Hopp til innhold

Nytt medisinsk funn kan snu opp ned på dom for filleristing

Voldsdømt far øyner håp om at saken hans blir gjenopptatt, etter at det ble oppdaget en cyste i hodet på sønnen hans.

En person ser ut av vinduet. Innfelt er et bilde av det som kan være en cyste i hodet til et barn.

OPPDAGET CYSTE:– Jeg har sonet en dom for noe jeg ikke har gjort, sier Frank til NRK. Den røde pilen på det innfelte bildet peker på cysten som forskere skal ha oppdaget på CT-bilder av sønnens hode, under en ny gjennomgang av saken.

Foto: Geir Ingar Egeland, NRK/Sørlandet sykehus

– Jeg er uskyldig.

Mannen, som NRK velger å kalle «Frank», uttaler ordene med stor ro.

Den samme formuleringen har han tidligere brukt overfor politiet og dommere i både tingretten og lagmannsretten.

Men han ble ikke trodd.

I 2007 ble han dømt til ett år og tre måneders fengsel.

For hva?

Historien begynner en kveld på Sørlandet, to år tidligere.

Den skjebnesvangre natten

Frank og samboerens tvillinger hadde blitt et halvt år gamle. Samboeren skulle få en etterlengtet frikveld – ute med venninner. Det var første kveld ute siden fødselen. Hun rakk ikke nattbussen hjem og måtte overnatte hos en kusine.

Dermed var Frank, og en kompis han hadde på overnattingsbesøk, alene med tvillingene.

På natta våknet den ene tvillingen og var urolig. Vanligvis roet han seg fort, men denne gangen var han krakilsk. Jeg forsøkte å gi han mat, men kjeven hadde låst seg. Han freste, ble rød i ansiktet og var ganske spastisk, forteller han til NRK.

Frank kjørte til sykehuset med tvillingen.

Der ble det oppdaget alvorlige hodeskader. Det var usikkert om den lille gutten ville overleve. Han ble sendt videre med luftambulanse til Rikshospitalet i Oslo, for intensivbehandling. Her ble det oppdaget blødning i øyet.

Sønnen overlevde, men mistet synet og fikk en alvorlig hjerneskade.

Frank ble pågrepet av politiet.

De ville vite: Hvordan hadde skadene oppstått?

Jo, ved at Frank «i et øyeblikks frustrasjon og sinne over barnets stadige gråting mistet besinnelsen og ristet gutten kraftig», ifølge dommen som falt i 2007.

– Det er helt absurd at de har kunnet komme til den konklusjonen, sier Frank til NRK.

I tillegg til fengsel, ble Frank dømt til å betale over en million kroner i erstatning og oppreising til sønnen.

– Jeg har sonet en dom for noe jeg ikke har gjort, sier Frank.

En person sitter i bakgrunnen og leser dokumenter.

– Det er helt absurd at de har kunnet komme til den konklusjonen, sier Frank om dommen mot seg.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Mistet ikke omsorgen

Da politiet opprettet sak mot Frank, ble barnevernet koblet inn.

Jeg var selvsagt redd for å miste barna, sier Frank.

Barnevernet innførte restriksjoner på samværet mens saken ble etterforsket. Men disse bortfalt før det falt endelig dom i saken. Det kommer frem i lagmannsrettens dom.

Frank mistet ikke omsorgsretten.

Å beholde omsorgen har selvfølgelig betydd alt, sier Frank til NRK.

Under rettssaken fikk Frank gode skussmål fra dem som kjente han. Det gjør dommen et poeng av:

«Siktede får meget gode skussmål fra familie, tidligere samboer og venner som en meget rolig og omsorgsfull far. Den samstemmige holdningen som er formidlet under vitneførselen er at ingen av disse kan forestille seg at siktede har begått handlingen.»

Agder lagmannsrett

Også barnets mor vitnet til Franks forsvar i retten. Hun har hele tiden trodd at han er uskyldig.

– Jeg tror ikke han skadet barnet vårt. Jeg har ennå ikke fått et klart bevis på at han er skyldig, sier hun til NRK.

Triade-beviset

Så på hvilket grunnlag ble Frank dømt?

Det eneste beviset i saken var den såkalte triaden.

Filleristing: Forklaring på triaden

Begrepet "triaden" er sentralt i mange saker om filleristing, og beskriver tre funn hos spedbarn:

  • Blødning under den ytre, harde hjernehinnen (subdural blødning)
  • Blødninger inne i øynene (netthinneblødning)
  • Skader på hjernevev.

I saken mot Frank var det én sakkyndig lege som gjorde den rettsmedisinske vurderingen. I lagmannsretten vitnet i tillegg fire andre leger.

De mente triaden best kunne forklares med voldsom risting.

Dette ble avgjørende for rettens beslutning.

I dommen fra Agder lagmannsrett står det:

«Det bærende grunnlaget for den fellende dom er derfor de slutninger som ved sakkyndigbevis kan trekkes av observerte skader, spesielt kombinasjonen av blødning under den harde hjernehinne, netthinneblødning og hjerneskade, sammenholdt med den omstendighet at siktede var alene om omsorgen for barnet i den tiden skaden må ha inntruffet uten at noen alternativ forklaring er påvist.»

– I mine øyne er det synsing og mening, uten å basere det på fakta. Noen måtte få skylda, og det ble meg, sier Frank til NRK.

Opphetet debatt

I Norge har en rekke foreldre blitt dømt for denne type vold mot barna sine.

Fenomenet kalles gjerne filleristing eller «Shaken Baby Syndrome».

De siste årene har det imidlertid blitt satt spørsmålstegn ved både diagnosen og bevisene i disse sakene.

Det pågår nå en opphetet debatt blant både leger og advokater.

Enkelte advarer om justismord.

Et av stridens epler er om triaden kan regnes som bevis på filleristing, eller om disse skadene kan ha andre forklaringer.

Mener han ikke ville blitt dømt i dag

Franks advokat, Henriette Willix, mener triaden ikke holder som bevis i en straffesak.

– Dersom saken fra 2007 hadde blitt vurdert av domstolen i dag, ville han ikke bli dømt, sier hun.

Advokat Henriette Willix står og prater inne i lokalene hos Kripos i Oslo.

Advokat Henriette Willix.

Foto: Morten Waagø / NRK

Willix viser til en dom fra Borgarting lagmannsrett i fjor, der en mann ble frikjent for filleristing.

Retten mente at triade-funn ikke holdt som bevis.

– Dette var en prinsippavgjørelse. Den vil ha betydning for hvordan påtalemyndigheten og domstoler fremover håndterer slike saker, sier Willix, som også representerte mannen som ble frifunnet.

Willix har nå bedt Gjenopptakelseskommisjonen å gjenåpne Franks sak.

Dette er ikke den eneste filleristingssaken på bordet til kommisjonen.

NRK er kjent med seks saker om filleristing og vold mot barn, som ligger til vurdering.

I tillegg ble en lignende sak, den såkalte Dagmamma-saken, i september besluttet gjenåpnet.

Fant en ukjent cyste

Begjæringen om gjenåpning av Franks sak hviler også på nye medisinske vurderinger.

En gruppe forskere gikk for et par år siden gjennom funnene i flere filleristingssaker, inkludert saken mot Frank.

Forskerne mente at skadene til sønnen kunne ha medisinske forklaringer som utelukket vold.

Bildet viser kraniet til et barn og pilen peker på en cyste.

Dette CT-bildet av guttens hode viser hvor forskere mener cysten vises (se rød pil).

Foto: Sørlandet sykehus HF

I tillegg oppdaget de, på bilder av sønnen, det de mener er en medfødt cyste.

– Cysten kan føre til epilepsi og blødning under den ytre, harde hjernehinnen. Funnet passer svært godt med farens forklaring om hvordan han opplevde barnet, sier Willix.

Siden cysten ikke var oppdaget tidligere, ble den aldri vurdert av retten i 2007.

Det er et argument for at saken nå bør gjenåpnes, ifølge Willix.

Les også Uenige om filleristing: Må henlegge saker hvor babyer har hodeskader

Kåre Svang etterforsker vold, overgrep og drap på barn som etterforskningsleder hos Kripos. Han står og prater i et rom under et fagseminar om filleristing.

– Ingenting i denne verden ville betydd mer

Årene etter soningen har vært vanskelige for Frank. Han har fått diagnosen PTSD og jobber deltid. NAV vurderer nå om han skal bli delvis ufør.

Sønnen var i flere år plaget med lungebetennelse og døde noen år etter at Frank hadde sonet dommen.

Frank forteller at dommen har preget både han og familien hans i møte med folk i nærmiljøet.

Det har selvfølgelig vært vondt, sier han.

Først i høst fikk Frank vite om cysten som ble funnet.

Nå som saken er søkt gjenåpnet, øyner Frank håp om å bli trodd på sin påståtte uskyld.

– Ingenting i denne verden ville betydd mer. For da er det rettferdighet, sier han.

Det var Agder statsadvokatembete som i 2006 besluttet å sette Frank under tiltale.

NRK har bedt om kommentar til at saken nå er søkt gjenopptatt.

Førstestatsadvokat Carl Henning Leknesund skriver i en e-post til NRK:

«På det nåværende tidspunkt finner ikke statsadvokaten å ville gi nærmere kommentarer til begjæringen fra domfelte. Det er heller ikke vanlig kutyme at vi gjør dette.»

Carl Henning Leknesund

Førstestatsadvokat Carl Henning Leknesund leder Agder statsadvokatembete.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Hei! Har du innspill til meg?

Takk for at du leste denne saken!

Jeg er en del av en gruppe som har rapportert og skrevet flere saker om filleristing og vold mot spebarn. Har du tips eller konkrete tips som vi bør kikke nærmere på?

Ta gjerne kontakt med meg på e-post! Alle tips behandles konfidensielt. 

Du kan også sende oss innspill, tips og informasjon kryptert og sikkert via NRKs varslingsmottak – se hvordan sende inn via NRKs SecureDrop her.