Forsker mener sivile utsettes for stor trafikkfare under NATO-øvelsen

Under NATO-øvelsen i 2016 døde en sivil i trafikken. Forsker på trafikksikkerhet sier vi bare må krysse fingrene for at vi slipper tilsvarende ulykker under årets gigantøvelse.

Ulykke Snåsa - panservogn mot bil

Idar Jarle Trondseth (46) fra Selbu omkom etter en kollisjon med ei panservogn i Snåsa under den forrige store NATO-øvelsen i Norge, Cold Response i mars 2016.

Foto: Thor Riseth

Militære kjøretøy har allerede inntatt store deler av landet. Snart starter aktive kamphandlinger under Trident Juncture, den største militærøvelsen i Norge på flere tiår.

Forsker ved Transportøkonomisk institutt mener sivile utsettes for stor fare når de skal ferdes i det som snart blir et uforutsigbart trafikkbilde.

– Ulykkesrisikoen vil i år være mangedoblet sammenlignet med i fjor, og også langt større enn i 2016, sier Per Andreas Langeland.

Risiko for flere alvorlige ulykker

Fjorårets NATO-ledede militærøvelse, Joint Viking, ble gjennomført uten ulykker, men det gjorde ikke Cold Respons året før.

Idar Jarle Trondseth omkom da varebilen hans og en panservogn kolliderte.

Cold Response ble arrangert i Trøndelag, Joint Viking i Finnmark. Årets øvelse skjer i et langt større område: Trøndelag, Møre og Romsdal, Østfold, Oppland og Hedmark.

Fem ganger flere soldater enn i fjor skal delta, og godt over dobbelt så mange som i 2016. Totalt 10.000 kjøretøy og 40.000 soldater vil i perioden være i aktivitet på og ved veiene.

Per Andreas Langeland, forsker transportøkonomisk institutt

– Trafikantene blir gitt et større ansvar enn de har forutsetninger for å mestre, sier forsker Per Andreas Langeland.

Foto: Sigmund Rønsen Aarhaug

– Mange flere sivile blir berørt i år fordi øvelsen strekker seg over en mer befolket del av landet. Likevel har Statens vegvesen gitt dispensasjon etter dispensasjon. De burde vært tøffere på å separere militære og sivile, fastslår Langeland.

Han har skrevet kronikk om temaet i bladet Samferdsel.

– Så forberedt som det går an å være

Forsvaret og Statens vegvesen fikk kritikk av Statens havarikommisjon etter dødsulykken under Cold Response. Ifølge Langeland burde granskingen handlet mer om forbedring og mindre om avvik.

– Vegvesenet burde sørget for å stoppe sivil trafikk under aktive kamphandlinger. I fravær av tøffe beslutninger settes sivilbefolkningen i fare, sier forskeren.

Militært kjøretøy i trafikkuhell Verdal

Allerede før Trident Juncture er i gang, var et militært kjøretøy involvert i et trafikkuhell. Et kjøretøy havnet utfor veien i Verdal. Det udramatiske uhellet førte til køer på E6.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Retningslinjene under årets øvelse er strengere enn under tidligere øvelser. Det sier fagdirektør i Veidirektoratet, Anders Hovdum:

– Det skal for eksempel skiltes bedre, i tillegg til at mer militærpoliti skal patruljere i øvelsesområder.

Hovdum vil ikke si at han frykter trafikkulykker mellom sivile og militære.

– Men vi tenker selvsagt på det som verste scenario. Derfor er vi så forberedt som det går an å være.

Det har alltid vært uaktuelt for vegvesenet å fullstendig separere sivil og militær trafikk, selv om Hovdum mener det hadde vært det beste.

– Vi må ta vare på næringslivet. Vi kan eksempelvis ikke la laks på vei fra Mørekysten råtne i på veien. Dessuten vil vi at folk som bor i området skal kunne besøke venner og familie selv om militæret øver, sier Hovdum.

Ivar Moen, oberstløytnant i Forsvarets operative hovedkvarter, forteller at trafikksikkerheten tas på største alvor. Moen forteller at flere etater bidra for å sikre trygge veier, deriblant politiet, vegvesenet og NATOs sikkerhetsorganisasjon.

Forskerens råd til sivile

Når sivil og militær trafikk skal foregå i samme område, har forsker Per Andreas Langeland ett råd:

– Hold dere unna steder der det foregår aktive kamphandlinger. Når trafikantene har fått så mye ansvar, bør Forsvaret i det minste sørge for god informasjon om hvilke områder som berøres fra dag til dag.