– Er dere komfortable med at Donald Trump og Kim Jong-un har atomvåpen?

– Vi står foran et klart valg. Slutten på atomvåpen eller slutten på oss, sa Beatrice Fihn, lederen for årets fredsprisvinner Den internasjonale kampanjen mot atomvåpen.

Vi må velge mellom slutten på atomvåpen, eller slutten på oss.

KLAR TALE: ICANs leder Beatrice Fihn spurte om verden er komfortable med ledere som truer med bruk av atomvåpen.

Budskapet var klart på pressekonferansen på Nobelinstituttet i forkant av den offisielle utdelingen av Nobels fredspris.

– Vi må tvinge våre ledere til å skape en politikk som ikke avhenger av atomvåpen. Atomvåpen er forhistorisk. Masseødeleggelse er forhistorisk, sa Beatrice Fihn.

– Dere kan spørre dere selv: Er dere komfortable med at Kim Jong-un har atomvåpen? Er dere komfortable med at Donald Trump har atomvåpen? Er dere ikke komfortable med dette, er dere ikke komfortable med atomvåpen, mente Fihn.

Avtalen ikke alle liker

ICAN-lederen mener alle land i verden bør slutte seg til den ferske FN-traktaten som forbyr atomvåpen.

ICAN, som er en sammenslutning av over 120 ulike internasjonale og nasjonale organisasjoner som arbeider mot atomvåpen, gis mye av æren for at FNs hovedforsamling den 7. juli i år ble enige om en avtale om forbud mot atomvåpen.

Avtalen var da også noe Nobelkomiteen pekte på i sin begrunnelse for årets vinner.

Inntil denne uken hadde 53 land sluttet seg til FN-avtalen. De ni atomvåpenmaktene og Natos 28 medlemsland, inkludert Norge, er ikke blant dem.

På fredag, to dager før utdelingen, undertegnet ytterligere tre land avtalen, slik at antallet nå er 56 og flere følger etter til uken, opplyste Fihn på pressekonferansen og er fornøyd med det.

Men for at avtalen skal tre i kraft, må minst 50 land ratifisere den og så langt har kun tre land gjort det.

ICAN-lederen mente Nato, selv om den er en militærallianse med atomvåpen i sitt arsenal, og medlemslandene kan godta traktaten uten problemer.

– Nato har et tydelig mål i sin sikkerhetspolitikk, og det er en verden uten atomvåpen. Jeg forventer at alle Nato-land og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg viser oss at de jobber for det, sa ICAN-lederen og bad landene finne måter å slutte seg til atomvåpenforbudet på.

– Trusselen atomvåpen utgjør, eskalerer i verden. Atomvåpen gjør oss ikke trygge. De skaper konflikt, de øker risikoen, og hvis vi beholder dem for all framtid, så vil de bli brukt, sa Fihn.

Uansett hva som skjer, aldri bruk atomvåpen.

ATOMKAMERATENE: Både Beatrice Fihn og Setsuko Thurlow bad USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un roe ned retorikken, der de truer hverandre med bruken av atomvåpen.

Andre må få slippe

– Ingen mennesker skulle måtte oppleve det vi opplevde, sa Setsuko Thurlow som overlevde atombomben i Hiroshima i 1945.

Hun var da 13 år, nå er hun 85 år og har brukt store deler av sitt voksne liv til å fortelle om hvilke lidelser bruken av atomvåpen påfører mennesker og hvorfor det bør forbys. Hun og andre hibakusha'er, som er japansk begrep for de som overlevende atombomen, følte de talte til døve ører.

– Vi fortalte, men verden hørte ikke etter, så vi bestemte oss for å samarbeide med ICAN, sa hun.

De overlevende har siden blitt en viktig del av ICANs arbeide, som har gått ut på å få frem de humanitære konsekvensene ved bruk atomvåpen i stedet for å diskutere sikkerhetspolitikk og stridshoder.

Setsuko Thurlow syns det er dumt at flere land ikke sender ambassadørerne sine til fredsprisseremonien.

ARROGANTE ATOMMAKTER: - Kanskje suksessen vår irriterer atommaktene, sier Setsuko Thurlow om fraværet av atommaktenes ambassadører under fredsprisutdelingen på søndag.

Arrogante atommakter

Setsuko Thurlow skal sammen med Fihn motta prisen under utdelingen i Oslo rådhus. I salen vil 29 andre overlevende fra Hiroshima og Nagasaki sitte.

Det vil derimot ikke ambassadørene for landene som har atomvåpen, de såkalte atommaktene. De lar seg representere ved nestkommanderende ved ambassadene eller andre diplomater lenger ned på rangstigen. I den protokollære verden er dette et tydelig signal.

Thurlow ble spurt om hun er overrasket over ambassadørenes fravær.

– Jeg er ikke så overrasket, nei. Dette er ikke første gangen de oppfører seg på denne måten, det har vært slik i mange år. De forsøker å diskreditere og sabotere hva vi forsøker å gjøre, sa Thurlow som har vært i diskusjoner både med verdens ledere, militære og diplomater med sikkerhetspolitikk som spesialfelt.

– De mener de har det eneste svaret, og at vi tar feil. Vi har to ulike tilnærmingsmåter til hvordan vi skal få mindre atomvåpen i verden. Men uten at vi forsøker å forstå hverandres utgangspunkt eller diskutere ulike fremgangsmåter, så kommer vi ingen vei.

– Så dette er en arrogant måte å oppføre seg på. Men deres fravær viser kanskje at de er forarget over hvilken suksess vi har hatt, mente Thurlow.

1000-dagers fond

Prispengene, som i år er på 9 millioner svenske kroner, skal gå til et nytt fond som har fått navnet «1.000-dagersfondet». Fondet skal bruktes til en intensiv kampanje for å få alle land til å slutte seg til FN-avtalen.

Beatrice Fihn og Setsuko Thurlow signerer protokollen på Nobelinstituttet

SAMMEN I KAMPEN: ICANs leder Beatrice Fihn og Hiroshima-overlevende Setsuko Thurlow er blitt frontfigurene for årets fredsprisvinnere. Sammen signerte de gjesteboken på Nobelinstituttet slik skikken er for vinnerne. Bak medlemmene av Den norske nobelkomité.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

SISTE NYTT

Siste nytt