Dette kalles progressiv skatt.

Forskerne finner at dette er noe 99 av 100 nordmenn opplever. Så hvem er denne 1 av 100 som slipper unna?

Det er den hundredelen i Norge som tjener aller best, har SSB funnet ut.

Skattesatsen øker inntil du starter å tjene bedre enn 99 prosent av befolkningen. Klatrer du videre da, vil du oppleve at skattesystemet virker motsatt enn for resten:

  • Hvis du er blant den best betalte prosenten i samfunnet, men ikke når helt opp til den best betalte tusendelen, skatter du 40 prosent, ifølge SSB.
  • Hvis du klarer å klatre opp til den best betalte tusendelen halveres skatten til 17 prosent.
  • Om du kommer enda et hakk opp, til den titusendelen som tjener best, faller skatten til 8 prosent.

Slik er det ikke i USA. Amerikanere, som generelt skatter mindre enn nordmenn, opplever at skatteprosenten også øker når inntekten passerer toppsjiktet, ifølge forskerne.

– De rikeste i USA betaler en forholdsvis stor del av sin inntekt i skatt og enda større del av totale skattebyrden, sammenliknet med de rikeste i Norge, sier Mogstad.

Men folk med lav eller middels inntekt i USA betaler en langt mindre andel av sin totale inntekt i skatt.

– Dette skyldes i stor grad et jobbskattefradrag i USA som fører til veldig lave skattesatser for de med lave og middels inntekter, sier han.

Høyre: – skaper et feil bilde

Høyre-nestleder Jan Tore Sanner synes SSB blåser opp forskjellene.

Jan Tore Sanner

Høyre-nestleder Jan Tore Sanner

Foto: Marte Garmann

Jeg mener det skaper et feil bilde å regne verdistigning på bolig eller overskudd i et selskap som inntekt, når det ikke er tatt ut som inntekt, sier Sanner og argumenterer med at verdiene er låst.

Dersom en person eier en bolig som har steget i verdi med 200.000 på ett år, så er jo ikke det 200.000 kroner mer som vedkommende har i hånda og kan bruke. Det samme gjelder personer som eier bedrifter og velger å ikke ta ut overskudd, men heller lar pengene være i bedriften, fortsetter Sanner som ikke åpner for noen skattedebatt.

Høyres nestleder mener fokuset isteden bør være hvordan man skal få de med lavest inntekt ut i jobb.

Regjeringen og SV krangler om skatt

Ap, Sp og SV gikk til valg på å få ned ulikheten i Norge. Men de klarte ikke å danne regjering sammen, fordi SV ville ha kraftigere tiltak på klima og for å få ned ulikheten.

SV vil ha mer skatt for folk som tjener mer enn 650.000 kroner, i tillegg til økt skatt på utbytte og skatten som selskapene betaler.

SV-leder Audun Lysbakken mener SSB-rapporten viser at ulikhet er et større samfunnsproblem enn mange har trodd.

– Det skyldes ikke noen naturlov, eller forhold utenfor politikken, det skyldes at skattesystemet er hårreisende urettferdig. Skattesystemet må repareres, sier han.

Nå som SV er i forhandlinger med Støre-regjeringen om neste års budsjett, svarer ikke Lysbakken direkte på hva som kan gjøres for å snu utviklingen.

– Rapporten underbygger mye av kravene vi har med oss inn i forhandlingene, og bør øke presset på rødgrønn side til å gjøre noe med dette, sier Lysbakken.

Sonderinger før regjeringsforhandlinger

SV-leder Audun Lysbakken sammen med Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Foto: Torstein Bøe / Torstein Bøe

Arbeiderpartiet står fast på sitt skatteløfte, som vi vet fra Finansdepartementets beregninger ikke påvirker inntektsulikheten i særlig grad. Hvilket rom har dere for å gjøre noe på skattesiden?

– Denne rapporten må føre til at man tenker nytt på hele sentrum- venstresiden, og finner større mot i skattedebatten. Det er ingen grunn til at høyresiden skal få fortsette å sette dagsorden for den skattepolitiske debatten. Det er tvert imot både rimelig og rettferdig å gå inn for store skatteøkninger på toppen, sier han.

Særvold har ingen tillit til at et regjeringsskifte vil gjøre hennes situasjon bedre.

– Sånne som meg får strammere økonomi, uavhengig av hvem som sitter med makten, sier hun.

AKTUELT NÅ