Hopp til innhold

Identifiserer russiske fly daglig: – Situasjonen er spent

Forsvarsekspert sier et «eskalerende mønster» er i ferd med å utspille seg i nord. I en fersk e-post til NRK bekrefter Russland at de er lite fornøyd med øvelsen i Arktis.

May Maritime patruljefly

Den siste tiden har russiske jagerfly blitt observert daglig i internasjonalt luftrom utenfor norskekysten. Her ser vi russiske May Maritime patruljefly som er observert i «senere tid». Forsvarets operative hovedkvarter ønsker ikke å oppgi nøyaktig tidspunkt for når bildet ble tatt.

Foto: Forsvaret operative hovedkvarter

Drønnet fra F16-flyenes jetmotorer høres godt fra rullebanen tett på Bodø sentrum.

F-16-flyene har hver dag den siste uken rykket ut for å identifisere russiske jagerfly. Major Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) mener den økte russiske aktiviteten ikke er tilfeldig.

– Grunnen er at britene og amerikanernes flåtestyrke har øvelse i Barentshavet nå, sier Stordal.

I forrige uke fikk det russiske forsvarsdepartementet beskjed om at fire amerikanske fartøy og ett britisk ville seile inn i Barentshavet. Det er første gang det amerikanske forsvaret er i området siden 1980-tallet.

Russiske styrker svarer med egen øvelse

Fire dager senere - den 5. mai - kjørte den russiske krysseren Marshal Ustinov ut fra hovedbasen til Nordflåten og videre ut i Barentshavet. Det ifølge nettsiden Tvzezda, som er knyttet til det russiske forsvaret. Der skal krysseren utføre skyteøvelser i Arktis på sjø- og luftmål over flere dager.

Nå er både jagerfly og maritime patruljefly fra Russland blitt identifisert av norske fly i området, skriver Forsvarets Forum.

De russiske jagerflyene flyr i internasjonalt luftrom, i nærheten av norskekysten. Det tvinger forsvaret til å reagere.

– Våre fly er ute og viser tilstedeværelse og for å fortelle dem at vi følger med. Det er de også vant med at vi gjør, sier majoren.

Den russiske ambassaden i Oslo er ikke fornøyd med at britiske og amerikanske styrker har gjennomført øvelser i Arktis, slik de to landene har gjort siden begynnelsen av mai.

I en e-post til NRK sier den russiske ambassaden at slik aktivitet ikke bidrar til felles sikkerhet og forutsigbarhet. Ambassaden sier også at det er viktigere å starte faglige forhandlinger, gjenopprette gjensidig tillit og fullverdige kontakter mellom de militære.

Brynjar Stordal

Major Brynjar Stordal ved FHO forteller at norske F16-fly hyppig har vært på vingene for å identifisere russiske fly i det siste.

Foto: Mats Grimsæth / Forsvaret

Daglige observasjoner

– De siste årene har vi i snitt vært oppe for å identifisere russiske fly ukentlig. Den siste tida har det vært daglig, sier major Stordal ved FOH til NRK.

Så langt i år viser tall fra FOH at norske fly fra basen i Bodø har vært scramblet 19 ganger, mot 38 i hele fjor.

Midt på 1980-tallet var Forsvaret oppe i 500–600 identifiseringer årlig. Dette sank drastisk ved oppløsningen av Sovjetunionen. I 1991 ble det identifisert 102 fly og rundt årtusenskiftet lå antall identifiseringer på 3–5 fly årlig.

– Når russiske fly nærmer seg norsk luftrom, viser vi tilstedeværelse og forteller dem at vi følger med.

Strategiske bombefly av typen Bear

Et slikt russisk bombefly fly av typen Bear fløy langs norskekysten, men i internasjonalt luftrom, for noen dager siden.

Foto: FOH

Økt aktivitet

Mer enn 1200 soldater fra det britiske og det amerikanske sjøforsvaret er involvert i øvelsen nord for polarsirkelen.

– Det vi ser er økt aktivitet, sier seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Julie Wilhelmsen.

Wilhelmsen sier situasjonen i nordområdene er mer anspent enn på mange år.

– Øvelsen med amerikanske og britiske krigsskip i Barentshavet har ikke skjedd siden den Kalde krigen. Den militære oppbyggingen og det store antallet russiske øvelser er også nytt i nordområdene de siste fire-fem årene.

Britiske og amerikanske krigsskip

Det amerikanske supplyskipet «T-AOE 6» (til venstre) ved siden av den britiske fregatten HMS «Kent» (F78) under øvelsen i Arktis.

Foto: US Navy

Et lite land mellom stormaktene

Wilhelmsen tror ikke Russland lar seg skremme av Natos øvelser i nord.

– Det amerikanske forsvaret ser ut til å tro at det å vise seg frem så nær Russlands grenser som mulig kommer til å avskrekke Russland, slik at de gir seg. Den tolkningen av den russiske ledelsens psykologi er feil og ganske farlig, fordi det er ikke slik Russland ser ut til å reagere, sier Wilhelmsen.

Hun tror at snarere enn å bøye av er Russland tilbøyelige til å ville ta igjen, i hvert fall i sitt eget nærområde, Hun mener også Russland ikke ønsker at Norge skal bli en utskytningsrampe for det amerikanske militæret.

– På en måte gjør denne øvelsen Norges posisjon som et lite land mellom stormaktene mer prekær, sier seniorforskeren.

– Mer anspent enn på mange år

Julie Wilhelmsen.

NUPI-forsker Julie Wilhelmsen sier spenningene mellom nasjonene eskalerer.

Foto: Christopher Olssøn

– Våre skip må være forberedt på alle mulige hendelser, selv under de mest krevende forholdene. Dette er spesielt viktig i Arktis, hvor det barske været krever både påpasselighet og mye trening, sier Lisa Franchetti i det amerikanske sjøforsvaret til deres nettsider.

Selv om begge sider påstår dette, ser vi en eskalering, sier Wilhelmsen.

– At russiske fly drar ut for å sjekke når allierte marinefartøy kommer inn i Barentshavet vil være normalt for dem, de har nordflåten der. At Norge da sender ut fly for å sjekke hva russerne gjør kan man si er normal praksis når man har et sånt eskalerende mønster.

Nordflåten regnes som den viktigste, strategiske basen for det russiske forsvaret.

Følger med på radaren hele døgnet

Major Brynjar Stordal forteller at forsvaret så samme russiske aktivitet under øvelse «Trident Juncture». I 2018 identifiserte norske fly hele 100 russiske fly, noe som slo rekorden fra 1991.

– Vi følger jo med på radar hele døgnet, hele året, for å holde oversikt. Når de kommer nært nok sender vi opp våre fly for å se hvilke fly som er sendt ut, og hvilket utstyr de har med. Det er profesjonelt og godt innafor normalen.

Russisk jagerfly
Foto: FOH

Oppdatering 07. mai kl. 13:22: I en tidligere versjon av artikkelen stod det i en bildetekst at jagerflyene er observert i norsk luftrom. Dette stemmer ikke. De er observert i internasjonalt luftrom, men i nærheten av norskekysten.