Slik vil den gigantiske Nato-øvelsen påvirke deg

Hvorfor trener Nato akkurat i Norge? Og hvordan skal du forholde deg til de militære kjøretøyene langs veiene? Få svar på det du lurer på om «Trident Juncture».

Hvorfor arrangeres Trident Juncture i Norge?

Norge forpliktet seg til å være vertskap for øvelsen under Nato-toppmøtet i 2014.

Målet for Norge er at alliansen skal øke forståelsen for utfordringene i nordområdene og styrke evnen til kollektivt forsvar av Norge.

Pressetalsmann i Forsvaret, oberstløytnant Vegard Finberg, sier Norge er avhengig av Nato.

– Derfor er det viktig at styrker fra allierte land kommer til oss for å øve og trene. Dette gir oss mulighet til å øve med våre nærmeste allierte, samtidig som de får kunnskap om å operere hos oss. Det er viktig at de har trent, øvd, er riktig utstyrt og kan bruke utstyret effektivt under krevende norske forhold.

Hvor skal soldatene bo?

Totalt deltar cirka 50.000 soldater. 35.000 av dem fordeles på 50 leirer rundt i landet. Resten skal bo på egne fartøy på havet.

Hva gjør Trident Juncture med spenningen til Russland?

Det har vært en del kritiske uttalelser fra Russland angående Trident Juncture, blant annet om at Norge og Nato øker konfliktnivået.

Men vi må skille mellom retorikk og praksis, sier forsker ved Norges utenrikspolitiske institutt, Jakub Godzimirski:

– Mye tyder på at russiske beslutningstakere har en realistisk holdning, og at slike øvelser ikke kommer til å ha direkte negative konsekvenser for forholdet mellom Norge og Russland.

Russia War Games
Foto: Alexei Nikolsky / AP

Hva synes russerne om øvelsen?

Trident Juncture omtales lite i tradisjonelle russiske medier. Men russiske medier som retter seg mot et vestlig publikum, omtaler øvelsen kritisk.

Ifølge Nupi-forsker Jakub Godzimirski, holder russerne øye med norsk kritikk av Trident Juncture:

– De prøver å bruke det for å splitte samfunnet. For eksempel med å presentere Russland som et land som søker forsoning.

President Vladimir Putins invitasjon til økt samarbeid med Norge, kan ses i en slik sammenheng, mener han.

Kommer russere hit for å spane?

Sannsynligvis! Russland følger alle militære øvelser i Vesten nøye – og omvendt. Dette fordi øvelsene kan gi viktig innsikt både i det tekniske og politiske samarbeidet mellom statene som deltar, forklarer Nupi-forsker Jakub Godzimirski.

De kan også lete etter strukturelle svakheter som kan brukes for å få overtaket i en mulig konfliktsituasjon.

Hvorfor er mange imot øvelsen?

Mange mener at ideen om å skape fred og forsoning med militær makt er fullstendig feilslått. Enkelte har reagert på at Nato og Forsvaret gjør krig til show. I flere norske byer har det vært demonstrasjoner mot Trident Juncture, deriblant i Trondheim.

Arnulf Kolstad var en av arrangørene. Han kaller Nato-øvelsen et glansbilde av krig.

– De har ikke regnet med dem som skal bære bort likene og organisere flyktningstrømmen, sier han.

Skal soldatene bruke skarp ammunisjon?

Nei. Men under forberedelsen av Trident Juncture, hadde enkelte avdelinger skarpskytingsøvelser.

Hvem skal krige mot hvem under Trident Juncture?

Stridsfasen er iscenesatt. De store linjene er altså planlagt på forhånd. Slik vil selve krigen foregå: Parti nord skal presse parti sør sørover.

Parti nord sin offensiv mister etter hvert kraft. Parti sør starter deretter en motoffensiv, og presser motstanderen nordover. I starten vil folk i Oppdal merke mest aktivitet, før øvelsen trekker nordover.

«Krigen» avsluttes 7. november.

Hvorfor sender USA hangarskip?

Hangarskipet USS Harry S. Truman skal delta i Trident Juncture. USA sin hensikt skal være å vise militær styrke i nordområdene.

– Meningen er å si «her er vi». USA har lenge vært borte fra Nord-Atlanteren. Med dette signaliserer de at de er tilbake.

Sitatet kommer fra en sentralt plassert forsvarskilde, som ikke ønsker å bli navngitt.

USS Harry S. Truman har to atomreaktorer og en formidabel ildkraft mot mål til sjøs, på land og i luften.

Hvordan vil mobilnettet påvirkes?

Tusenvis av nye personer skal plutselig ta av det samme mobilnett som meg og deg.

Men på grunn av forberedelsene Telenor har gjort, vil du sannsynligvis ikke merke noen verdens ting til dette.

Telenor har nemlig brukt flere måneder på undersøkelser og oppgraderinger av nettet der det trengs. Et eksempel er Byneset utenfor Trondheim, hvor den storstilte DV-dagen snart arrangeres.

Men det er noen få områder hvor brukere vil lide: På Forsvarets avdeling på Rygge i Østfold og på Sessvollmoen i Akershus. Her er ikke nettet oppgradert, forklarer dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor:

– Vi har et svært godt samarbeid med Forsvaret, men et mer anstrengt et med Forsvarsbygg. På grunn av det, har vi ikke oppdatert nettet på disse stedene. Dette vil soldatene som er stasjonert her uten tvil merke. De vil få gammeldags 2G-nett.

Men sivile blir ikke berørt.

Hvordan blir flytrafikken berørt?

Ingen lufthavner skal stenges. Men den økte militære trafikken vil kunne føre til forsinkelser i rutetrafikken. Og da særlig på flyplassene i Midt-Norge og Bodø lufthavn.

Avinor påpeker at det er umulig å spå akkurat hvordan situasjonen blir. De har planlagt godt og tviler på at vi får de store forsinkelsene. Du som skal på reise, bør følge ekstra nøye med på informasjonen fra flyselskapet.

Militærleir på Voll
Foto: Stein Roar Leite / NRK

Kan Nato ha krigsøvelsen på min private grunn?

Ja. Nato kan, i henhold til Rekvisisjonsloven, øve i privateid innmark. De har gjort forhåndsavtaler med enkelte grunneiere, og vil i størst mulig grad prøve å unngå å øve i områder uten slike avtaler. Men det kan skje.

Forsvaret er forpliktet til å dekke kostnadene ved dokumentert skade.

Opplever du at grunnen du eier blir ødelagt, skal du ringe Forsvarets skadetelefon: 400 38 526.

Noen skader kan gjøres opp på stedet, for eksempel hvis en postkasse er blitt ødelagt. Dersom det er snakk om større skader, gjør dere avtale om befaring.

Hvor risikabelt blir det for meg som privatperson å ferdes langs veiene?

Militære kjøretøy vil operere på de samme veiene som oss. Under aktive kamphandlinger, kan de til og med ferdes på kryss og tvers av veiene. Aktiviteten starter for fullt mandag 29. oktober. Deretter tar den seg opp hver dag frem til onsdag 7. november.

Aller mest aktivitet blir det langs Fylkesvei 30 på strekningen sørover mot Telneset i Tynset.

Forsker i Transportøkonomisk Institutt, Per Andreas Langeland, mener militær og sivil trafikk burde blitt separert fullstendig. Men det kommer ikke til å skje.

Soner for aktive kamphandlinger vil i stedet merkes med skilt. I tillegg vil militærpoliti patruljere her.

Selv om Vegdirektoratet og Forsvaret sier du skal kunne ferdes trygt i områder med aktive kamphandlinger, er Langelands råd å holde seg unna sonene.

Hvordan forholder jeg meg til militære kolonner?

Tilbakeføringen av militære kjøretøy vil hovedsakelig foregå i militære kolonner. Du må beregne ekstra tid de dagene dette er varslet i ditt nærområde – trafikken vil gå saktere enn normalt.

Denne listen viser hvor du kan støte på militærkolonner. Detaljert informasjon skal varsles i media fra dag til dag.

En militær kolonne består av inntil 12 kjøretøy. Kolonnene vil merkes godt, ifølge Statens vegvesen.

Hvilke veier blir stengt?

I utgangspunktet skal ingen veier stenges. Det har alltid vært uaktuelt for Vegdirektoratet å fullstendig separere sivil og militær trafikk.

– Vi kan eksempelvis ikke la laks på vei fra Mørekysten råtne på veien. Dessuten vil vi at folk som bor i området skal kunne besøke venner og familie selv om militæret øver, sier fagdirektør Anders Hovdum.

Under aktive kamphandlinger, hvor militære kjøretøy kan kjøre på kryss og tvers, kan veier stenges i korte perioder.

Hvor godt forberedt er soldatene på glatte vinterveier?

Mange som skal kjøre militære kjøretøy under Trident Juncture, er ikke vant med norske veier og forhold. Det at øvelsen pågår i årets mest uforutsigbare værperiode, gjør ikke situasjonen enklere.

Noen avdelinger har vært på glattkjøringskurs, deriblant 1.000 amerikanske soldater. Her skulle de bli bedre vant til vinterføre og svingete veier. Forsvaret har også gitt alle avdelinger innføring i krav om hvordan kjøretøyene skal skos.

Allerede før selve øvelsen startet har militære kjøretøy fått problemer på glatta. En kolonne med sju kjøretøy og 18 amerikanske soldater kjørte inn i hverandre og havnet i grøfta på tur over fjellet mellom Tydal og Røros. Få timer etter kolliderte nok et militært kjøretøy med en sivil buss.

Statens vegvesen ber oss være ekstra oppmerksomme under Trident Juncture, siden soldatene ikke nødvendigvis er vant med norske forhold. I tillegg skal det strøs og brøytes mer enn vanlig.

Her er det meste du trenger å vite om den gigantiske Nato-øvelsen.

Her er det meste du trenger å vite om den gigantiske Nato-øvelsen.